Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

Kilen Bostad erbjuder planlagd bostadsmark i sju kommuner i Stockholm, Mälardalen och Öresundsregionen redo för ca 4500 bostäder. Vi har byggt kedjehus och hyresrätter i Strängnäs och bostadsrätter i Nyköping, och vi erbjuder även planlagd bostadsmark för exploatering i egen regi.