Kilenkrysset logo

Kvarteret Måsen

  • Kommun: Strängnäs

Ny detaljplan för bostäder.
Tidsplan: Granskning Juni-Juli 2020.
Antagande preliminärt Q2 2021.

Ger ca 32 900 kvm BTA bostäder.
Totalt ca 320 bostäder i flerbostadshus och 14 bostäder i 7 parhus.

Ladda ner pdf