Kilenkrysset logo

Lokaler som löser växtvärken

Behöver ditt företag mer utrymme för att möta framtiden? Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

I Västerås har många framgångsrika företag grundats, förr som nu. Regionen knyter samman flyg, vägar och hamnar med hela landet.