Kilenkrysset logo
  • Ekhammar 4:127
  • Tomtyta: 2079 kvm
  • Hyresgäst:
  • Visa objekt

Vi har mark där Sverige växer

Söker du en partner för dina framtida etableringar? Med våra affärsutvecklare skapar vi framgång tillsammans.

Vi äger över 23 miljoner kvm mark i Sverige, varav 1 miljon kvm är mark under planläggning.