Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

Biskopskvarn

Biskopskvarn – Område 1 i Strängnäs Etableringspark

Inom Biskopskvarn finns möjligheten att etablera verksamheter inom industri, lager, bilservice, kontor och handel med sällanköpsvaror av skrymmande karaktär.
 
Området är detaljplanelagt och utbyggnad av gator, VA, el, opto och fjärrvärme är påbörjat. Maximal byggnadshöjd är 15-30 meter. Ledig mark i området säljs av Strängnäs kommun och Kilenkrysset.
 
Redan etablerade företag i Biskopskvarn är; Circle K, McDonalds, MAX, Gulf och ChopChop Asian Express.

Se detaljplanerna över Biskopskvarn här.

Ladda ner pdf

Matilda Pettersson 1
Matilda Pettersson
Affärsutvecklare