Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

Gorsingeberget

Gorsingeberget – Område 4 i Strängnäs Etableringspark

Inom område 4 – Gorsingeberget, finns möjligheten att etablera verksamheter inom industri, lager, bilservice och handel med skrymmande varor. Dagligvaruhandel tillåts i mindre omfattning och av servicekaraktär för området. Även verksamheter som restauranger, café och friskvårdsanläggningar tillåts inom området.

Området är detaljplanelagt och utbyggnad av gator, VA, el, opto och fjärrvärme är påbörjat. Maximal byggnadshöjd är 15-30 meter. Ledig mark i området säljs av Strängnäs kommun och Kilenkrysset.

Se detaljplanerna över Gorsingeberget del 1 och del 2.

Ladda ner pdf

Matilda Pettersson 1
Matilda Pettersson
Affärsutvecklare