Kilenkrysset logo

Grönsta 1:34

  • Bolag: Kilenkrysset AB
  • Kommun: Eskilstuna
  • Tomtyta: 72229 kvm

Planlagd för:Industri.
Tomtmarken ligger i Svista industriområde.

För fullständig detaljplan inklusive planbeskrivning se kommunens webbplats.
https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/stadsplanering-och-byggande/stadsplanering/detaljplanering.html

Ladda ner pdf