Kilenkrysset logo
  • Grönsta 1:34 (Planlagd mark)
  • Hyresgäst:
  • Visa objekt
Planlagd mark

Grönsta 2:50

SVISTA INDUSTRIVÄG 4

  • Bolag: Kilenkrysset AB
  • Kommun: Eskilstuna
  • Tomtyta: 65758 kvm

Planlagd för: Industri.

För fullständig detaljplan inklusive planbeskrivning se kommunens webbplats.
https://www.eskilstuna.se/bygga-bo-och-miljo/stadsplanering-och-byggande/stadsplanering/detaljplanering.html

Ladda ner pdf

Mer planlagd mark i Eskilstuna