Kilenkrysset logo

Navet 5

  • Bolag: Kilen 153 Strängnäs AB
  • Kommun: Strängnäs
  • Tomtyta: 4968 kvm

Planlagd för: Industri.

För fullständig detaljplan inklusive planbeskrivning se kommunens webbplats.
https://www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner

Ladda ner pdf