Kilenkrysset logo

Oppeby gård 1:9

  • Bolag: Kilen 160 Strängnäs AB
  • Kommun: Nyköping
  • Tomtyta: 2711 kvm

Planlagd för: Bostäder, kontor och skola.

För fullständig detaljplan inklusive planbeskrivning se kommunens webbplats.
https://nykoping.se/bo-bygga–miljo/stadsplanering/detaljplanering

Ladda ner pdf