Kilenkrysset logo

Rosersberg 11:149

  • Bolag: Rosersbergs Exploaterings AB
  • Kommun: Sigtuna
  • Tomtyta: 2648 kvm

Planlagd för: Industri.

För fullständig detaljplan inklusive planbeskrivning se kommunens webbplats.
https://www.sigtuna.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner/detaljplaner.html

Ladda ner pdf