Kilenkrysset logo
Planlagd mark

Stenvreten 8:39

Enköping

  • Bolag: Kilen 230 Strängnäs AB
  • Kommun: Enköping
  • Tomtyta: 28068 kvm

Planlagd för : Industri.
För fullständig detaljplan inklusive planbeskrivning se kommunens webbplats.
https://vaxer.enkoping.se/detaljplaner-i-enkoping.html

Ladda ner pdf

Mer planlagd mark i Enköping