Kilenkrysset logo

Strängnäs- Lundby 7:79

  • Bolag: Kilenkrysset AB
  • Kommun: Strängnäs
  • Tomtyta: 440000 kvm

Planlagd för: Industri.

För fullständig detaljplan inklusive planbeskrivning se kommunens webbplats.
https://www.strangnas.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-detaljplaner

Ladda ner pdf