Kilenkrysset logo

Oppeby gård 1:10

  • Bolag: Kilen 157 Strängnäs AB
  • Kommun: Nyköping
  • Tomtyta: 4774 kvm

Planlagd för: Bostäder, kontor och skola.
SÅLD: 2021
KÖPARE: Rolfshammar AB

För fullständig detaljplan inklusive planbeskrivning se kommunens webbplats.
https://nykoping.se/bo-bygga–miljo/stadsplanering/detaljplanering

Ladda ner pdf