Kilenkrysset logo

Stiftelsen Aktiv Skola

Framtiden börjar i skolan. Därför stödjer vi stiftelsen Aktiv Skolas arbete med entreprenörskap som bidrar till att skapa en bättre skola i Sverige. De har tagit hjälp av de experter för att förmedla aktuellt och relevant material kostnadsfritt till alla skolor.

Aktiv Skola har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. De erbjuder kostnadsfritt utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor, framtaget i samarbete med sakkunniga på varje område.
https://aktivskola.org

Ladda ner pdf