Kilenkrysset logo

Strängnäsrevyn

Strängnäsrevyn produceras av den ideella föreningen ”Strängnäsrevyn” (tidigare Strengnäs Arbis) som även har andra verksamheter i form av barn- och ungdomsteater. Strängnäsrevyn har varit motorn i föreningens verksamhet sedan 1986 och revyn firade 34 år 2020.
http://strangnasrevyn.se

Ladda ner pdf