Styrelseordförande och ägare

Kilenkrysset är en privatägd bygg-och fastighetskoncern med säte i Strängnäs.

Jan Persson är VD, Styrelseordförande, ägare och grundare av koncernen.

Kilenkrysset startade under fastighetskrisen på 1990-talet, då med inriktning på fastigheter i Mälardalen.
Numera är det främst lager-, kontors- och logistikfastigheter som vi arbetar med.
Vårt fastighetsbestånd finns i 13 kommuner.

Vi tror på långsiktighet och har ständigt ett pågående utvecklingsarbete vad gäller byggnation och miljö.
Vi är ISO 9001:2015 kvalitetscertifierade.