Kilenkryssets huvudkontor i Strängnäs

Kilenkrysset

Kilenkrysset är ett namn som allmänt används på vår företagsgrupp som består av ett 100-tal bolag.
All personal är anställd i Kilenkrysset AB.
Vi bedriver byggverksamhet som omsätter ca 600 Mkr och fastighetsförvaltning som omsätter ca 300 Mkr.
Våra avdelningar består av affärsutveckling, bygg, förvaltning och ekonomi. Därutöver sysselsätter vi i genomsnitt 150 personer genom underentreprenörer och konsulter, som också bidrar till företagets nya idéer.
Arbetsledning, konstruktioner, förhandlingar, inköp och ekonomi hanteras av egen personal.
Vår förvaltning går ”hand i hand” med bygg redan från projektering. Vi bygger för egen förvaltning och strävar alltid efter maximal kvalitet i förhållande till pris.

Vi vet att Mälardalen och Stockholm är och kommer att vara ett av Sveriges mest expansiva områden. Regionen har utmärkta lokaliseringsorter för lager och logistikverksamheter som ”over night” kan försörja mellersta och norra Sverige, Norge och Finland med varor. Även för andra typer av företag är området perfekt med sin närhet till Stockholm.

Flera av våra befintliga hyresgäster har efterfrågat lokaler i Malmö- och Göteborgsregionen, för att bland annat försörja västra och södra Sverige samt Danmark med varor. Under 2002 etablerade vi samarbete med KF-fastigheter för att utveckla Kronoslätts Företagspark i Staffanstorp. När vi under 2003 förvärvade mark i Härryda kommun utanför Göteborg för att producera en paketterminal till Posten, togs steget fullt ut som rikstäckande bygg- och fastighetsorganisation.


VISSTE DU ATT:
Namnet Kilenkrysset kommer sig av att korsningen mellan gamla E20 och Rv 55 alltid har kallats ”Kilenkorset”.
I anslutning till denna korsning i Strängnäs byggdes våra första fastigheter och där finns också vårt huvudkontor.
”Kilen” kommer från att en av åkrarna i korsningen hade formen av en kil.

Den största kristallkronan i Sverige hänger i entrén på Kilenkryssets huvudkontor. Den är 6,5 meter hög och 3,5 meter bred. Kristallkronan är tillverkad av en av landets främsta kristallkronemakare, Jan Ericsson i Hållsta utanför Eskilstuna.


Klicka på följande länkar för att se våra filmer:

Fastigheter i Strängnäs

Kilen Bostad

Kilenkrysset Bygg

Kilenkrysset Förvaltning

Kilen Prefab

Vasallen - Kilen Eldsundsviken

Villor Fogdö

Villor Fogdö med tak