Historik

1990-2001

Företaget startade i en tid av fastighetskris. I början av 90-talet var det få som investerade i fastigheter, med låga priser som följd, en bra tid att starta. Hyresomsättningen ökade i behaglig takt från 0-58 Mkr under dessa år.
I början av 2000-talet byggde vi upp en väl fungerande byggnadsdel i Kilenkrysset. Expansionen tog en väldig fart. Hyresomsättningen ökade till 110 Mkr år 2001, bygg omsätter nu ca 140 Mkr – Totalt omsätts ca 250 Mkr.

2002 -2007

Under ett år ökade omsättningen från 250 Mkr- 500 Mkr, en väldigt ansträngande expansion för företaget. Tillsammans med Coop fastigheter (f.d KF fastigheter) går vi in med 50% ägande i Kilen Syd AB.
Året därpå blev ett år av återhämtning. Omsättningen låg på 500 Mkr varav 175 Mkr i hyror och 325 Mkr i byggverksamhet. För att bygga upp en starkare kassa beslutade vi att sälja vissa av våra fastigheter och bostadsobjekt samt bygga några på entreprenad.
De fastigheter som såldes var GB:s fryslager i Flen, Partihallarna i Tumba och HM:s gamla lager i Stockholm. På entreprenad byggde vi Spendrups huvudkontor i Huddinge och Mekonomens lagerutbyggnad i Strängnäs. Detta ledde till att vi skapade en mycket god likviditet.
Det är även nu vi renodlar oss i lager-, logistik- och kontorsfastigheter. Köpet av en 50% andel av Coop Fastigheter skapar samarbete med NCC i det gemensamma bolaget REAB , Rosersbergs Exploatering AB beläget i Sigtuna/Rosersberg. Inledningsvis byggs 61 000 kvm till Bonnier Samdistribution, Nokian Däck och DHL. Ytterligare 1 395 000 kvm köps upp i Rosersberg under de nästkommande åren.
2007 påbörjas bygget av vårat huvudkontor i Strängnäs, färdigt för inflytt den 5 Sep 2008.


2008-2013

Trots finanskrisen år 2009 var det Kilenkryssets bästa år någonsin resultatmässigt. Vi bygger nytt verkstadsförråd, färdigställer ny företagsprofil samt sjösätter en omfattande ISO-certifiering.
Det blir fler nya byggen med bl.a Polishuset i Strägnäs, mer upphandling av mark i Sigtuna och Prefab-verksamheten i Arboga avyttras till Starka AB Södra Sandby.
Järnväg gäller för 2011 då vi samarbetar inom spårbunden trafik och säljer spåranknuten mark till Posten i Rosersberg. Vårat nya kontor i Rosersberg blir klart för inflytt 2012.
Med miljö och framtid i fokus får vi år 2013 möjligheten att bygga vår första BREEAM-klassade byggnad åt IL Recycling i Rosersberg.
En markförsäljning till Ericsson sker i Rosersberg, där dom väljer att etablera sitt nya datacenter. Köpcentret Präntaren i Strängnäs säljs, likaså Dustins fastigheter i Rosersberg och genom ett markbyte med Sigtuna kommun säkerställer vi den framtida utvecklingen av Stockholm Nord Logistikområde i Rosersberg.
En ny Rikskombiterminal börjar byggas i Rosersberg med Gävle Containerterminal som Hyresgäst.


2014 STRATEGISKA INVESTERINGAR OCH FÖRSÄLJNINGAR

Under 2014 ligger fokus på geografisk renodling av vårt fastighetsbestånd. Kilenkrysset säljer sex fastigheter, belägna i Falun, Uppsala, Västerås och Eskilstuna, till Hemfosa Fastigheter AB. Vi säljer också ett paket av fastigheter till Stendörren Fastighets AB. Genom denna försäljning lämnar Kilenkrysset kommunerna Flen, Katrineholm och Kungsör.
Realisationsvinsterna från dessa två paketförsäljning­ ar används dels till att sänka vår belåningsgrad, och dels till nya investeringar i våra strategiskt prioriterade områden i Mälardalen. Vi bygger bland annat nya anläggningar för Swedish Match och Ramirent i Kungsängen, och vi blir ensamägare av Solberga Köpcentrum i Strängnäs genom vårt förvärv av KF Fastigheters 50-procentiga andel.
Sammantaget har Ki­lenkrysset vid utgången av 2014 en solidare balansräkning än någonsin med stort utrymme för nya investeringar och etableringar.


2015 FORTSATT EXPANSION I KUNGSÄNGEN OCH ROSERSBERG

Under 2015 fortsätter expansionen i våra områden norr om Stockholm - Kungsängen och Rosersberg. I Kungsängen ligger fokus på utbyggnad av infrastrukturen för den planlagda marken. Swedish Match tillträder sitt nya centrallager i november, och vi börjar bygga för vår nya hyresgäst Ramirent.
I Rosersberg invigs den nya rikskombiterminalen i september, och Kilenkrysset genomför ett antal markförsäljningar, bland annat till Brostaden och Rosenqvist Fastigheter. Vi investerar också i nya markområden, bland annat förvärvar vi ett område om ca 600 000 kvadratmeter i anslutning till Södertälje Syd med utmärkt logistikpotential, där planläggningsprocessen kommer att inledas.
I hembygden Strängnäs lanserar vi Strängnäs Etableringspark tillsammans med Strängnäs kommun, omfattande 1,7 miljoner kvadratmeter byggklar mark för industri, lager och handel.


2016 STARK MARKEFTERFRÅGAN OCH NYA HYRESGÄSTETABLERINGAR

Under 2016 expanderar Brunna i Kungsängen ytterligare med färdigställandet av Ramirents byggnad samt stora markförsäljningar till bland andra Castellum och NREP.
Vi konverterar Mekonomen-huset i Huddinge från kontor till en försäljnings- och serviceanläggning till I.A. Hedin Bil.
I Rosersberg tecknar vi ett femtonårigt hyresavtal med Optimera Sverige AB avseende en ny lagerbyggnad, bygger ut Nokians och DHL:s befintliga anläggningar, samt säljer ett antal tomter.
I vår tidigare vakanta byggnad i Norrköping flyttar Ocay in, och vi inleder processen med att detaljplaneändra kvarteret Oppeby i Nyköping från industri- till bostadsmark.
Avslutningsvis inleder vi vår nya bostadssatsning, Kilen Bostad.


2017 100-ÅRSJUBILEUM OCH REKORDAFFÄR

2017 inleds med firandet av Kilenkryssets 30-års jubileum, som tillsammans med Jan Perssons 70-årsdag blir ett kombinerat 100-års jubileum. Kilenkrysset genomför sin största affär någonsin när fastigheter för motsvarande 1,1 miljarder kronor säljs till börsnoterade Catena. Kilenkrysset erhåller som delbetalning ca fem procent av aktierna i Catena.
Vi förvärvar även området Eldsundsviken i Strängnäs, omfattande förutom förvaltningsfastigheter även byggrätter motsvarande 2 500 bostäder.
Vi tecknar hyresavtal med Upplands Motor i Rosersberg samt med Anicura i Strängnäs, och säljer ett stort antal markområden i Rosersberg, Brunna, Bro och Strängnäs.
Jens Persson, Jan Perssons brorson, tillträder som VD och koncernchef.