ISO 9001

Vi är sedan 2012 kvalitetscertifierade enligt SS-EN 9001:2015
Införande av ett ledningssystem för kvalitet och miljö enligt denna
standard ger oss en bättre förutsättning för vidareutveckling och
effektivisering av vår verksamhet.
Vi arbetar ständigt fortlöpande med förbättring av kvalitet och miljö.