Kvalitet och miljö

Kilenkrysset blev certifierade år  2012, och har i dagsläget ISO 9001:2015.
Certifieringen omfattar bolagen inom Kilenkrysset koncernen.

Införande av ett ledningssystem för kvalitet och miljö enligt denna
standard ger oss en bättre förutsättning för vidareutveckling och
effektivisering av vår verksamhet.

Vi arbetar ständigt med förbättring av kvalitet och miljö.

Kvalitet och miljö 1