Ledningsgrupp

Nu är alla tjänster tillsatta i Kilenkryssets nya ledningsgrupp och vi ser med glädje och tillförsikt fram emot en vår med många spännande projekt!


Nedre raden från vänster: Stefan Persson, Jens Persson,
Jan Persson, Annika Persson
Andra raden: Dan Bohman, Ida Åsberg, Peter Kavén,
Anders Solberg
Övre raden: Per Heikman, Ove Nilsson, Carina Palm