Ett balanserat filterval

Ett balanserat filterval

I samverkan med Dinair har vi kunnat göra ett aktivt val av filterramar i återvunnet stål i stället för plast på de ventilationsaggregat vi köper in till våra fastigheter.  Därmed har vi under 2023 bidragit till en CO2-utsläppsreducering på 11,9 ton CO2 ekvivalenter.

Återvunnen stålram – bättre för miljön

Dinair erbjuder luftfilter, så kallat påsfilter med ramar tillverkade av minst 71% materialandel återvunnet stål. Stålram är det bästa miljövalet eftersom materialåtervinning inte generar växthusgaser som bildas vid förbränning och stålet tas om hand om blir till nya produkter. Valbarheten har gett oss inom Kilenkrysset koncernen möjligheten att montera klimatsmarta filterramar hos flertalet av våra hyresgäster, någonting som gynnar både fastigheten och de som nyttjar den.

Ett balanserat filterval 1
Nyheter