Bild uppifrån och ned:Logistikområdet i Rosersberg, Logistikområdet i Brunna/ Kungsängen.

Kilenkrysset i jättesatsning-Förvärvar åtta miljoner kvadratmeter mark

2020-03-26
Kilenkrysset har under 2020 fortsatt sin expansion i sitt prioriterade geografiska område, Storstockholm och Mälardalen, genom ett antal strategiska markförvärv. Totalt ca 8,5 miljoner kvadratmeter har på kort tid förvärvats i bland annat Nykvarn, Håbo och Knivsta. Genom samverkan med respektive kommun är avsikten att långsiktigt utveckla dessa områden till nya framtida logistiknav likt det som Kilenkrysset åstadkommit med logistikområdena i Rosersberg och Brunna/Kungsängen under den senaste 15 års perioden.

”När vi förvärvade vår första mark i Rosersberg trodde ingen annan på områdets möjligheter. Det ansågs helt enkelt ligga för långt ut från Stockholm. För att kunna attrahera de första hyresgästerna blev vi tvungna att ge ett löfte om att vi skulle ordna en ny motorvägsavfart inom ett antal år. Genom att medfinansiera avfarten lyckades vi i nära samarbete med kommunen hålla det löftet, och genom ytterligare långsiktiga och på den tiden riskabla satsningar (t ex byggde vi en rikskombiterminal samt medfinansierade en överlämningsbangård för tågtrafik) har vi lyckats utveckla området till att idag vara Sveriges mest attraktiva logistikområde. Vi tog stora risker på den tiden men vi gjorde det för att vi hade en övertygelse om områdets långsiktiga potential. Samma sak gäller för Brunna/Kungsängen, som också på kort tid utvecklats till ett ledande logistikcentrum”, säger Jan Persson, Kilenkryssets VD och styrelseordförande.

Samma potential för Storstockholms framtida varuförsörjning ser nu Kilenkrysset i de nya områdena - Håbo och Knivsta för den norra delen och Nykvarn för den södra. ”I samband med Dagabs nya stora centrallager har Håbo redan hunnit bli väldigt intressant för nya logistiketableringar. Kunderna finns, men inte planlagd mark.” Kilenkrysset har nyligen skrivit ett markanvisningsavtal med Håbo kommun gällande utveckling av ett nytt logistikområde i Dragelund intill E18, i direkt anslutning till Trafikplats Draget. Kilenkrysset har även förvärvat angränsande fastigheter om totalt drygt två miljoner kvadratmeter från en privatperson för att möjliggöra denna satsning. I Knivsta har Kilenkrysset förvärvat mark om totalt tre miljoner kvadratmeter vid Brunnby trafikplats i nära anslutning till E4:an och riksväg 77. ”I Knivsta får vi ytterligare ett strategiskt skyltläge intill E4:an mellan Arlanda och Uppsala. Tillsammans med korsande riksväg 77 ligger området som en naturlig knutpunkt för olika vägburna transporter”, fortsätter Jan Persson.

I Nykvarn har Kilenkrysset förvärvat ett markområde om ca två miljoner kvadratmeter beläget strax väster om Almnäs, längs med E20, från Strängnäs Stift. Markområdet som planeras för ett framtida logistikområde ligger strategiskt placerat nära E20 och i nära anslutning till Kilenkryssets befintliga, redan planlagda, verksamhetsområde i Nykvarns kommun. ”Det är på den södra sidan av Storstockholm som bristen på planlagd logistikmark är som störst, medan efterfrågan samtidigt är enorm. Nykvarn ligger strategiskt rätt för att kunna utvecklas till ett ledande logistiknav för södra Stockholm.
Det skulle även vara positivt för hela Sörmland, inte minst för Strängnäs och Eskilstuna”, menar Jan Persson.

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Persson, VD och styrelseordförande Kilenkrysset 070- 766 54 04

Kilenkrysset har tecknat ny avtalsperiod med Upplands Motor Sigtuna/Rosersberg

2020-03-16
Upplands Motor är ett av Sveriges mest framgångsrika bilföretag och ett modernt familjeägt bolag med cirka 800 anställda. Bolaget säljer service och verkstadstjänster samt nya och begagnade bilar, och arbetar med Volvo, Ford, Renault, Dacia och sedan mars 2017 även med Mercedes-Benz.

2017 omsatte verksamheten nära 5 miljarder kronor.
Upplands Motor har sedan år 2018 haft hyresavtal med Kilenkrysset som innefattar både leveransverkstad och kontorsytor i Rosersberg. Kilenkrysset har nu tecknat nytt avtal med Upplands Motor avseende en yta på 7 160 kvm för uppställning av bilar. Tillträde till den nya ytan beräknas ske Juni 2020.

” Vi är mycket glada att Upplands Motor valt att teckna ytterligare yta för deras befintliga verksamhet i Rosersberg” säger Per Heikman, förvaltningschef på Kilenkrysset.

För mer information, kontakta:
Per Heikman, Förvaltningschef Kilenkrysset, Telefon 0152- 244 61 eller per.heikman@kilenkrysset.se

Kilenkrysset har tecknat ny avtalsperiod med Polybase AB i Staffanstorp

2020-03-13
Polybase AB startade sin verksamhet 1999 och är idag en totalleverantör av produkter och produktsystem som bygger på extruderad plast. Man levererar formsprutade produkter samt utför efterbearbetning på en mängd olika sätt, många gånger specifikt kundanpassade totallösningar. Många utav kunderna är verksamma inom industri- och byggmaterialbranschen, vilket passar Polybase perfekt med plastmaterialens fördelar för skiftande applikationer. Tillsammans med sina kunder utvecklar man innovativa produkter för framtiden.

Sedan 2003 har företaget haft hyresavtal med Kilenkrysset gällande en produktions- och lageryta i Staffanstorp. Kilenkrysset har nu tecknat ny avtalsperiod med Polybase AB som sträcker sig fram till Juli 2026.

” Vi är mycket glada att Polybase vill fortsätta bedriva sin verksamhet i våra lokaler och önskar dem stort lycka till med deras framtida produktioner” säger Per Heikman, förvaltningschef på Kilenkrysset.


För mer information, kontakta:

Per Heikman, Förvaltningschef Kilenkrysset, Telefon 0152-244 61 eller per.heikman@kilenkrysset.se
Foto fr.v: Jan Persson VD/Styrelseordförande Kilenkrysset,Matilda Pettersson Kilenkrysset,Fredrik Holmström Dollarstore & Mats Pettersson Kilenkrysset

Solberga Handelsplats utökas med lågpriskedjan Dollarstore

2020-03-06
Nu är det klart att det blir lågpriskedjan Dollarstore som flyttar in i den tomma lokalen på 2 425 kvm vid Solberga Handelsplats. Dollarstore grundades 1994 och öppnade sin allra första butik 1999 och är idag Sveriges snabbast växande lågpriskedja med 102 butiker runt om i Sverige.Inflyttning kommer att ske under Maj 2020.

” Nu kommer vi äntligen till Strängnäs och kan erbjuda lågprisvaror på riktigt. ” säger Fredrik Holmström Etableringschef för Dollarstore.
” Känns riktigt roligt att få etablera ännu en stark aktör på Solberga handelsområde. Dollarstore är en kedja som växer stort i hela landet
och vi är extra stolta över att de valt just Strängnäs.” säger Matilda Pettersson Affärsutvecklare på Kilenkrysset.

Varmt välkomna till Solberga Handelsplats!

För mer information, kontakta:

Bent Holm – Vd/ Pressansvarig Dollarstore
bent.holm@dollarstore.se
Fredrik Holmström Etableringschef Dollarstore
E-mail: fredrik.holmstrom@dollarstore.se
Telefon: 076- 116 73 35

Matilda Pettersson, Affärsutvecklare Kilenkrysset
E-mail: matilda.pettersson@kilenkrysset.se
Telefon: 070- 766 54 19

Kilenkrysset har tecknat ny avtalsperiod med Elgiganten Strängnäs

2020-02-04
Elgiganten är Sveriges ledande återförsäljare av hemelektronik, vitvaror och kök och är ett av de bolag som omsätter mest inom detaljhandeln. Elgiganten etablerades i Sverige 1994 och har i dag närmare 3 200 anställda och 172 butiker och varuhus.

Sedan 2010 har kedjan haft hyresavtal med Kilenkrysset gällande en butiks- och lageryta på ca 2 000 kvm ute vid Solberga handelsplats. Kilenkrysset har nu tecknat ny avtalsperiod med Elgiganten, ett kontrakt som sträcker sig
ända fram till Mars 2027.

-Vi är mycket glada att Elgiganten vill fortsätta bedriva handel i Strängnäs kommun och de bidrar mycket positivt till att Solberga handelsplats
ska vara en attraktiv handelsplats. Säger Per Heikman, förvaltningschef på Kilenkrysset.

För mer information, kontakta:
Per Heikman, Förvaltningschef Kilenkrysset, Telefon 070-766 42 09 eller per.heikman@kilenkrysset.se

Andreas Gelter, Franchisetagare Elgiganten Strängnäs, Telefon 073- 079 11 22 eller storemanager.strangnas@giganten.se

Kilenkrysset stämmer Upplands-Bro kommun på 152 miljoner.

2020-01-02
”Fastighetsbolaget Kilenkrysset har hamnat på kollisionskurs med Upplands-Bro kommun angående en tomt i Kungsängen där spritbolaget Altias lager ligger. Nu stämmer bolaget kommunen på 152 miljoner kronor enligt vd:n Jan Persson.”

Läs hela artikeln som publicerats i Dagens industri här.
Foto fr.v:Mathias Forsberg-Näringslivschef Sigtuna Kommun,
Olov Holst- Kommunstyrelseordförande, Jan Persson- VD KilenX och Owe Eklund- KilenX

KILENKRYSSET FÖRVÄRVAR STORT MARKOMRÅDE AV SIGTUNA KOMMUN

2019-12-19
Sigtuna kommun säljer mark till Kilenkrysset för 250 miljoner kronor.
Därmed genomförs den största markförsäljningen i kommunens historia.

Försäljningen gäller ett stort område råmark belägen direkt väster om det befintliga logistikområdet i Rosersberg. I och med affären åtar sig Kilenkrysset också alla framtida infrastrukturåtgärder i det aktuella området. Förvärvet ger Kilenkrysset möjlighet att fortsätta utveckla den expansiva logistiknäringen och tillskapa nya jobb i Sigtuna kommun. För kommunens del innebär det en viktig intäkt som möjliggör den nödvändiga utbyggnaden av skolor, förskolor, äldreboenden och annan kommunal kärnverksamhet, utan att behöva låna alla pengar till investeringarna. Affären är en stor och viktig pusselbit i kommunledningens arbete med att stabilisera kommunens ekonomi.

Den 18 december 2019 träffades kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) och Jan Persson (VD och styrelseordförande) för det historiska handslaget. Affären ska godkännas vid kommunfullmäktiges möte i februari innan den vinner laga kraft.

- Vi har en långvarig och god relation till Kilenkrysset och jag är mycket glad över att vi nu kan bygga vidare på den genom att genomföra den största markaffären i kommunens historia, säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M).

- En kvarts miljard kronor är väldigt mycket pengar och affären är en riktig win-win-situation. Kilenkrysset ges möjlighet att vidareutveckla sin verksamhet och skapa nya jobb för regionen samtidigt som vi får en väldigt viktig intäkt för att mäkta med de nödvändiga investeringarna som kommer krävas i framtiden, fortsätter Olov Holst.

- Detta förvärv ger Kilenkrysset möjlighet att fortsätta utveckla ett av Sveriges mest strategiska och viktiga logistikområden. Rosersbergs expansion är central ur både ett regionalt och nationellt perspektiv. Vi har alltid haft ett gott samarbete med Sigtuna kommun och även om vi nu tar på oss ett stort ansvar för utvecklingen av infrastrukturen känner vi oss priviligierade att ha kommunens fortsatta förtroende att vidareutveckla Rosersberg som är vår främsta exploateringssatsning någonsin. Sigtuna kommunen befäster sin ställning som innehavare av högsta betyg i vår interna kommunrankning. På Kilenkrysset har vi haft glädjens år 2019 och att få kröna året med denna affär känns fantastiskt så vi har bestämt oss för att fortsätta med glädjens år även 2020, säger Jan Persson, VD och styrelseordförande Kilenkrysset.

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Persson, VD och styrelseordförande Kilenkrysset 0707 - 66 54 04

En timme hos Kilenkrysset- Strengnäs tidning

2019-12-17
Häromdagen fick vi äran att få frågan om vi ville delta i våran lokala tidning Strengnäs tidning och deras reportage ”En timme hos”.

Ett reportage där de dokumenterar och skriver vad som händer hos olika arbetsgivare under en timme. Givetvis valde vi att ställa upp.Se hela artikeln här.

Tack reporter Åsa Wallin för ett trevligt möte och ett fint reportage!
Jan Persson tackar Jan-Åke Hansson för alla sina år inom Kilenkrysset.

Avtackning efter 16-års tjänst

2019-12-17
Idag avtackade vi vår kollega Jan-Åke Hansson efter 16 år inom Kilenkrysset koncernen.
Jan-Åke har genom åren jobbat som Fastighetsutvecklare/ Fastighetsskötare i region Skåne.
Han har varit en stor och mycket uppskattad resurs, både hos oss kollegor samt hos våra hyresgäster.

Vi önskar honom all lycka och hoppas att han får njuta av livet som pensionär!
Jan Persson-Kilenx,Katarina Hellsén Jarvin-NybergsD,Ove Nilsson-Kilenx, Christer Andersson-NybergsD,Matilda Pettersson-Kilenx & Joakim Inaeus-NybergsD

Kilenkrysset uppför lokal åt
Nybergs Deli Haninge

2019-12-16
Kilenkrysset bebygger fastigheten Jordbromalm 4:4 med verksamhetslokal åt Nybergs Deli och tecknar samtidigt ett 10-årigt hyreskontrakt.

Byggnationen innefattar en verksamhetslokal väl anpassad till kundens verksamhet som består i beredning, förädling och förpackning av kött och vegetabiliska livsmedel. I processen ingår både upphettning och nedkylning av produkter.

Lokalen som kommer att uppföras innefattar stora krav avseende utformning, utförande, materialval samt stora restriktioner gällande att hygienkrav såsom temperaturer och flöden upprätthålls.Totalt innefattar avtalet en markyta på ca 13 500 kvm, varav 7 500 kvm blir den nya byggnaden.Tillträde beräknas ske hösten 2021.


”Vi är mycket glada över att direkt kunna bebygga fastigheten som vi nyligen har köpt. Nybergs Deli passar perfekt in i logistikområdet Jordbro som är något av ett livsmedelskluster.Att bygga åt hyresgäster som behöver en byggnad med hög specialiseringsgrad passar perfekt i förhållande till de kompetenser vi besitter inom Kilenkrysset.” säger Jan Persson, VD/ styrelseordförande på Kilenkrysset.

”Det känns fantastiskt att på ett vitt ark få börja rita en helt ny fabrik, det ger oss möjlighet att bygga in alla de mervärden som vi sett framför oss både avseende hållbarhet, effektivitet samt arbetsmiljö.Idag är vår verksamhet utspridd på fyra olika anläggningar så bara genom att samla dessa under samma tak så optimerar vi vår verksamhet rejält. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Kilenkrysset som för oss känns som en stor trygghet då de både bygger samt förvaltar vår nya fabrik. Närheten till vår nya granne Bring Frigo säkerställer betydligt färre kylda transporter på våra vägar och därigenom en minskad miljöpåverkan. ” säger Joakim Inaeus , VD på Nybergs Deli.


För ytterligare information kontakta:

Jan Persson, VD/styrelseordförande - Kilenkrysset
E-post: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: 070- 766 54 04

Joakim Inaeus, VD - Nybergs Deli
E-post: joakim.inaeus@nybergsdeli.se
Telefon: 070-512 04 20


Foto fr.v. Matilda Pettersson, Jan Persson och Robert Karlsson

Årets Vapendragare 2019

2019-12-13

Varje år i samband med Luciafirandet sker utdelning av det ärofyllda priset
”Årets Vapendragare”. Ett pris där Jan Persson själv utser vilka han tycker är värda utmärkelsen.

Vi säger stort grattis till årets pristagare, Matilda Pettersson – Affärsutvecklare och
Robert Karlsson- Fastighetsförvaltare/ Elansvarig.
Foto fr.v. Ida Åsberg- Kilenkrysset, Per Karlsson - Bring, Jan Persson- Kilenkrysset, Peter Haveneth- Bring och
Ove Nilsson- Kilenkrysset

Kilenkrysset fördjupar samarbetet med Bring Frigo genom förvärv av fastighet i Haninge

2019-12-11
Kilenkrysset har förvärvat fastigheten Jordbromalm 4:4 från Bring Frigo och tecknar samtidigt ett 10-årigt hyreskontrakt med säljaren.

Genom affären fördjupas därmed samarbetet mellan Kilenkrysset och Bring Frigo. Sedan tidigare är Kilenkrysset hyresvärd åt Bring Frigo i Staffanstorp och blir efter tillträdet det även i Jordbro, Haninge. På fastigheten hyr Bring Frigo ca 6 500 kvm kyl- och fryslager och matproducenten Bejing8 ca 500 kvm produktionslokal.

Den förvärvade fastigheten omfattar 38 400 kvm och ligger i det väletablerade logistikområdet på Lillsjövägen i Jordbro som även ligger strategiskt beläget strax söder om Stockholm. På fastigheten finns en outnyttjad byggrätt om 3 400 kvm.

”Vi ser stor potential i att omgående fortsätta utveckla fastigheten som har ett mycket bra strategiskt läge söder om Stockholm och är glada över att kunna fortsätta erbjuda Bring Frigo ändamålsenliga lokaler på ytterligare en attraktiv plats”, säger Jan Persson, styrelseordförande på Kilenkrysset.

”Fastigheten ligger på fördelaktigt läge mitt i ett expansivt kluster för aktörer inom livsmedelsindustrin. Genom försäljningen frigör vi mark och skapar förutsättningar för ännu mer samverkan och etablering för företag i livsmedelsbranschen - med närheten till Frigos kundanpassade lösningar inom tempererad logistik. Samarbetet med Kilenkrysset ger oss bättre förutsättningar att skapa mervärde och förädla vårt kunderbjudande inom livsmedelslogistik, säger Peter Haveneth, VD Bring Frigo.”För ytterligare information kontakta:

Jan Persson, styrelseordförande, Kilenkrysset
E-post: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: 070- 766 54 04

Peter Haveneth, VD Bring Frigo
E-post: peter.haveneth@bring.com
Telefon 070-235 38 14

Leksaksbutiken Lekia öppnar i Solberga Handelsplats i Strängnäs

2019-12-10
Nu är det klart att det blir leksaksbutiken Lekia som flyttar in på Solberga Handelsplats. Lekia är Sveriges största lekkedja med över 150 enskilda butiker i Sverige och Norge.
Inflyttning kommer att ske till våren 2020.
Varmt välkomna till Solberga Handelsplats!
Foto fr.v. Matthias Kettelhoit - Logicenters, Jan Persson - Kilenkrysset, Rickard Dahlberg - NREP,
Ida Åsberg - Kilenkrysset

Kilenkrysset och Logicenters utvecklar markområde i Staffanstorp

2019-12-09
Nu ingår Kilenkrysset och Logicenters återigen i ett samarbete. Tillsammans ska parterna utveckla ett 120 000 m² stort markområde i skånska Staffanstorp, utanför Malmö. Logicenters har möjlighet att bebygga 60 000 m² av området och planerar initialt att uppföra en modern logistikfastighet om 24 000 m² under nästa år. I dagsläget finns inga avtalade hyresgäster.

Efter flera gemensamma markutvecklingsprojekt, bland annat i Bålsta tidigare i år, står det nu klart att Kilenkrysset och Logicenters återigen krokar arm. Denna gång avseende en markutveckling av ett 120 000 m² stort område i Staffanstorp, utanför Malmö. Logicenters tillträder marken i början av 2020 och byggnation kan uppföras på upp till 60 000 m² av det totala markområdet. I projektets inledande fas har Logicenters för avsikt att utveckla en logistikfastighet om cirka 24 000 m² uthyrningsbar area på spekulation med byggstart innan sommaren 2020 och som beräknas stå färdig i början av 2021.

”En av Logicenters främsta styrkor är att vi erbjuder moderna logistikanläggningar på de strategiskt viktigaste platserna i de regioner vi är verksamma. Den här etableringen i Staffanstorp, med sitt attraktiva läge utanför Malmö och med närhet till kontinenten, är vidare bevis på detta. Markförvärvet i Staffanstorp är en viktig pusselbit för oss och det ska bli roligt att genomföra markutvecklingen tillsammans med Kilenkrysset som vi tidigare haft många goda samarbeten med”, säger Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Det förvärvade markområdet ligger på adressen Västanvägen i Kronoslätts Företagspark. Med närhet till Malmö och Öresundsregionen är områdets geografiska läge mycket attraktivt för många olika typer av företag. Tidigare har företag som Bring Frigo, Kuehne + Nagel och Microsoft valt att etablera sig i företagsparken.

”Logicenters delar vår vision om att bidra till en ökad tillväxt i regionen, där tillgången till smart logistik spelar en viktig roll. I augusti valde Microsoft att köpa från oss i samma område och tidigare i år har vi förlängt hyreskontraktet med Alfa Laval för deras huvudkontor så vi upplever en stor efterfrågan från företag som vill etablera sig i regionen varför det är både glädjande och värdefullt att återigen ingå i ett partnerskap med Logicenters”, säger Jan Persson, styrelseordförande på Kilenkrysset som vidare menar att det goda samarbetet med Staffanstorps kommun möjliggör denna positiva utveckling och mark för mindre logistiketableringar finns kvar.

För mer information, kontakta:

Jan Persson, Styrelseordförande, Kilenkrysset
E-mail: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: +46 70 766 54 04

Matthias Kettelhoit, Head of Logicenters
E-mail: make@logicenters.com
Telefon: +46 70 583 44 06

Kilenkrysset har tecknat ny avtalsperiod med DHL Rosersberg

2019-11-25
DHL Freight, ett av Europas ledande logistikföretag inom vägtransporter har sedan år 2009 haft hyresavtal med Kilenkrysset som innefattar både terminal och kontorsytor i Rosersberg.
Kilenkrysset har nu tecknat ny avtalsperiod med DHL avseende befintlig terminalyta på 9 784 kvm samt tillbyggnation av ytterligare en yta på 6 045 kvm.
Förutom terminalytan på totalt 15 829 kvm innefattar hyresavtalet även en del förbättringsåtgärder i de befintliga lokalerna. Inflyttning i den tillbyggda ytan beräknas ske 1 april 2021.

För mer information, kontakta:

Jan Persson, VD Kilenkrysset AB, Telefon 0707-66 54 04 eller jan.persson@kilenkrysset.se

Ylva Klingvall, Kommunikationschef DHL Freight (Sweden) AB, telefon 070-934 53 67 eller ylva.klingvall@dhl.com


Solberga Handelsplats utökas med en Baby & Leksaksbutik

2019-10-28
Under våren 2020 öppnar en Baby & Leksaksbutik i Solberga Handelsplats i Strängnäs.
Hyresgästen kommer att flytta in i den befintliga lokalen, ca 700 kvm butiksyta, placerad mellan Willys & Intersport.
Hyreskontraktet är tecknat på 6 år.

Foto från vänster: Leif Lundborg Styrelsemedlem Hela Sverige Ska Leva, Sörmland, Jan Persson- VD, Kilenkrysset AB

Årets Eldsjäl på landsbygden
i Sörmland 2019

2019-10-16
Den 4 oktober tilldelades Jan Persson- VD, Kilenkrysset AB Årets Eldsjäl på landsbygden Sörmland 2019.

Juryns motivering:


”Årets eldsjäl är en sann entreprenör ända ut i fingerspetsarna. Han har drivit flera företag varav Kilenkrysset är det som större delen av Sörmland känner till. Ett bygg- och fastighetsbolag som är aktivt i de flesta av länets kommuner och som i besvärliga situationer fått igång etableringar och förnyelse av såväl företagsmarknaden som bostadsbyggande. Hans kontaktnät och byggnationer har genererat många jobb över hela länet.

Men det är som landsbygdsbo han har tagit ett stort ansvar då samhällets resurser inte räckt till. Han köpte den nedläggningshotade skolan på Fogdön. Rustade upp den och skänkte den till nybildade friskolan Vårfruberga. Hösten 2019 öppnade skolan igen med fler elever än tidigare. Han har även byggt trygghetsboende, hjälpt den lokala församlingen med bostäder, byggt nya bostäder för att fler ska kunna bo på landsbygden samt hjälpt idrottsföreningen med nytt klubbhus.

Med sitt starka engagemang för hembygden har han haft mod och vilja att på olika sätt underlätta eller gått in mot den rådande riktningen och gjort saker möjligt som få hade trott vara möjligt. Årets eldsjäl är alltid snabb och är en problemlösare av rang och ett föredöme som det finns relativt få av i Sverige. Att dela med sig av sina framgångar till gagn för bygdens utveckling är stort!
Med sitt starka engagemang för hembygden har han haft mod och vilja att göra saker som få trott vara möjligt. Som en problemlösare av rang och snabb till handling är årets eldsjäl ett föredöme som det finns få av i Sverige.

Vi gratulerar Jan Persson till utmärkelsen årets landsbygdseldsjäl i Sörmland 2019.”
- Styrelsen för Hela Sverige ska leva Sörmland

Bernhardssons Möbler är nu en del av möbelkedjan Svenska Hem

2019-10-16

Klassiska Bernhardssons Möbler i Strängnäs är sedan september en del av möbelkedjan Svenska Hem.
-Det svänger fort ibland. I våras skulle Bernhardssons Möbler läggas ner efter 63 års verksamhet. Istället tar vi nu nästa steg i utvecklingen av vårt anrika möbelvaruhus genom att ingå i kedjan Svenska Hem, säger Annika Persson, ny ägare och VD för Svenska Hem Bernhardssons Strängnäs.
Fackhandelskedjan Svenska Hem grundades 1960 och har sitt huvudkontor i Jönköping. Genom Svenska Hem har butikerna ett nära samarbete kring inköp, sortimentsutveckling, marknadsföring, IT, redovisning och lager för kedjans butiker.
- Vi har idag 26 butiker runt om i Sverige, men vi hade ingen butik i södra Mälardalen. Så vi är förstås väldigt glada att Bernhardssons vill ingå i vår gemenskap, säger Markus Chaib, VD för Svenska Hem.

Bernhardssons har sedan starten 1956 satsat på att erbjuda möbler och service av hög kvalitet. Målet är att hjälpa kunderna genom att inspirera dem till att skapa en vacker hemmiljö att längta till. Möbelvaruhuset med sina 8000 kvm är känt för sina inspirerande utställningsmiljöer. Bernhardssons har även en av Sveriges största permanenta utställningar för uterum. De kommer nu även satsa mer på unika kontorsmiljöer.

- Bernhardssons och Svenska Hem passar verkligen perfekt tillsammans. Kvalitet, design och funktion är lika viktigt för dem som det alltid har varit för oss. Vi ser verkligen fram emot att få inspirera våra kunder med ännu fler varumärken och Svenska Hems sortiment, säger Annika Persson.

På Svenska Hem har man också väldigt höga förväntningar på samarbetet.
- Bernharsssons har en underbart engagerad och kunnig personal, och de har verkligen tagit emot oss på Svenska Hem med öppna armar. Vårt samarbete har redan gett oss alla extra energi, menar Markus Chaib.

Inför stora förändringar finns ofta en oro för risken att tappa gamla kunder. Någon sådan oro har man dock inte på Bernhardssons.
- Våra trogna kunder kommer garanterat att känna sig hemma. Vi erbjuder samma höga kvalité och samma goda service som alltid förr. Vi hoppas att Svenska Hem hjälper fler kunder att hitta till oss. Vår ambition är att Svenska Hem Bernhardssons Strängnäs ska vara fylld av ny inspiration med något för alla, säger Annika Persson.

För mer information, vänligen kontakta:

Annika Persson
VD, Kilenkrysset Sweden AB
070-766 53 99
annika.persson@kilenkrysset.se

Markus Chaib
VD, Svenska Hem AB
036-36 89 88
markus.chaib@svenskahem.se

Längst fram fr.v: Jan Persson, Joakim Hedin. Bakre raden fr.v: Ove Nilsson, Anders Solberg – Kilenkrysset och Linda Persson och Adam Ekdahl - Bockasjö

Bockasjö och Kilenkrysset bildar Joint Venture, bygger 18 000 kvm i Rosersberg

2019-09-16
Fastighetsutvecklingsbolagen Bockasjö AB och Kilenkrysset AB har bildat ett gemensamt ägt bolag som kommer att uppföra en logistikfastighet i Rosersberg, där Kilenkrysset äger mark. Bolaget ägs till lika delar mellan Bockasjö och Kilenkrysset.

Fastigheten kommer att uppföras i Rosersberg invid den existerande kombiterminalen. Fastigheten har en uthyrningsbar yta om 18 000 kvm och uppförs enligt Green Building standard. Fastigheten kommer att vara inflyttningsklar hösten 2020.

Kilenkrysset äger 7 miljoner kvm på strategiska orter i Mälardalen och Staffanstorp och har ett betydande bestånd av fastigheter i Stockholmsområdet, Mälardalen och Skåne.

Bockasjö är en fastighetsutvecklare inom logistikområdet med ett betydande bestånd av logistikfastigheter belägna i Göteborg och Västra Sverige.

- Vi gläds åt samarbetet med Kilenkrysset säger Joakim Hedin. Jan Persson är en legendar i branschen och har varit förutseende i att förvärva stora markområden på strategiskt placerade orter i Stockholm, Mälardalen och Skåne. Vår styrka är att hitta hyresgäster och bygga bra fastigheter på ett effektivt sätt. Tillsammans är vi en mycket bra kombination. – säger Joakim Hedin VD för Bockasjö AB

- Vi har följt Bockasjö under många år och imponerats över deras skicklighet att få till affärer. De har tagit en betydande del av marknaden och de logistikfastigheter som uppförts under lång tid. Vi befinner oss i en växande marknad med stor efterfrågan på nya ytor, mycket framdrivit av den växande e-handeln. Det här samarbetet är en vinn -vinn. – säger Jan Persson VD och ägare till Kilenkrysset koncernen.

För mer information, kontakta:

Joakim Hedin, VD Bockasjö AB, telefon 0705–21 53 00 eller joakim@bsgr.se
Jan Persson, VD Kilenkrysset AB, telefon 0707-66 54 04 eller jan.persson@kilenkrysset.se
Med säte i Borås verkar Bockasjökoncernen inom förvaltning och fastighetsutveckling, inom logistikområdet på strategiska logistikorter i Sverige. Koncernen ägs till lika delar av Joakim Hedin och Paul Frankenius.

Med säte i Strängnäs verkar Kilenkryssetkoncernen inom förvaltning och fastighetsutveckling av kommersiella fastigheter. Koncernen ägs av Jan Persson.


Foto från vänster: Jan Persson VD och styrelseordförande Kilenkrysset, Johan Olander, Fredrik Granlund Kilenkrysset

Kilenkrysset förvärvar Olunda bergtäkt i Knivsta kommun

2019-09-11
Kilenkrysset har den 6/9-2019 undertecknat avtal om köp av ett 30 ha stort markområde beläget strax norr om riksväg 77 i Knivsta kommun.
Markområdet som är en del av fastigheten Olunda 4:1 används utöver bergtäktsverksamheten även för bland annat asfaltstillverkning samt betongtillverkning och ligger i direkt anslutning till Kilenkryssets tidigare förvärvade markområden i Brunnbyområdet.

Det förvärvade området blir ett utmärkt komplement till vårt befintliga markinnehav i Brunnby som planeras för ett framtida verksamhetsområde, förhoppningsvis innehållande både lager, industri, kontor och handel säger Jan Persson, VD och ägare av Kilenkryssetkoncernen.

Kilenkrysset bygger 35 000m² framtid i Barkarby

2019-09-04
I Barkarby växer norra Europas mest spännande stadsbild fram, med
harmoniska möten mellan stad och natur, näringsliv och folkliv, aktivitet och vila.
Kilenkrysset kommer att bygga 35 000 m² kontor i nära samarbete med sina hyresgäster.
Behöver ditt företag plats för tillväxt? Vill ni ha 2,7 miljoner kompetenser inom en timmes
pendling? Ring, så bygger vi framtiden tillsammans.


Foto från vänster: Christian Sonesson Kommunalråd Staffanstorps kommun, Jan Persson styrelseordförande Kilenkrysset.

Kilenkrysset säljer mark i Staffanstorp

2019-08-23
Kilenkrysset har sålt ca 120 000 kvadratmeter industrimark till Microsoft i Staffanstorps logistikcentrum. Microsoft avser att bygga ett datacenter i världsklass som möter hållbara och miljövänliga standarder och som kommer att stödja den fortsatt växande efterfrågan på moln- och internettjänster i Norden och Europa.

”Kilenkrysset är mycket glada över att kunna hälsa Microsoft välkomna till Staffanstorp. Staffanstorp logistikcentrum var nästan helt vakant när Kilenkrysset förvärvade beståndet för sjutton år sedan. Nu är alla byggnader uthyrda sedan tre år tillbaka och vi har en mycket stor efterfrågan på kvarvarande industribyggrätter. Staffanstorps goda infrastruktur och företagsvänliga och proaktiva kommunledning har varit avgörande för att kunna erbjuda Microsoft denna möjlighet”, säger Jan Persson, styrelseordförande Kilenkrysset.


Business Arena Stockholm 18-19 September

2019-08-12
Vi finns på plats i Stockholm 18-19 September.
Kom och besök vår monter eller boka ett separat möte på anmalan@kilenkrysset.se redan idag.
Välkomna!

Ove Nilsson, Peter Bergström, Matilda Pettersson

Kilenkrysset har tecknat ett hyresavtal med Sortera Recycling AB

2019-08-05
Kilenkrysset och Sortera Recycling AB har idag tecknat ett hyresavtal om fastigheten Rosersberg 11:92 samt Rosersberg 11:144.
I våra lokaler kommer det att finnas plats för både Recycling och Industry.
Inflyttningen sker 1 oktober 2020 och avtalet löper på 20 år.


Om företagets verksamhet i Sverige:

Sortera Group består av tre olika divisioner med flera geografiska lägen som har återvinning som gemensam nämnare:

Recycling: samlar in och bearbetar byggavfall till olika råvaror som bränsle, metall, gips m.m.

Industry: arbetar med vakuumteknik inom bygg, industri samt kraftvärme.

Materials: förmedlar olika råvaror som återvunnits till kraftvärmeverk och byggbranschen, de är även stora inom avslutning av deponier
runt om i Sverige. De är Sveriges största aktör inom marksanering och vattenrening.Vår befintliga hyresgäst RGE AB som också har byggt huset kommer att lämna oss under året.
Vi vill härmed tacka RGE för den här tiden och önska dom lycka till i nya lokaler.


Mikael Westmark, Olle Berglund och Per Sommer på DSV i Västerås är glada över att snart få flytta in i nya fina lokaler.

Kilenkrysset har tecknat avtal med DSV Road AB

2019-07-05
Kilenkrysset har tecknat avtal med DSV Road AB, vilket innebär att Kilenkrysset kommer bygga en omlastningsterminal på ca 3000 m² med tillhörande mark åt DSV i Västerås. Terminalen kommer hantera DSVs lastbilsdistribution av gods till, från och inom Västerås upptagningsområde.
Inflyttning sker den 1 september 2020 och avtalet löper på 10 år.

DSV är en av världens största leverantörer av transport och logistiktjänster med helhetslösningar för hela logistikkedjan.

Vi hälsar DSV välkomna till Kilenkrysset!

Kilenkrysset säljer mark till Fastighetsbolaget Norske Byggeklosser

2019-07-02
Fastighetsbolaget Norske Byggeklosser har förvärvat mark i Biskopskvarn,
med avsikt att kunna bygga för både Pizza Hut och Panamigas samt ytterligare någon restaurangaktör.

Business Arena Almedalen 2019

2019-06-17
Vi finns på plats i Almedalen 30 juni–7 juli 2019. Kom och lyssna på vår vd
Jan Persson när han deltar i paneldebatten "Logistik i stadsutvecklingen - en perfekt match i framtiden?" eller boka gärna ett separat möte på anmalan@kilenkrysset.se

Strängnäs Näringslivsdag lör 18/5

2019-05-17
Kilenkrysset och Kilen Eldsundsviken medverkar på Strängnäs Näringslivsdag lördag 18 maj klockan 11.00-16.00 i Svenska Hem Arena.
Du hittar oss i monter 207.
Välkomna!

Strängnäs Näringslivsdag "Äta, Leva, Verka, Bo" är mässan för såväl små och stora företag, förenings- och kulturliv, matentreprenörer, organisationer, kommunerna och allmänheten.
Fri entré.
Jan Bernhardsson och Annika Persson

Bernhardssons Möbler lever vidare - Kilenkrysset Sweden tar över

2019-05-15
I februari meddelade ägaren Jan Bernhardsson det smärtsamma beslutet att lägga ner Bernhardssons Möbler efter 63 års verksamhet. Nu kan vi meddela att familjeföretaget lever vidare – den 15 maj 2019 tar Kilenkrysset Sweden över både fastighet och verksamhet.

– Det är en fantastisk fastighet om nära 8000 kvm butik och lager, i ett mycket attraktivt läge i Strängnäs. Självklart blev vi intresserade när vi hörde talas om situationen, berättar Annika Persson, VD för Kilenkrysset Sweden.

Från första kontakt till färdig uppgörelse gick det relativt fort. Båda parter var intresserade av att snabbt komma fram till en fortsättning på Bernhardssons Möblers historia, som inleddes 1956.

– Att ett lokalt företag på det här sättet vill ta över ett annat lokalt företag har bara positiva förtecken. Kilenkrysset är kända för att värna om Strängnäs, och Annika är mycket mån om att få fortsätta erbjuda strängnäsborna samma fina service, säger Jan Bernhardsson, säljare av Bernhardssons Möbler.
Möbelbutiken har en stolt tradition av att erbjuda möbler och service av hög kvalitet, och att värna och vårda relationerna till både kunder och leverantörer.

– Jag har själv varit en trogen kund under många år, och så vill jag att det ska fortsätta vara. Våra kunder ska känna att de alltid kan komma till Bernhardssons när de vill förändra där hemma, säger Annika Persson.

Även om det är en väletablerad verksamhet som har funnits i 63 år som övertas, så finns många idéer och planer inför utvecklingen i framtiden.
Självklart har vi massor vi vill göra, men utgångspunkten är att vi vill utveckla Bernhardssons Möblers fina tradition. Bland annat har lokalerna en enorm utvecklingspotential som vi kommer titta närmare på, men vi kommer skynda långsamt, berättar Annika Persson.
Förutom några naturliga avgångar, kommer personalen att fortsätta inom verksamheten. Några av medarbetarna har arbetat för bolaget i decennier, vars kunskap och erfarenhet nu till allas glädje stannar kvar inom butiken.

– Det är otroligt glädjande att vår fina personal får fortsätta ta hand om strängnäsborna och bibehålla de värdefulla kontakterna med alla leverantörer, säger Jan Bernhardsson.

Bernhardssons Möbler såg dagens ljus i en liten tapetserarverkstad på Tingstugatan 10 där Seth Bernhardsson, Jans pappa, även erbjöd lite försäljning. Sedan dess har fyra generationer Bernhardsson arbetat i verksamheten. Men nu tar en annan familj över. Annika Persson, som tog initiativet till affären, är dotter till entreprenören och grundaren av Kilenkrysset, Jan Persson.

– När jag först meddelade att vi skulle lägga ner, kom kunder in med blommor och ville tacka oss för tiden som varit. Nu hoppas jag att de kommer tillbaka med blommor till Annika, säger Jan Bernhardsson med ett leende.

– Ser man förbi alla kommersiella vinster, känns det bra ända in i hjärtat att detta fina familjeföretag får leva vidare, även om det nu, så att säga, sker i en annan familj. Den känslan ger den här affären en extra bonus, där alla blir vinnare, menar Annika Persson.För mer information, vänligen kontakta:

Annika Persson
VD, Kilenkrysset Sweden AB
070-766 53 99, annika.persson@kilenkrysset.se

Jan Bernhardsson
Säljare, Bernhardssons Möbler
070-588 87 79, jan@bernhardssons.se

Jan Persson tackar Ylvalie Stålberg för lång och trogen tjänst.

Avtackning efter 22-års tjänst

2019-04-24
I dag avtackade vi vår kollega Ylvalie Stålberg efter 22 år i Kilenkrysset-koncernen.
Ylvalie har varit en stor och mycket uppskattad resurs på vår Ekonomi- och Administrationsavdelning.
Hon slutar hos oss den 30/4, därefter hoppas vi att hon får njuta av livet som pensionär.

Fr.v. Niklas Mattsson, Projektledare Lidl, Jan Persson, VD och ägare Kilenkrysset, Nora Roos, Butikschef Lidl, Stefan Persson, ägare Kilen 7 Solberga

Vi välkomnar vår nya hyresgäst Lidl till Solberga handelsområde

2019-03-28
Nu är det klart, Kilenkrysset har uppfört en ny byggnad för Lidl samt förbättrat parkering och infart till Solberga-området i Strängnäs.
Torsdagen 28/3 slog Lidl upp portarna till den nya butiken.
Jan och Stefan Persson var på plats och välkomnade våra nya hyresgäster med en blomma.Lidl Sveriges första butiker slog upp dörrarna i september 2003 och sen dess har de utmanat marknaden. Idag har de vuxit till en dagligvarukedja att räkna med, med över 170 butiker i Sverige från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr. Sammanlagt arbetar drygt 3 600 personer på Lidl Sverige. Huvudkontoret ligger i Solna och de har två centrallager, ett i Halmstad och ett i Rosersberg. Under 2019 etableras även ett tredje centrallager i Örebro. Lidl har tre fastighetskontor som är placerade i Stockholm, Örebro och Malmö.

Jens Persson, Jan Persson KilenX, Tarja Bergqvist VD, Ingvar Lundborg Styrelseordf. Kent Ahlman Ekonomichef Strängnäs Fastighets AB

Kilenkrysset köper Fogdö skola

2019-03-25
Kilenkrysset har i dag kommit överens med Strängnäs Fastighets AB om att köpa Fogdö Skola.
- Vi känner oerhört starkt för vår hembygd och är stolta över att kunna bidra till bygdens framtid där skolan är en central del av Fogdös fortsatta utveckling, säger Kilenkryssets VD och ägare Jan Persson.

Kilenkrysset och Strängnäs Fastighets AB är överens om en köpeskilling på
6,4 miljoner kronor. Förvärvet måste godkännas av kommunstyrelsen.
Tillträde till fastigheten beräknas ske den 1 juli 2019, i god tid för att
Vårfruberga skola ska kunna starta som planerat till höstterminen.

För ytterligare information, kontakta gärna:
Jan Persson, VD och ägare Kilenkrysset AB, tfn: 070-766 54 04

Göran Lundin och Jan Persson

Kilenkrysset förvärvar stort markområde i Knivsta

2019-02-28
Kilenkrysset har i dag undertecknat avtal om köp av ett 280 ha stort markområde i Knivsta kommun.
Markområdet som består av tre större fastigheter är beläget vid Brunnby trafikplats i nära anslutning till E4 och väg 77.

- I och med förvärvet av detta markområde får vi ytterligare ett strategiskt skyltläge intill E4, mellan Arlanda och Uppsala. Tillsammans med korsande riksväg 77 ligger området som en naturlig knutpunkt för olika vägburna transporter, säger Jan Persson, VD och ägare av Kilenkryssetkoncernen.

Kilenkrysset ser med tillförsikt fram emot att i nära samarbete med Knivsta kommun skapa möjligheter för ett framtida verksamhetsområde förhoppningsvis innehållande både lager, industri, kontor och handel.


För ytterligare information, kontakta gärna:
Jan Persson, VD och ägare, tfn: 070-766 54 04
Nyköpingshem köper mark i Oppeby av Kilenkrysset

2019-02-18
I fredags undertecknades markköpet mellan Nyköpingshem och Kilenkrysset. Det ger Nyköpingshem möjlighet att bygga drygt 350 nya hyresrätter i området vid gamla Mejeriet i Oppeby.

- Vi breddar vårt geografiska läge genom att etablera oss i Oppeby, säger Göran Forssberg, ordförande i styrelsen för Nyköpingshem AB, och det är bra för Nyköping att vi i framtiden kan tillföra området nya hyreslägenheter.

- Vi är myket glada över att få Nyköpingshem AB som en stor ägare inom planområdet, vilket gör att det blir ett stort tillskott av hyresrätter i Oppeby, säger Peter Kavén, vd för Kilen Bostad.

Marken är detaljplanerad och därmed byggklar. Med en total byggrätt om 24 000 kvadratmeter kan drygt 350 lägenheter i flerfamiljshus komma att byggas här. Området med dess närhet till Skavsta ses som strategiskt i de expansionsplaner som finns för kommunen.

- Investeringen är ett viktigt steg för oss i ledet att uppfylla ägarens mål, menar Johan Eriksson, vd för Nyköpingshem.


För mer information, kontakta:

Johan Eriksson, Vd Nyköpingshem
0155-755 43
johan.eriksson@nykopingshem.se

Peter Kavén, Vd Kilen Bostad AB
070-766 53 96
peter.kaven@kilenkrysset.se

Jan Persson återinträder som VD för Kilenkryssetkoncernen

2019-02-05
I samband med att Jens Persson lämnar sin roll som VD återinträder Jan Persson som VD för Kilenkryssetkoncernen, samtidigt som Stefan Persson och Annika Persson tar mer operativa roller i organisationen.
- För mig som ägare är det med stor glädje vi i dag kan meddela att vi har funnit en stabil och långsiktig lösning för Kilenkryssets fortsatta framgång. Vi har under hösten genomfört en del av generationsskiftet i koncernen och jag är glad över att min son och min dotter nu går in och tar mer aktiva roller. Jens och jag har haft olika syn på hur Kilenkryssetkoncernen ska styras, men vi värnar om vår vänskap och har därför valt den här lösningen. Jag vill samtidigt passa på att tacka Jens för hans fina insatser. Under hans tid som VD har han bidragit med affärs- och verksamhetsutveckling som vi kommer att ha glädje av under en lång tid framöver, säger Jan Persson.

För ytterligare information kontakta gärna:
Jan Persson, VD och ägare, tfn: 070-766 54 04

Jens Persson slutar som VD för Kilenkryssetkoncernen

2019-02-04
- Jag har varit engagerad i Kilenkrysset i närmare två år. Först som arbetande styrelseledamot från april 2017 och sedan november samma år som VD med uppdraget att fortsätta utveckla organisationen och företaget och skapa en struktur som skulle underlätta ett kommande, planerat generationsskifte för koncernen.
- Vi, Kilenkryssets ägare och jag, har nu i god anda och enighet konstaterat att förutsättningarna för fortsatt samarbete inte är gynnsamma. Vi är båda starka ledare, men med väldigt olika syn på hur verksamheten ska styras. Med tanke på vår nära vän- och släktskap vill vi inte riskera att äventyra framtida relation och jag lämnar därför Kilenkrysset för att återgå till industrivärlden.
- Med tanke på det förändringsarbete som skett under dessa två år och den samlade höga kompetens som finns i organisationen har vi tillsammans lagt en bra grund att arbeta vidare på och jag är fylld av tillförsikt inför Kilenkryssets framtid.

/ Jens Persson

Illustrationsplan Kv. Måsen

Ny detaljplan tas fram för bostäder inom Ulvhällsområdet i Strängnäs

2019-01-24
Tillsammans med Strängnäs kommun och Carlstedts arkitektbyrå håller Kilenkrysset på att arbeta fram en ny detaljplan för bostäder inom Kv. Måsen.
Kv. Måsen ligger inom stadsdelen Ulvhäll i södra delen av Strängnäs.
Samråd har varit och färdig detaljplan beräknas vara antagen sommaren 2020.
Det kommer kunna uppföras ca 330 bostäder inom den nya detaljplanen enligt illustrationsplan.
Bostäderna blir i form av äganderätt, bostadsrätt och hyresrätt.
Byggstart väntas kunna ske 2020-2021.

Frågor besvaras av Peter Kavén:
tel. 070-766 53 96
peter.kaven@kilenkrysset.se


Kilenkryssets årliga julbesök i Litauen

2019-01-15
Medarbetare på Kilenkrysset har nu gjort sitt årliga julbesök hos de två barnhem i Litauen som vi stöttar tack vare vår egen fond och generösa bidrag från sponsorer.
Under julhelgen fick barn- och ungdomar tillfälle till trevliga aktiviteter, som bland annat biobesök, äta pizza på restaurang och lite välbehövlig shopping av diverse vinterutrustning. Som tidigare år kunde vi dessutom överlämna en hel del kläder och leksaker som skänkts av våra anställda och deras familjer.
Så visst vet vi att hjälpen verkligen kommer fram!

Foto från vänster: Tommy Wang, Jens Persson, Jimmy Wang, Andreas Lenander,
Hans Ye, Jan Persson

Kilenkrysset och ChopChop Asian Express
har tecknat avtal

2019-01-07
Kilenkrysset och ChopChop Asian Express har idag tecknat avtal om fastigheten Spångs Soldattorp 1:2 i Rosersberg, Sigtuna.
Chop Chop förvärvar fastigheten för att bygga för såväl huvudkontor som produktions-anläggning och lager och man uppskattar att det kommer att arbeta åtminstone 50 personer på den nya anläggningen.


ChopChop Asian Expess är Skandinaviens första drive thru restaurang med inriktning på det asiatiska köket. Den första restaurang öppnades i Eskilstuna 2011, och sedan dess har de öppnat många fler över hela Sverige. ChopChop erbjuder sina gäster ett bättre alternativ till dagens snabbmat längs vägarna, på ett snabbt och tillgängligt sätt.Kilenkrysset tackar Swerör AB för ett generöst bidrag till vår barnhemsfond
i Litauen

2018-12-13

Istället för julklappar till företag och kunder stöttar vi två barnhem i Litauen

2018-12-05
Sedan flera år tillbaka ger inte Kilenkrysset julklappar till företag och kunder. Istället stöttar vi två barnhem i Litauen. Vi har valt Litauen på grund av att vi har anställda som kommer därifrån och som åker hem med jämna mellanrum. På så sätt vet vi att våra gåvor verkligen når fram.

Vill du också lämna ett bidrag till Kilenkryssets barnfond går det bra att sätta in valfri summa till Bankgiro: 5160-7984.

Vi välkomnar Carina Lindell som ny affärsutvecklare

Carina kommer närmast från Fastighetsbyrån där hon arbetat som mäklare.
Rekryteringen av Carina är en utökning av organisationen och ett led i en offensiv satsning på såväl befintliga som nya marknader.
-Vi är väldigt glada att vi kunnat locka till oss Carina, säger Kilenkryssets VD, Jens Persson. Carina kommer att ingå i vårt befintliga team av affärsutvecklare och hennes bakgrund som mäklare gör henne till ännu en värdefull tillgång i vårt ständiga utvecklingsarbete och vårt proaktiva arbete med att driva fastighetsaffärer.

Nybyggda hyresrätter i Strängnäs snart klara för inflytt

2018-11-05
Den 1/12 är det dags för inflyttning i Kilen Bostads första nyproducerade hyresrätter i Fårhushagen.
Projektet består av 18 st 2 r o k och 27 st 3 r o k, totalt 45 lägenheter.
Det finns bara ett fåtal lägenheter lediga att hyra.
Projektet har följt den tidplan vi gjorde och projektledare Lars Frick och hans gäng har gjort ett fantastiskt jobb.

HF-förvaltning har skött uthyrningen och kommer även att förvalta fastigheten åt Kilen Bostad.
HF- Förvaltning når ni på hfforvaltning@telia.com alt. 0152-252 94.

Foto från vänster: Per Heikman, Kilenkrysset, Thomas Wolke, JLG, Matilda Pettersson, Kilenkrysset, Anders Beijner, JLG

Kilenkrysset bygger lokal till JLG Sweden AB i Kungsängen

2018-10-31
Kilenkrysset har tecknat avtal med JLG Sweden AB, som tillverkar liftar för olika ändamål. Kilenkrysset kommer att bygga en lokal åt JLG i Kungsängen (Brunna). Avtalet gäller en lokal på ca 3000 m² med tillhörande markyta om 25 000 m². Inflyttning sker den 1 december 2019 och avtalet löper på 10 år.
Vi säger välkomna till Kilenkrysset, JLG Sweden!
Skiss som visar hur det kan komma att se ut

Kilen Eldsundsviken planerar för konstgjord vik i Mälaren med nya bostäder i anslutning

2018-09-20
Kilen Eldsundviken planerar att gräva ut den gamla P10-parkeringen i Strängnäs och ersätta den med sjövatten. På båda sidor om den kommer bostäder att byggas som man ska kunna nå med båt.

Läs hela artikeln i Strängnäs Tidning

Business Arena Stockholm 2018

2018-09-20
Kilenkrysset på Business Arena Stockholm, 19-20 sep 2018.

Från vänster: Andreas Lenander, Affärsutvecklare, Owe Eklund, Affärsutvecklare, Jens Persson, VD, Matilda Pettersson, Affärsutvecklare, Katrina Lepschi Zettervall, Lantmätare och Fredrik Granlund, Exploateringsingenjör

Kilen Eldundsviken bygger Eldsundsvikens marina

2018-08-29
Nu är det klart att Kilen Eldsundsviken påbörjar byggnationen av Eldsundsvikens marina.
Bygglov är beviljat och tid för tekniskt samråd är bokat i början av september.

Vi kommer anlägga en träkaj utmed strandkanten som är ca 210 m lång. Marinan kommer färdigutbyggd innehålla flytbryggor för ca 300 båtar.
Vi är glada för hela området att kunna påbörja detta projekt redan nu i år.
Arbetet startar i mitten av oktober säger Stefan Persson, VD och ägare till Kilen Eldsundsviken AB.

Entreprenör för byggnation av marinan blir Sjögrävaren AB som är en känd entreprenör i kommun för denna typ av uppdrag.

De första bryggorna ska finnas på plats till båtsäsongen 2019.
Och den första hyresgästen är säkrad genom att Vasallen har skänkt en båt till Brf Eldsundsviken 1.


Kontakt och mer information:
Stefan Persson, VD Kilen Eldsundsviken AB, tel. 070-5083957
Peter Kavén affärsutvecklare och samordnare, tel. 070-7665396

Uthyrning av båtplats:
Sofia Bysell, administratör, tel. 070-3662823

Eldsundsviken är Strängnäs nya stadsdel som ligger precis vid Mälarens strand och i direkt anslutning till Strängnäs stad. Kilen Eldsundsviken bygger ut Eldsundsviken med bostäder, verksamheter och arbetsplatser. Totalt kommer Eldsundsviken att bebyggas med ca 2 500 bostäder, första inflyttning beräknas till sommaren 2020.
www.kileneldsundsviken.se


De 36 barn som går på fotbollsskola på Fogdö IP kan nu nyttja det nya klubbhuset.

Nytt klubbhus skänkt till Fogdö idrottsförening

2018-06-18
På måndagskvällen hölls den officiella invigningen av det nya klubbhuset med omklädningsrum vid Fogdö IP. Jan Persson och Kilenkrysset har skänkt byggnaden till Fogdö idrottsförening.
-Min förhoppning är att vi ska få en levande landsbygd här ute, säger Jan Persson, styrelseordförande och ägare till Kilenkrysset.

Kom och träffa oss i Almedalen! -
Vi bygger framtiden!

2018-05-23
Kilenkryssets målmedvetna arbete ger utdelning. Våra logistiklägen har stark tillväxt med nya hyresgäster och markförsäljningar till aktörer som också vill verka inom våra områden. Intresset är fortsatt stort för etableringar inom våra områden i Stockholm och Mälardalen.

Med 30 års erfarenhet bygger vi lokaler för långsiktigt ägande med nöjda hyresgäster i fokus. För de företag som själva vill äga och bygga sina lokaler finns möjligheten att köpa mark och bli en del i den helhet som våra verksamhets-
områden utgör. Hos oss finns möjligheten att välja!

Under vecka 27 finns vi på plats på Business Arena Almedalen
i restaurang Supper, Burmeister på Strandgatan 9, Visby,
dagtid från söndag 1/7 - torsdag 5/7.

Hoppas vi ses där!


Foto från vänster: Anders Solberg, Mark & Exploateringschef, Peter Kavén,
VD Kilen Bostad, Ida Åsberg, Chefsjurist, Jens Persson, VD Kilenkrysset AB,
Katrina Lepschi Zettervall, Bolagslantmätare och Matilda Pettersson, Affärsutvecklare.


Kilenkrysset expanderar för en spännande framtid i Öresundsregionen

2018-05-04
Via en snabb affär med Kildare Partners utökar Kilenkrysset sitt fastighetsinnehav i Staffanstorp, Skåne. Fastigheten Kronoslätt 1:3 på drygt 180 000 kvm mark är fullt uthyrd till ett av Sveriges största transport- och lagerföretag med en uthyrbar area om drygt 20 700 kvm.
- Det gick väldigt snabbt och smidigt, och vi är mycket glada över möjligheten att satsa vidare i ett mycket spännande område, säger Jens Persson, koncernchef för Kilenkrysset.

Staffanstorps kommun, med omkring 24 000 invånare, ligger mellan Malmö och Lund och endast 30 minuter ifrån Köpenhamn. Tillsammans med det lokala näringslivet satsar kommunen hårt på olika former av samarbetsprojekt för att stimulera utvecklingen.
- Vi är en mycket expansiv kommun i Öresundsregionen med en väldigt spännande framtid framför oss, menar Christer Sonesson, Staffanstorps kommunalråd (M). Kilenkryssets storsatsning ligger helt rätt i tiden, och vi ser verkligen fram emot ett ömsesidigt samarbete med Kilenkrysset i vår satsning för samhället och näringslivet.

Fastigheten Kronoslätt 1:3 ligger intill Kilenkryssets befintliga innehav, och bildar sammanlagt ett 820 000 kvm stort område. Affären gör Kilenkrysset till en av de största aktörerna i området och blir en central del av koncernens satsning i Öresundsregionen. Det geografiska läget, tillsammans med den färdiga detaljplanen, gör området mycket attraktivt för framtida utveckling.
- Fastigheten ligger helt perfekt för de verksamheter och hyresgäster vi brukar utveckla för. Bland annat ser vi potentialen att skapa ett nytt Stockholm Nord, vår logistikterminal i Rosersberg, menar Jens Persson.

Samarbetet med kommunledningen har inletts, och de första diskussionerna förs med intresserade hyresgäster. Utvecklingen är med andra ord i full gång.
- Vi är mycket spända på att få sätta igång med arbetet. Detta ser vi som en jättemöjlighet, inte bara för Kilenkrysset, utan även för kommunen och deras satsningar på näringsliv och skapandet av arbetstillfällen, menar Jens Persson.

Affären skedde genom bolagsförvärv och aktierna i bolaget som äger fastigheten Kronoslätt 1:3 tillträddes den 27 april. Falkenborn var rådgivare till köparen och säljaren företräddes av Hamilton och Colliers.


För mer information, vänligen kontakta:
Jens Persson
Koncernchef, Kilenkrysset
070-323 20 08
jens.persson@kilenkrysset.se

Christian Sonesson
Kommunalråd (M), Staffanstorps kommun
070-935 12 32
christian.sonesson@staffanstorp.se

Växande e-handel lockar till investeringar i nordisk logistik

Debattpanel med tema handel/logistik, Business Arena Göteborg

2018-04-11
Det var fullsatt när Kilenkryssets affärsutvecklare, Matilda Pettersson, deltog i debattpanelen med temat handel/logistik på Business Arena i Göteborg den 9-10 april.

Följande ämnen diskuterades:
Den växande e-handeln, den tekniska och digitala utvecklingen, olika distrubutionskanaler samt samarbetskanaler mellan handel, logistik och fastighetsbransch.


Foto från vänster:
Johan Franzén, regionchef Göteborg, Catena Fastigheter,
Christoffer Börjesson, Chief Digital Officer, Fastighetsägarna,
Matilda Pettersson, affärsutvecklare Kilenkrysset AB,
Henrik Ekelund, näringspolitisk expert, Svensk Handel,
Moderator: Ann Palmnäs, verksamhetsledare, Position Väst
Även Anders Bothén, vd, Logistic Contractor deltog i debatten (ej med på bild).


Kilenkrysset har förvärvat ca 545 hektar mark i Sigtuna

2018-04-06
Fastigheten Venngarn 1:1 som är belägen mellan Sigtuna stad och Venngarns slott passar väl in i Kilenkryssets fastighetsportfölj och blir en strategisk viktig del i bolagets långsiktiga utvecklingsarbete.

Genom markförvärvet säkerställer Kilenkrysset fortsatt stark närvaro i Sigtuna och kommer att kunna fortsätta bidra till en positiv och långsiktig utveckling i regionen.

”Vi är väldigt stolta över att ha förvärvat denna historiska mark och ser fram emot att utveckla den tillsammans med vår lokala samarbetspartner ABT och genom ett fortsatt gott samarbete med Sigtuna kommun", säger Jens Persson, vd Kilenkrysset.

”Det känns bra att tillsammans med Kilenkrysset få förmånen att förvalta och utveckla fastigheten med den respekt och hänsyn som det kräver. Kilenkrysset, liksom vi, arbetar långsiktigt och vi ser med tillförsikt fram emot att skapa hållbar utveckling", säger Mikael Graffman, vd ABT-bolagen.

Om Kilenkrysset
Kilenkrysset är en familjeägd koncern som bygger, äger och förvaltar fastigheter i 13 kommuner, främst i Mälardalen.
Koncernen omsatte under 2016 cirka en miljard kronor.


För ytterligare information kontakta gärna:
Jens Persson, vd och koncernchef tfn: 070-323 20 08
jens.persson@kilenkrysset.se

Ida Åsberg, chefsjurist, tfn: 070-766 53 95
ida.asberg@kilenkrysset.se


Bildmaterial: Vasallen

Vasallen säljer till Kilen Eldsundsviken

Pressmedelande
2018-03-27
Strängnäsföretag tar över bostadsprojekt i Eldsundsviken -
Vasallen säljer till Kilen Eldsundsviken.

Statliga fastighetsutvecklaren Vasallen säljer nu bostadsprojektet ”Eldsundsviken 2” till Strängnäsbaserade Kilen Eldsundsviken AB. Projektet består av 39 nya lägenheter i en f.d. Kasern med unikt sjöläge vid Mälarens strand. Lägenheterna börjar byggas hösten 2018, med planerad inflyttning under 2020.

– Det känns jättebra att överlåta utvecklingen av Eldsundsviken 2 till Kilen Eldsundsviken AB, ett bolag som har en lokal anknytning till området och som sedan 2017 satsar väldigt stora resurser på hela Eldsundsvikens utveckling. Det kommer bli fantastiska bostäder, säger Erik Engström, fastighetschef på Vasallen.

– Vi är otroligt nöjda med att ta över detta fantastiska bostadsprojekt. Vi ser detta som en naturlig utveckling i Eldsundsviken där vi stärker vårt helhetsgrepp om projektet och kan sätta igång omgående med produktionen av dessa fantastiska bostäder, säger Stefan Persson, Vd och ägare till Kilen Eldsundsviken AB.

Påbyggnadsaffär mellan Vasallen och Kilen Eldsundsviken
Under 2017 överlät Vasallen den fortsatta utvecklingen av Eldsundsviken. Projektet ägs och drivs nu av Kilen Eldsundsviken AB, med nära kopplingar till Kilenkrysset. Projektet omfattar befintliga lokaler motsvarande cirka 31 000 kvm BTA-yta samt de planarbeten som pågår för fortsatt exploatering av nya lokaler och bostäder om ca 2500 bostäder. Försäljningen av Eldsundsviken 2 blir därmed en påbyggnadsaffär mellan parterna.

Vasallen äger fortfarande projektet Brf Eldsundsviken 1 genom bolaget Vasallen Strängnäs Bostad AB, med inflytt i juli 2018.


Kontakt och mer information:
Erik Engström, Fastighetschef, Vasallen | 070 – 210 89 91
Peter Kavén, Affärsutvecklare Kilen Eldsundsviken AB | 070 – 766 53 96


Fördjupande information:

Eldsundsviken är Strängnäs nya stadsdel som ligger precis vid Mälarens strand och i direkt anslutning till Strängnäs stad. Vasallen bygger ut Eldsundsviken med bostäder, skola och arbetsplatser. Totalt kommer Eldsundsviken att bebyggas med ca 2 500 bostäder, där de första började säljas under 2016.
Läs mer på www.eldsundsviken.se

Vasallen grundades 1997 och är en renodlad fastighetsutvecklare som driver projekt från köp till försäljning. Vasallen utvecklar idag mark och fastigheter på två orter i landet; Strängnäs och Vaxholm. Vasallen ägs av svenska staten.
Läs mer på www.vasallen.se
Arkitektkopia har utsett Kilenkrysset som vinnare för månadens trycksak i februari

2018-03-15

Den 22/3 öppnar Blomsterlandet vid Solberga Handelsplats

2018-02-27
Vi välkomnar vår nya hyresgäst Blomsterlandet till Solberga Handelsplats i Strängnäs. Hyreskontrakt är tecknat på 10 år.

Blomsterlandet är en svensk butikskedja som finns från Malmö i syd till Luleå i norr. De erbjuder ett brett sortiment av
såväl växter och tillbehör för hem och trädgård.


Kilenkrysset säljer fastighet i Upplands-Bro till ICA Fastigheter

2018-02-23
Kilenkrysset har sålt fastigheten Örnäs 1:22 i Upplands Bro till ICA Fastigheter. Fastigheten, som uppgår till cirka 83 500 kvadratmeter, förvärvas genom bolagsköp.

- Upplands Bro är en betydelsefull distributionshub i Stockholm och affären är en del av ICA Fastigheters långsiktiga plan att förvärva strategiska platser för framtiden, säger Lena Boberg, vd ICA Fastigheter.

- Vi är glada och stolta över att kunna hälsa en så välrenommerad aktör som ICA välkommen till Brunna, säger Jens Persson, vd Kilenkrysset.

Tillträdet ägde rum den 22 februari 2018.

Utökat hyreskontrakt med NCC Industry på Stålgatan 1 i Rosersberg

2018-01-11
NCC Industry kommer hyra ytterligare 370 kvm av Kilenkrysset på plan 5, Stålgatan 1 i Rosersberg.
Hyresavtalet på totalt 1 370 kvm sträcker sig fem år från 2018-04-01.

Kilenkrysset AB säljer ytterligare mark i Kungsängen till Bista GS Industrihallar AB

2018-01-10
Kilenkrysset säljer 7 600 kvm planlagd mark i Kungsängen till Bista GS Industrihallar AB. Bista GS kommer att bebygga fastigheten med byggnader för uthyrning samt för eget bruk. Bista GS har tidigare förvärvat mark av Kilenkrysset i området där man med framgång har byggt och sålt industri-bostadsrätter.

Johan Vennerström, Fastighetschef och Haris Dozo, Fastighetsutv. Lidl,
Matilda Pettersson, Affärsutv. och Ove Nilsson, Byggchef Kilenkrysset

Kilenkrysset och Lidl har tecknat avtal om en ny butiksetablering i Solberga Handelsområde, Strängnäs

2017-12-19
Som ett led i utvecklingen av Solberga Handelsområde i Strängnäs kommer Kilenkrysset uppföra en ny byggnad för Lidl samt förbättra parkering och infart till området.
Till våren 2019 öppnar Lidl i Solberga.


Lidl startade på 1930-talet som en frukt- och gröntgrossist och de första butikerna öppnade i Tyskland på 70-talet. Den internationella expansionen började på 90-talet och i dag har Lidl runt 10 000 butiker i 30 länder. I dag är de en av Europas största dagligvarukedjor.
Lidl Sveriges första butiker slog upp dörrarna i september 2003. Sedan dess har de fortsatt att utmana marknaden och har vuxit till en dagligvarukedja att räkna med. I dag har de 170 butiker i Sverige och finns representerade från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr. Sammanlagt arbetar drygt 3 600 personer på Lidl Sverige. Huvudkontoret ligger i Solna och de har två centrallager, ett i Halmstad och ett i Rosersberg. De har även tre fastighetskontor som är placerade i Stockholm, Örebro och Malmö.

Matilda Pettersson, Affärsutvecklare Kilenkrysset, Maria Printz, VD Printz bageri och Peter Kavén, VD Kilen Bostad

Printz Bageri etablerar sig i Solberga Handelsområde

2017-12-15
Kilenkrysset kommer bygga och hyra ut lokaler till Printz bageri i Solberga Handelsområde för café och försäljning av bagerivaror och närproducerat mathantverk.

Som ett led i att stärka och utveckla verksamheten i närregionen satsar vi nu på en etablering i Solberga. Vi vill finnas där kunderna finns och ser att vi kan erbjuda ett utbud som idag saknas i området säger Maria Printz, VD och grundare av Printz bageri med hemvist och bageri i Gula Industrihuset i Stallarholmen.
Vi på Kilenkrysset är mycket nöjda och glada över att Printz bageri etablerar sig hos oss i Solberga Handelsområde. Etableringen är en pusselbit som kommer passa väl in och göra området än mer attraktivt säger Matilda Pettersson, affärsutvecklare på Kilenkrysset.

Till hösten slår Printz bageri upp dörrarna i Solberga och erbjuder en skön oas för att slå sig ner och ta en fika samt försäljning av bröd bakat på ekologiska råvaror och mathantverk producerat i närområdet.


Jan Persson, styrelseordförande Kilenkrysset, Gustaf Hermelin, styrelseordförande Catena och Jens Persson, VD Kilenkrysset

Kilenkryssets största affär någonsin – försäljning för över en miljard

2017-12-15
Kilenkrysset säljer logistikfastigheter genom bolagsförsäljningar till Catena och blir därigenom också storägare i det börsnoterade logistikföretaget. Kilenkrysset erhåller som en delbetalning cirka fem procent av aktierna i Catena. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 1 104 mkr.
Kilenkrysset och Catena har i dag tecknat avtal om att Kilenkrysset säljer fem fastigheter i Mälardalsregionen. Fastigheterna har en uthyrningsbar yta om cirka 91,5 tusen kvadratmeter med bland annat hyresgäster som Volvo i Eskilstuna, Coop fryslager i Enköping samt Stena Recycling och Bonnier Samdistribution i Rosersberg, Sigtuna.
”Det finns tre personer jag ser upp till inom svenskt näringsliv – två av dem är Erik Paulsson och Gustaf Hermelin. Erik och Gustaf har en beundransvärd historia av att utveckla inte bara fastigheter utan även hela stadsdelar, och de delar samtidigt Kilenkryssets affärskultur och värdegrund. Vi ser denna affär dels som en möjlighet att erhålla en långsiktig finansiell placering i ett välskött bolag, och dels som en början på ett strategiskt samarbete mellan Kilenkrysset och Catena. Med Catenas professionella förvaltningsorganisation känner vi oss även trygga med att våra hyresgäster är i goda händer.” säger Jan Persson, styrelsens ordförande i Kilenkrysset.
”Förvärvet stärker positionen i Mälardalen med, för Catena, nya hyresgäster och långa hyresavtal som genererar bra kassaflöden. De byggrätter som följer med fastigheterna borgar för goda möjligheter till nyproduktion vilket är i linje med vår strategi om hur vi vill växa. Genom förvärvet får Catena dessutom en ny långsiktig och stark ägare med stor fastighetskompetens.” säger Gustaf Hermelin, styrelsens ordförande i Catena.
För Kilenkryssets del innebär affären att bolaget nu fortsätter att vara delägare i de tidigare helägda fastigheterna och ägaren Jan Persson tycker även att det är mycket hedrande att komma in som storägare i Catena tillsammans med övriga stora och stabila ägare så som Erik Paulsson, Gustaf Hermelin, Sten Mörtstedt och Länsförsäkringar.
Om Kilenkrysset
Kilenkrysset är en familjeägd koncern som bygger, äger och förvaltar fastigheter i 13 kommuner, främst i Mälardalen. Koncernen omsatte under 2016 cirka en miljard kronor.

För ytterligare information kontakta gärna:
Jan Persson, Styrelsens ordförande och ägare, tfn: 070 766 54 04
jan.persson@kilenkrysset.se

Jens Persson, VD och koncernchef tfn: 070-323 20 08
jens.persson@kilenkrysset.se

Ida Åsberg, Adm. chef affärsutveckling och bolagsjurist, tfn: 070-766 53 95
ida.asberg@kilenkrysset.se


Exploateringschef

2017-11-28
Kilenkrysset har anställt Anders Solberg som ska arbeta som Exploateringschef.
Han börjar sin nya tjänst 2018-01-22.


Första spadtaget för Upplands Motor i Rosersberg

2017-11-16
Tordag 16/11 hölls det symboliska "Första Spadtaget" för Upplands Motors nya leveransverkstad i Rosersberg.
Den nya lokalen beräknas vara klar för inflyttning hösten 2018.


Foto, från vänster:
Peter Wiklund, Chef gemensam servicemarknad Upplands Motor, Olov Holst, Kommunstyrelsens ordförande Sigtuna kommun, Jan Persson, Kilenkryssets ägare och Kent Jonsson, VD Upplands Motor.

Kilenkryssets nya Administrativa chef heter Carina Palm

2017-11-06
Carina kommer närmast från Nyköpingshem AB där hon arbetar som Ekonomichef.
Hon börjar sin nya tjänst som Administrativ chef på Kilenkrysset 2017-12-01.

Kilenkrysset ska uppföra en leveransverkstad till Upplands Motor i Rosersberg

2017-10-30
Upplands Motor är för tillfället trångbodda i sin nuvarande lokal i Kista, så för att frigöra yta där, kommer Kilenkrysset att uppföra en leveransverkstad med lager och kontor på 6000 kvm på Tenngatan i Rosersberg.
Inflyttning är beräknad till 2018-10-01.


Upplands Motor är ett av Sveriges mest framgångsrika bilföretag och ett modernt familjeägt bolag med cirka 700 anställda. Bolaget säljer service och verkstadstjänster samt nya och begagnade bilar, och arbetar med Volvo, Ford, Renault, Dacia och sedan mars 2017 även med Mercedes-Benz. 2016 omsatte verksamheten ca 3,5 miljarder kronor och målet är att dubbla omsättningen till 2020, då de även ska vara Sveriges bästa serviceföretag.

Upplands Motor etablerades 1964 i Uppsala, och finns idag även i Arlandastad, Tierp, Hammarby Sjöstad samt i Kista där huvudkontoret ligger. Mercedes-Benz-anläggningarna ligger i Kista, Danderyd och Södertälje. Med utgångspunkt i värderingarna enkelt, omtänksamt och engagerat hjälper Upplands Motor sina kunder till en enklare vardag och skapar arbetsglädje för medarbetarna.
Jens Persson, Kilenkryssets nya VD och Koncernchef

2017-09-29
Jens Persson har utsetts till ny vd och koncernchef för bolagen i Kilenkryssetkoncernen. Jens som har lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom såväl näringslivet som politiken tillträder sin tjänst den 1 november.
Jan Persson kvarstår som arbetande styrelseordförande och ägare.
– Jag är mycket glad över att vi har lyckats rekrytera Jens till Kilenkrysset. Han kommer att kunna tillföra mycket genom sin gedigna erfarenhet och fortsätta utveckla Kilenkryssets framgångssaga, säger Jan Persson.Kilenkrysset och Max har tecknat avtal för etablering i Strängnäs

2017-09-18
Kilenkrysset och Max Burgers har tecknat ett markavtal vid trafikplats Biskopskvarn längs E20 söder om Strängnäs.

– Strängnäs Etableringspark växer. Det är fantastiskt roligt att vi nu har tecknat avtal med Max.
Området blir därmed ännu mer attraktivt för verksamheter och besökare, säger Jan Persson, VD och grundare Kilenkrysset.

Denna restaurang kommer att byggas enligt Max nyaste koncept, ritat av Gert Wingårdh. Det blir en fristående restaurang med drive-in, cirka 135 platser inomhus och 100 utomhus. Öppning beräknas ske 2019.

– Vi är glada att de första stegen för att öppna vår första restaurang i Strängnäs har tagits. Området runt trafikplatsen är under utveckling, vilket ger goda förutsättningar för oss på Max att möta nya gäster, säger Tony Jakobsson, Etablerings-, bygg- och fastighetschef på Max Burgers.


Kilenkrysset stödjer Rosa Bandet

2017-09-12
Tackkort till Jan Persson från Närings- och innovationsministern Mikael Damberg
med anledning av hans besök på vår fabrik Kilen Prefab 2017-08-29

Kilen Prefab fick besök av Närings- och Innovationsministern Mikael Damberg

2017-08-29
Tisdag 29/8 besökte Närings- och Innovationsministern Mikael Damberg Kilen Prefab på Fjädervägen 6
i Strängnäs.
Besöket började med en rundvandring i vår fabrik som tillverkar betongelement. Lunch intogs sedan på Kilenkryssets huvudkontor.
Därefter blev det ett besök på Strängnäs Business Park. Dagen avslutades med en rundtur i fabriken KW Bruun Logistik AB som är Peugeots reservdelslager här i Strängnäs.
Fokus för besöket är att utveckla näringslivet och pressa ner arbetslösheten.

Kilenkrysset förvärvar Spoven 1

2017-08-15
2017-07-12 förvärvade Kilenkrysset AB fastigheten Spoven 1 i Strängnäs av Hallings skruvfabrik.
Fastigheten ligger granne med Kilenkryssets förråd i Måsen-området.
Samtidigt tecknades ett nytt hyreskontrakt mellan parterna.

Kilenkrysset köper Eldsundsviken i Strängnäs av Vasallen

2017-07-12
Statliga fastighetsutvecklaren Vasallen och Kilenkrysset har träffat avtal där Kilenkrysset AB köper Vasallens exploateringsbolag Vasallen Strängnäs Exploatering AB. Affären innebär att Kilenkrysset tar över all mark för framtida bostadsexploatering, motsvarande 2 500 byggrätter.

Avtalet mellan Vasallen och Kilenkrysset träffades idag den 12 juli, och innebär att Kilenkrysset tar över den fortsatta utvecklingen av Eldsundsviken. I avtalet ingår all mark för framtida bostadsexploatering, befintliga lokaler motsvarande cirka 31 000 kvm BTA-yta, samt de planarbeten som pågår för fortsatt exploatering av nya lokaler och bostäder.

– Vi är väldigt glada över att ha kommit överens med Vasallen om den här affären, som passar oss perfekt. Vi tar över ett mycket välskött förvaltningsbolag med Mälardalens finaste byggrätter för bostäder som är under framtagande. Detta kommer utan tvekan att bli Mälardalens mest spännande stadsutvecklingsprojekt, säger Jan Persson, VD på Kilenkrysset.

Vasallen lämnar över med varm hand
Tillträdet är den 1 september 2017. Erik Engström, fastighetschef på Vasallen, kommenterar affären så här:

– Vi är glada över att genomföra den här affären med Kilenkrysset. Det är en stark aktör med tydlig lokal förankring som tar över Eldsundsvikens utveckling.
Vi önskar lycka till med det fortsatta utvecklingsarbetet av Eldsundsviken som Strängnäs nya stadsdel.

Vasallen lämnar dock inte Eldsundsviken helt, utan kommer fortsätta utveckla färdigt Brf Eldsundsviken 1 och Brf Eldsundsviken 2, genom bolaget Vasallen Strängnäs Bostad AB.

Strängnäs kommun är positiva
Jacob Högfeldt, som är kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs, ställer sig också positiv till affären. Han tycker det är bra att det är en lokal aktör som fått det fortsatta förtroendet att utveckla Eldsundsviken.

– Det är ett viktigt område för utvecklingen av Strängnäs och därför också viktigt att det är en ägare som ser potentialen och samtidigt har en långsiktig ambition. Genom att vara med och skapa denna nya del av Strängnäs stad, kommer de vara med och bygga Strängnäs kommun ännu starkare. Långsiktigheten och viljan att skapa i Strängnäs är tydlig hos Kilenkrysset och vi ser därför mycket positivt på att de nu gör det här förvärvet.

Kontakt och mer information:
Leif Rytter, VD, Vasallen | 070 – 536 08 28
Erik Engström, Fastighetschef, Vasallen | 070 – 210 89 91
Jan Persson, VD, Kilenkrysset | 070 – 766 54 04


Fördjupande information:

Eldsundsviken är Strängnäs nya stadsdel som ligger precis vid Mälarens strand och i direkt anslutning till Strängnäs stad. Vasallen bygger ut Eldsundsviken med bostäder, skola och arbetsplatser. Totalt kommer Eldsundsviken att bebyggas med ca 2 500 bostäder, där de första började säljas under 2016. Läs mer på www.eldsundsviken.se

Vasallen grundades 1997 och är en renodlad fastighetsutvecklare som driver projekt från köp till försäljning. Vasallen utvecklar idag mark och fastigheter på två orter i landet; Strängnäs och Vaxholm. Vasallen ägs av svenska staten. Läs mer på www.vasallen.seVi välkomnar Rådek till "Glashuset", Strängnäs

2017-07-10
Rådek flyttar från sitt nuvarande kontor på Källgatan 4 in på nedre botten i "Glashuset" på Finningevägen 52 i Strängnäs 2018-01-01. Hyreskontrakt är skrivet på 10 år.

Rådek är ett kunskapsföretag som arbetar med revision, redovisning och beskattningsfrågor. Verksamheten startades 1986 och ägs av revisorerna Johan Rudengren, Stefan Muhrbeck och Björn Bentevik. Idag är de 50 stycken anställda varav sju stycken är auktoriserade revisorer, tretton stycken är auktoriserade redovisningskonsulter.


Blomsterlandet öppnar vid Solberga Handelsplats våren 2018

2017-06-15
Kilenkrysset ska vid Solberga Handelsplats i Strängnäs uppföra en handelsträdgård på ca 1 200 kvm samt en utemarknad på ca 500 kvm till vår nya hyresgäst Blomsterlandet.
Hyrekontrakt är tecknat på 10 år. Inflyttning sker våren 2018.
Vi välkomnar Blomsterlandet till Strängnäs!


Blomsterlandet är en svensk butikskedja som finns från Malmö i syd till Luleå i norr. De erbjuder ett brett sortiment av såväl växter och tillbehör för hem och trädgård.
Blommor berör i alla typer av sammanhang. Genom en kombination av kunskap, inspiration och högt engagemang erbjuder Blomsterlandet ett prisvärt utbud med hög kvalitet där endast fantasin sätter gränserna. Deras inköp sker oftast direkt från odlaren utan onödiga mellanhänder och i möjligaste mån med svenskodlade växter från lokala odlare.Vi har idag förvärvat två fastigheter i Rosersberg av Stendörren

2017-05-31
Det är Rosersberg 11:92 och Roserberg 11:101. Båda husen är fullt uthyrda med våra nya kunder R.G.E Trading AB http://rge.se/ och Bystronics AB https://www.bystronic.se/se/
I köpet ingår även markyta på ca 14 000 kvm.

Nu är vi på plats på Kistamässan, du hittar oss i monter B:22

2017-05-10
Onsdag 10/5 och torsdag 11/5 kommer Kilenkrysset att delta på Ecommerce Stockholm på Kistamässan.

ECOMMERCE STHLM 2017 är en gemenskap som tillsammans vill utveckla, vässa och förbättra den digitala världen. Det som gör det extra spännande är de innovatörer, influencers och trendspanare som är en del av gemenskapen. De är där och ger dig sin kunskap och sina erfarenheter helt utan filter. Att det dessutom är i en hall fylld med innovationer, trender och utvecklade system som gör din digitala närvaro både enklare och vassare gör det till en oslagbar mötesplats.

• Över 80 talare på plats – Inspireras och lär av kaxiga uppstickare, stora aktörer och provokatörer.
• Över 110 utställare som hjälper dig att utveckla och förbättra din digitala närvaro.
• Smarta lösningar för hela den digitala värdekedjan, från marknadsföring, e-handelsplattformar, hemsideverktyg, betalsystem till effektiva förpacknings- och logistiklösningar.

Oavsett om det handlar om att underhålla befintliga kunder eller skaffa nya utgör det kärnan för ECOMMERCE STHLM. Möt beslutsfattare vars enda syfte med besöket är att köpa produkter och tjänster för att lyckas med sin digitala närvaro!

Branding är en av de viktigaste aspekterna för ett företag. Ett starkt varumärke ger en enorm fördel i konkurrensutsatta marknader. ECOMMERCE STHLM är inte bara en mässa, det är en möjlighet att visa den digitala världen vad ditt varumärke står för!

19 maj öppnar ChopChop Biskopskvarn i Strängnäs

2017-05-08
I januari 2016 sålde Kilenkrysset mark i Biskopskvarn vid Statoil och McDonalds till ChopChop. Fredag 19 maj är det premiäröppning för restaurangen i Strängnäs.

ChopChop är en snabbväxande asiatisk matkedja som erbjuder fräsch asiatisk mat som ett bättre alternativ till dagens snabbmat.
Restaurangkedjan har idag sexton restauranger i Sverige.


Kilenkrysset kommer att delta på Ecommerce Stockholm,
Kistamässan 10-11 maj

2017-05-02
Ni träffar oss i monter B22.
Öppettider:
Onsdag 10/5: kl.9-17
Torsdag 11/5: kl.9-16

Vi bjuder dig att kostnadsfritt besöka oss på Ecommerce Sthlm 2017.

För mer info och entrébiljett, klicka på länken nedan:
http://www.easyfairs.com/fileadmin/groups/7/2017/e-commerce_Stockholm_2017/E-biljett/ECOMMERCE_2017_ebiljett_Kilenkrysset.pdf

Hoppas vi ses där!

Rosenqvist Fastigheter förvärvar "Handelstorget" i Rosersberg

2017-04-20
Rosenqvist Fastigheter AB, med VD och ägare Anders Rosenqvist, har förvärvat "Handelstorget" om ca 50 000 kvm vid motorvägsavfarten i Rosersberg. Rosenqvist Fastigheter AB avser att uppföra ett kluster främst för entreprenadmaskiner och därtill kompletterande verksamheter.

Rosenqvist Fastigheter AB är en nära samarbetspartner till Kilenkrysset i utvecklingen av Rosersberg och vi lyckönskar Anders och hans team i denna satsning.

Kilenkrysset välkomnar Berg & Byggteknik i Norberg AB och Expomobil AB till Rosersberg.

2017-04-19
Berg & Byggteknik i Norberg AB har förvärvat en tomt om ca 5 000 kvm i Rosersberg på vilken man avser att uppföra en byggnad för eget bruk. Berg & Byggteknik i Norberg AB har under många år hjälpt Kilenkrysset med sprängningsarbeten i Rosersberg.

Expomobil har förvärvat en tomt om ca 4 000 kvm i Rosersberg för byggnation för eget bruk. Expomobil är specialiserade inom mobila showrooms.

Kilenkrysset har även sålt en mindre tomt som expansionsyta till Doka Sverige AB som sedan flera år tillbaka redan är etablerade i Rosersberg.


Jan Eriksson slutar som koncernchef

2017-04-18
Efter en tids diskussioner och samtal i en god anda och med största samförstånd har beslutats att Jan Erikssons anställning som koncernchef avslutas.
Kilenkryssets ägare och Styrelseordförande Jan Persson, inträder som VD tillsvidare och i övrigt kvarstår organsationen med en ledningsgrupp bestående av:
Peter Kavén, VD Kilen Bostad AB
Dan Bohman, VD Kilen Prefab
Bodil Gistrand, Administrativ chef och vVD
Ove Nilsson, Byggchef
Per Heikman, Förvaltningschef
Stefan Persson

Jan Eriksson kommer i vissa frågor som konsult vara Jan Persson och Kilenkrysset behjälplig även i framtiden.


Kilenkrysset utökar i Rosersberg och säljer i Bro

2017-04-13
Jan Persson, Styrelseordförande Kilenkrysset och Fredrik Brodin, VD Stendörren
Genom bolagstransaktion har Kilenkrysset förvärvat fastigheterna Rosersberg 11:101 och 11:92 från Stendörren. Fastigheterna förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 135 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar cirka 6 500 kvm lokaler samt byggrätter motsvarande cirka 14 000 kvadratmeter bruttototalarea.

Samtidigt säljer Kilenkrysset sin del i samarbetsbolaget Stockholm Väst Logistik AB till Stendörren. Tillgångarna i bolaget utgörs av byggklar mark för lager och logistik med ett bedömt marknadsvärde om 134 miljoner kronor.

”Kilenkrysset expanderar i Rosersberg som är en av bolagets kärnmarknader. Kombinationen av befintligt kassaflöde i lokalerna samt outnyttjade byggrätter ger goda möjligheter för oss att utveckla fastigheterna i ett av Sveriges bästa logistikområden där vi redan har 150-170 000 kvadratmeter logistikyta och kontor om ytterligare cirka 4 000 kvadratmeter”, säger Jan Persson, ägare till Kilenkrysset.

”Vi väljer att fokusera våra projektledningsresurser på att utveckla det spännande projektet Stockholm Väst Logistik i Bro som har väldigt goda förutsättningar till värdetillväxt. Samarbetet med Kilenkrysset är fortsatt gott. Deras väsentligen starkare närvaro i Rosersberg ger dock större förutsättning för utveckling av fastigheterna, varför vi nu säljer”, säger Fredrik Brodin, VD Stendörren.


Strängnäs Näringslivsmässa "Bo leva verka" i Svenska Hem Arena

2017-03-20
På mässan visade vi framförallt upp Kilenkryssets koncept för bostäder, Kilen Bostad, som är under uppbyggnad.
Produktion av flera enfamiljshus i Strängnäs är i full gång, första flerbostadshusprojektet sjösätts inom kort i direkt anslutning. Det här är pilotprojekten som startar en ny era inom Kilenkryssetkoncernen.
Med hög prefabriceringsgrad, rationella metoder och med vår erfarenhetsbank från byggproduktion vill vi skapa attraktiva bostäder där människor kommer att trivas.
Förutom etableringarna i Strängnäs pågår arbete med bostadsprojekt i Nyköping, Upplands-Bro och Sigtuna kommun.Vy över gården Kv. Rocken 8, Fårhushagen Strängnäs

Bygglov beviljat för Kv. Rocken 8, Fårhushagen Strängnäs

2017-03-08
Kilenkryssets koncept för bostäder, Kilen Bostad AB, är under uppbyggnad.
Villabebyggelse i Fårhushagen, Strängnäs är i full gång. Första flerbostadshusprojektet med 45 hyresrätter uppförs i direkt anslutning till villorna med byggstart april/maj 2017.

Kilenkrysset kommer att delta på Strängnäs Näringslivsmässa
17-18 mars

Fredag 17/3 är en branschdag för företagare, lördag 18/3 är öppen för allmänheten med fri entré.
Mässan är öppen kl.11-16, båda dagarna.
Ni hittar oss i monter 43 i Svenska Hem Arena.
Strängnäs Etableringspark, som är ett samarbete mellan Strängnäs kommun och Kilenkrysset, finns i monter 55.
Hoppas vi ses där!

För mer info: http://www.bolevaverka.se/Från vänster: Jan Persson och Jan Eriksson, Kilenkrysset AB, Ibrahim Khalifa, Sigtuna kommun samt Per Zandren, DHL.

Tillbyggnad DHL´s lager i Rosersberg

2017-01-31
Idag hölls en stomresnings-ceremoni för tillbyggnaden av DHL Exel Supply Chain AB lager i Rosersberg. Lokalytan utökas med ca 8 000 kvm och ska vara klar för inflyttning 2017-09-01.

100-årsjubileum

2017-01-11
Kilenkrysset fyller 30 år och Jan Persson, grundare och ägare av företaget fyller 70 år. Den 11 januari firade vi därför 100-årsjubileum med "Öppet Hus" för inbjudna gäster på huvudkontoret i Strängnäs.
I stället för presenter önskade jubilaren bidrag till Kilenkryssets barnfond - Vår välgörenhetsfond för barnhem i Litauen.
Kilenkrysset stöttar sedan några år, två barnhem i Litauen. Vi har valt Litauen då flera av våra anställda på Kilen Prefab kommer därifrån. De åker hem med jämna mellanrum och tar då med sig våra gåvor och lämnar på plats. På så sätt vet vi att hjälpen når fram.


Kilenkrysset säljer mark i Kungsängen, Upplands-Bro

2016-12-20
I december har Kilenkrysset sålt cirka 250 000 kvm planlagd industrimark i Kungsängen till Castellum och NREP.
- Vi är väldigt glada över att kunna genomföra dessa försäljningar till två mycket kompetenta aktörer och därigenom ytterligare förstärka våra möjligheter till nyförvärv och utvecklingen av nya områden inom både bostads- och logistiksegmenten säger Kilenkryssets koncernchef Jan Eriksson.

Kilenkrysset har sålt mark i Rosersberg till Scantruck

2016-12-07
Företaget N.C. Nielsen A/S, mer känt som Scantruck, har köpt marken norr om Ericsson om ca 13 000 kvm. Där ska de uppföra en utställningshall för entreprenadmaskiner.

Scantruck är Danmarks starkaste leverantör av maskiner till entreprenad- och byggbranschen.

Hyresavtal har upprättats mellan Kilenkrysset och Volkswagen Group
Sverige AB

2016-12-07
Hyresavtal har upprättats mellan Kilenkrysset och Volkswagen Group Sverige AB avseende uppställningsplats för bilar i Nykvarn.
Markyta: ca 24 000 kvm.
Hyresavtalet är på tio år och anläggningen är klar för inflyttning 1 juni 2017.

Första spända bjälklagsplattorna gjutna på Kilen Prefab

2016-11-21
Äntligen är våran nya bjälklagsform i drift. Det är en 50m lång och 6,4m bred bjälklagsform med möjlighet till förspänning. Formen är den sista biten i pusslet för oss i arbetet med att utveckla ett standardiserat bostadskoncept som bygger på återkommande hus och ritningar.

Den 16-17 november kommer Kilenkrysset att delta på Logistik & Transportmässan i Göteborg

2016-11-01
På plats finns de främsta aktörerna i branschen för att presentera sina logistik och transportlösningar.
Du hittar Kilenkrysset i monter A00:06.
Vi har även ett samarbete med Strängnäs Etableringspark i monter A00:07 och med Stockholm Syd i monter A00:04.
Hoppas vi ses där!


Kilen Bostad bygger nyproducerade kedjehus i Fårhushagen, Strängnäs

2016-10-24
Försäljningen av de nyproducerade kedjehusen inom Fårhushagen går bra.
Tills nu är sex kedjehus kontrakterade och ytterligare sju intressenter har bokat tid för kontraktsskrivning av totalt tjugo producerade kedjehus.
Första inflyttning sker i månadsskiftet oktober-november och det sista kedjehuset flyttas in i oktober 2017.
Magnus Detterholm, VD Optimera, Ibrahim Khalifa, Styr.ordf. Sigtuna kommun, Emil Dahlberg, Lager/Enhetschef Optimera, Jan Eriksson, VD Kilenkrysset

"Första spadtaget" för Optimera i Rosersberg

2016-10-20
Torsdag 20 oktober hölls det symboliska "första spadtaget" för Optimera Sverige AB i Rosersberg. Kilenkrysset ska uppföra en ca. 14 000 kvm lager-och kontorsbyggnad med skärmtak som ska vara klar för inflyttning 2017-07-01.

GP-MOTOR ny hyresgäst i Strängnäs

2016-10-20
Fr.o.m. 1 april 2017 kommer GP-MOTOR att hyra 730 kvm bilhall i "Motorn 3", granne med Anicura på Annebergsvägen 4, Strängnäs.

Vi bygger ny lokal åt vår hyresgäst Aerfast

2016-10-04
Kilenkrysset kommer att uppföra en ny fastighet på totalt 10 000 kvm på del av Gorsinge 1:20. Vår befintliga hyresgäst Aerfast som för tillfället är inhysta på Plogstigen 1 i Strängnäs, har tecknat ett 10-årigt hyresavtal på 3 408 kvm i den nya fastigheten. Inflyttning sker 2017-10-01.

Aerfast AB har sitt huvudkontor, serviceavdelning och lager i Strängnäs.
Företaget är sedan 2002 en del av Van Aerden Industrigrupp, som bildades i Antwerpen 1926. Gruppen består av ett antal fabriker och företag i 10-talet länder i Europa samt en exportavdelning med affärsverksamhet som finns i mer än 70 länder och täcker fem kontinenter med en omsättning över 1 miljard kronor.
Gruppens företag specialiserar sig inom följande marknadssegment; bygg och industrifästningar, industriell paketering, märkning-och identifikationssystem.
I Sverige står Aerfast för distributionen av flertalet ledande varumärken inom olika affärsområden.

Vi har tecknat ett 5-årigt hyresavtal med Rosenqvist Gruppen AB

2016-10-03
Från och med 1 december 2016 kommer Rosenqvist Gruppen AB att hyra 436 kvm kontor på plan 3 i vårt kontorshus på Stålgatan 1 i Rosersberg.

Rosenqvist Fastigheter är en del av Rosenqvist Gruppen som även består av Rosenqvist Entreprenad. De hyr ut områdesskyddad mark som lämpar sig väl för uppställningsytor. I dagsläget består Rosenqvist Fastigheters av området i Vallentuna samt uppställningsytor i Rosersberg. Deras mål är att fortsätta utveckla fastigheterna för att anpassa sig till de krav som deras hyresgäster ställer.


Kilenkrysset startar Kilen Bostad och gör samtidigt en organisationsförändring

2016-09-14
Kilenkrysset kommer att starta Kilen Bostad och därmed skapar vi ytterligare ett ben till i koncernen. Koncernen har idag en egen prefabfabrik och en stor markbank som lämpar sig för bostadsbyggande. VD i Kilen Bostad och ansvarig blir Peter Kavén, idag VD för koncernen. Peter har lång erfarenhet av bostadsutveckling. När han nu antar den nya utmaningen med bostäder så passar vi på att föryngra och göra en organisationsförändring i koncernen för att möta framtiden.

Till ny koncernchef har vi utsett Jan Eriksson, som idag är vice VD. Jan har lång erfarenhet från ledande befattningar inom finansbranschen.
Vice VD i koncernen blir Bodil Gistrand som har stor kunskap från ledande befattningar inom revision- och konsultbranschen.

Kilenkryssets nya koncernledning kommer att bestå av: Jan Eriksson, Bodil Gistrand, Peter Kavén, Dan Bohman, VD Kilen Prefab samt Ove Nilsson, Bygg- och förvaltningschef.

- Jag är väldigt nöjd med de rekryteringar som vi gjort under det senaste året för att förstärka och klara den generationsväxling som koncernen nu genomgår. Jag ser också fram emot att Kilenkrysset skapar ett nytt område med Kilen Bostad, där vi kan vara med och bygga ett modernt bostads-Sverige. Kilenkryssetkoncernen är väl rustad för att kunna bygga hyresrätter för långsiktig egen förvaltning. Vi ser även att vi kommer att bygga en del bostadsrätter för att skapa en bra blandning och attraktiva bostadsområden för våra kunder, säger Jan Persson, ordförande och ägare till Kilenkryssetkoncernen.


Stendörren och Kilenkrysset skapar nytt logistikcenter i Upplands-Bro

2016-07-14
Stockholm Väst Logistik är namnet på det nya logistikcenter som Stendörren och Kilenrysset skapar i ett 50/50 ägt joint-venture bolag.
Stockholm Väst Logistik tillförs cirka 400 000 kvm planlagd mark i Nygårds industriområde i Upplands-Bro kommun.
Fastigheterna som ingår i det gemensamma bolaget är Upplands-Bro, Nygård 2:17 och del av Nygård 2:14.
Fastigheten Nygård 2:14 (ägs av Stendörren) är till stor del redan bebyggd med Coops centrallager för kolonialvaror.

"Det unika läget med egen järnvägsanslutning till stambanan och närheten till E18 ger fantastiska möjligheter att skapa ett mycket attraktivt logistikläge i Stockholms absoluta närhet. Vi har möjlighet att bygga cirka 200 000 kvm nya lokaler i området inom befintlig detaljplan. Järnvägsanslutningen och den nya trafikplatsen med ny motorvägsavfart från E18 som leder rakt ned till Nygårds industriområde ger oss möjlighet att skapa en flexibel kombiterminal för framtidens krav på miljövänliga logistiklösningar och konsumenternas krav på snabba leveranser. Den erfarenhet som Kilenkrysset med Jan Persson och hans team har inom logistik är mycket värdefullt för vårt gemensamma JV”, säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

Jan Persson, Kilenkryssets grundare och ägare, gläds också över samarbetet ”Vi vet styrkan i området, vår mark vid E18 Brunna har haft väldigt hög efterfrågan. Genom att få tillgång till järnvägsanslutning kan vi bygga en kombiterminal för ankommande och avgående gods från området vilket vi har mycket positiv erfarenhet av från Rosersberg”.Ove Nilsson, Magnus Detterholm, Peter Kavén, Carl Liedström, Magnus Hammar

Vi är glada över att ha tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Optimera Sverige AB

2016-07-01
Kilenkrysset uppför kontor och lager i Rosersberg åt Optimera Sverige AB med inflyttning 2017-07-01.
Kall-lager 10 890 kvm, varm-lager 2 530 kvm, kontor- och personalutrymmen 370 kvm samt skärmtak 4 340 kvm.

Optimera är en av Sveriges ledande bygghandelskedjor för proffs.
Optimerakoncernen ägs av franska Saint-Gobain med huvudsäte i Paris och är en av Europas största leverantörer av byggmaterial.
Optimera finns förutom i Sverige dessutom i Danmark, Norge, Estland och Lettland och gemensamt har de mer än 160 byggvaruhus med drygt 3000 anställda.

Nokian Däck AB i Rosersberg bygger ut igen

2016-06-28
Vår hyresgäst Nokian Däck AB som nyligen tagit sin nya kontorsdel i bruk har även beslutat att bygga ut lagret med 2 808 kvm.
Vi färdigställer utbyggnaden till 2017-07-01. Kontraktet för hela anläggningen på 19 400 kvm sträcker sig till 2028-07-31.

Som enda däcktillverkare i världen koncentrerar sig Nokian Tyres på produkter och tjänster som hjälper människor att köra bil säkert i nordiska förhållanden.

Vi har tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt med I.A. Hedin Bil AB

2016-06-28
Vi har tecknat ett 10-årigt hyreskontrakt med I.A. Hedin Bil AB i fastigheten Spejaren 1, Smista Allé 11 i Segeltorp (fd. Mekonomen).
Hedin bil hyr hela fastigheten där de ska bedriva service och försäljning av person- och servicebilar. Befintligt parkeringsdäck byggs på med ytterligare två våningar. Den totala ytan är på 8 321 kvm varav service/försäljning innefattar 3 676 kvm och parkeringsdäck 4 645 kvm.
Inflyttning på del av ytan 2016-10-01, resterande yta 2017-04-01.

Hedin Bil är idag en av de största bilåterförsäljarna i Sverige. Deras vision är att bli ett branschledande bilföretag med de bästa produkterna och den bästa servicen.

Ocay Sverige AB, ny hyresgäst i Norrköping

2016-06-20
Vi har tecknat ett 5-årigt hyresavtal med Ocay Sverige AB. Fr.o.m. 2017-01-01 ska de hyra 11 200 kvm lager och kontor i fastigheten "Statorn 31" i Norrköping.

Ocay Sverige AB är ledande leverantör av ett sortiment med allt ifrån klassiska kontorsvaror till artiklar inom teknik, hygien & städ, fika & servering, emballage, yrkeskläder, dokument-hanteringslösningar samt present & profil.

"AniCura" blir ny hyresgäst i "Fabrikens" lokal på Annebergsvägen 4, Strängnäs

2016-06-09
Vi har tecknat ett 10-årigt kontrakt med AniCura. De slår ihop veterinär-praktikerna i Strängnäs och Åkers Styckebruk och hyr 750 kvm i fastigheten ”Motorn 3”. Inflyttning sker, efter ombyggnation, 2017-03-01.

AniCura är en familj av framstående djursjukhus och kliniker specialiserade på sällskapsdjur. 2011 etablerades AniCura som den första sammanslagningen av djursjukhus i Norden och är idag en förebild inom avancerad djursjukvård och en uppskattad partner till djurägare och remitterande veterinärer i Europa.


Kilenkrysset har sålt en tomt i Biskopskvarn till Bilia

Strängnäs 2016-05-19
Intill Circle K (tidigare Statoil) i Biskopskvarn kommer Bilia att öppna en obemannad drivmedelsstation.

Koncernbolaget Bilia AB har verksamhet i Sverige, Norge och Tyskland. Deras affärsidé är att erbjuda bilförsäljning, service och tilläggstjänster som ger ett varaktigt mervärde för sina kunder.

CRM-Portalen, ny hyresgäst i Nyköping

2016-04-26
Vi hälsar CRM-Portalen välkomna som hyresgäst i gamla Arla-huset i Nyköping. Hyreskontraktet gäller i 5 år fr.o.m. 2016-07-01.

CRM-Portalen består av tolv personer som brinner för att hjälpa företag att öka sin försäljning.

Helt ny stadsdel planeras i Nyköping

2016-04-19
Tillsammans med Nyköpings kommun har Kilenkrysset arbetat fram ett förslag till detaljplan i Oppebyområdet i Nyköping. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse, blandat med viss handel/verksamheter och kontor inom fastigheten Oppeby Gård 1:5, inom stadsdelen Oppeby. Förslag till ny detaljplan möjliggör för cirka 550 nya lägenheter i flerbostadshus och radhus.

Sweco har på uppdrag av Kilenkrysset utfört en översiktlig geoteknisk utredning inom området. Syftet med utredningen är att ta fram ett geotekniskt underlag för planarbetet.
Förekomst av fornlämningar finns inom området. Efter samråd med Länsstyrelsen kommer en arkeologisk för‐ och slutundersökning av gravfältet att genomföras, vilket innebär att gravarna kommer att undersökas, dokumenteras och tas bort. Länsstyrelsen har under hösten 2015 begärt in en projektplan med kostnadsberäkning för en arkeologisk förundersökning som genomförs nu under våren 2016. Efter detta kommer en slutlig undersökning att genomföras innan detaljplanen kan antas.

Tidplan:
Planarbetet bedrivs med utökat förfarande. Tidplanen är preliminär och kan förändras under arbetets gång.
Samrådsbeslut i Bygg‐ och tekniknämnden 2016‐02‐16
Samråd sker under mars 2016.
Granskningsbeslut i Bygg‐ och tekniknämnden maj 2016.
Granskning sker under juni 2016.
Antagande i Bygg‐ och tekniknämnden september 2016.
Laga kraft oktober 2016.

Genomförandetid:
Genomförandetiden är 10 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft.


Planläggning pågår i Södertälje Syd

2016-04-14
I Södertälje Syd pågår planläggning av 600 000 kvm mark för lager- och logistikverksamhet.
Stefan Linder, Jan Persson, Lars Barkström, Martin Pasko, Johanna Hanski

Diskteknik etablerar nytt lager och kontor i Rosersberg

2016-03-31
Diskteknik har förvärvat ca 20 000 kvm mark i Rosersberg av Kilenkrysset. Diskteknik avser att etablera ett nytt lager och huvudkontor i Rosersberg.

Diskteknik är ett företag som erbjuder sina kunder proffsprodukter, service och kunskap inom restaurang, café, storkök och hotell med allt inom disk, tvätt och städ.

Inspirate Sales AB, ny hyresgäst i "Glashuset", Strängnäs

2016-03-23
Företaget hyr sitt säljkontor på Finningevägen 52 i tre år fr.o.m.2016-04-01.

Elon förlänger sitt hyreskontrakt med fem år

2016-03-23
Vår hyresgäst Elon (Peltom White AB) vid Solberga Handelsplats har förlängt sitt hyreskontrakt med fem år t.o.m.
2021-09-30

Jysk har nyöppning i Strängnäs

2016-03-21
Jysk, har efter ombyggnation av sin lokal vid Solberga Handelsplats i Strängnäs, nyöppning på tors 24/3.


Hålls Fastigheter köper mark i Rosersberg

2016-03-16
Hålls Fastigheter AB med ägare och VD Patric Håll, har av Kilenkrysset förvärvat drygt 20 000 kvm planlagd industrimark i Rosersberg.
LFG Städ AB Nyfors, ny hyresgäst i fastigheten Hjulet 4 i Strängnäs

2016-02-15
I SSH´s tidigare lokaler i fastigheten Hjulet 4 på Annebergsvägen 3 i Strängnäs har LFG Städ AB Nyfors flyttat in. De kommer att hyra lokalen på 76 kvm under en treårsperiod fr.o.m. 2016-02-15.

Mikael Graffman, VD ABT, Andreas Lenander, KilenX, Martin Albertsson, ABT, Peter Kavén, VD KilenX, Peter Andersson, ABT, Jan Persson, KilenX.

Kilenkrysset investerar i Rosersberg, ABT-Bolagen investerar i Upplands-Bro

2016-02-11
Kilenkrysset köper fastigheten Spångs Soldattorp 1:1 i Rosersberg av ABT-bolagen AB. Fastigheten omfattar ca 3250 kvm kontorsyta, ca 1100 kvm verkstadsyta och ca 51000 kvm mark.
Samtidigt tecknar ABT-Bolagen AB ett nytt 10-årigt hyreskontakt med Kilenkrysset AB.

ABT-Bolagen köper 45000 kvm icke planlagd mark av Kilenkrysset del av Upplands-Bro Ekhammar 4:268 inom Rankhusområdet i Upplands-Bro.
Planläggning av området har precis påbörjats.

ABT är en komplett leverantör av jord- och bergschakt, transport, återvinning, bergmaterial och deponi inom bygg- och anläggningsbranschen.
Peter Kavén, VD Kilenkrysset, Gustaf Söderberg, VD Bista GS Industrihallar AB och Andreas Lenander, Affärsutvecklare Kilenkrysset.

Kilenkrysset AB säljer mark i Kungsängen till Bista GS Industrihallar AB.

2016-02-09
Kilenkrysset säljer 10 000 kvm planlagd mark i Kungsängen till Bista GS Industrihallar AB. Samtidigt tecknar Kilenkrysset och Bista GS en option som ger Bista GS möjlighet att köpa ytterligare 10 000 kvm mark. Optionen gäller t.o.m. 2016-12-31.
Bista GS kommer att bebygga fastigheten med byggnader för uthyrning samt för eget bruk. Bygglov är inlämnat och byggnationen påbörjas under våren 2016.
Bolagen är väldigt nöjda över att denna affär har kunnat genomföras och är ett led i fortsatt gott samarbete.
Owe Eklund, Kilenkrysset, Bo Andersson och Mikael Andersson, Märsta Förenade samt Jan Persson, Kilenkrysset.

Märsta Förenade flyttar in i vårt kontorshus i Rosersberg

2016-02-09
Vi är glada att meddela att Märsta Förenade Åkeriföretag AB flyttar in i vårt kontorshus i Rosersberg. I 10 år ska de hyra hela våningsplan plan 2 på 870 kvm.

Märsta Förenade är ett företag med stor bredd på sin verksamhet. Med sina 250 fordon så erbjuder de sina kunder alla tänkbara lösningar inom transport och entreprenad.

Lykil - ny hyresgäst i fastigheten Strängnäs 3:21

2016-02-01
Det privatägda elinstallationsföretaget Lykil hyr kontor och lager i fastigheten Strängnäs 3:21 på Åkervägen 3-5 i Strängnäs fr.om. 2016-02-01.
Peter Kavén, VD Kilenkrysset, Hans Ye, delägare ChopChop och Matilda Pettersson, Affärsutvecklare Kilenkrysset är nöjda med affären.

ChopChop köper mark av Kilenkrysset i Biskopskvarn

2016-01-20
Kilenkrysset har sålt mark i Biskopskvarn vid Statoil och McDonalds till ChopChop.
ChopChop är en snabbväxande asiatisk matkedja som erbjuder fräsch asiatisk mat som ett bättre alternativ till dagens snabbmat.
Restaurangkedjan har idag åtta restauranger i Sverige. I Strängnäs kommer de att öppna hösten 2016 med 15-20 anställda.
I samband med att vi iordningställer tomten för ChopChop kommer ytterligare tomter att förberedas för etableringar då det finns fler intressenter. Läs mer här: http://www.kilenkrysset.se/om-oss/press

Kilenkryssset AB söker bolagsjurist

2016-01-11
Kilenkrysset är ett familjeägt företag, och ett av Sveriges ledande inom logistikfastigheter. Vi äger och förvaltar en stor fastighetsportfölj.
Vi äger mer än 3 500 000 kvm planlagd industrimark och genomför varje år stora nybyggnationer. Transaktioner ingår som ett naturligt led i vår verksamhet. Verksamheten är till större delen koncentrerad till Stockholmsområdet och Mälardalen. Vi har vårt huvudkontor i Strängnäs med lokalkontor i Rosersberg nära Arlanda och i centrala Stockholm.

Vi söker en bolagsjurist. Tjänsten är nyinrättad och Du kommer själv att till viss del kunna påverka innehållet. Du bör ha praktisk erfarenhet av, och stort intresse för den juridik som reglerar förvaltning och exploatering av fastigheter: JB, FBL, PBL, MB m fl lagar, och om AB-systemet. Du ska även ha intresse och erfarenhet av associations och transaktionsjuridik. Du skall vara affärsinriktad och vara praktiskt lagd.
Vi tror att Du idag arbetar på en advokatbyrå, hos något konsultföretag, eller som bolagsjurist.
Tillträde under senvåren, dock senast omedelbart efter sommarsemestrarna 2016.

Kontakta gärna Peter Kavén 070-7665396 eller e-mail: peter.kaven@kilenkrysset.se

Sänd ansökningshandlingar till peter.kaven@kilenkrysset.se eller till adress:
Kilenkrysset AB, att. Peter Kavén, Box 554, 645 25 Strängnäs, senast 29 januari 2016.

Signalisten 12, Västerås såld till Alfab Service AB

2016-01-05
Gruvbrinken Fastighets AB har sålt fastigheten Signalisten 12 i Västerås till ALFAB Service AB.
ALFAB är generalagent för Liebherr mobilkranar i Sverige.

Nokian Däck AB bygger ut i Rosersberg

2015-12-21
Kilenkrysset bygger ut 485 kvm åt Nokian Däck AB. Ytan kommer att användas till kontor på deras anläggning i Rosersberg. Dessutom tecknades en förlängning av hyreskontraktet till 2028. Vi är nöjda med deras vidaresatsning i Rosersberg.

Anders Nilsson, Andreas Lenander, Maria Jonsson, Jan Persson, Owe Eklund, Peter Kavén.

Markförsäljning i Rosersberg

2015-12-17
Fastighets AB Brostaden har köpt 23000 kvm mark i Roserberg.
Tillträde 2015-12-17.

Håkan Larsson VD Bålsta Truck Stop AB och Jan Persson Styrelseordförande Kilenkrysset

Markförsäljning till Bålsta Truck Stop AB i Kungsängen

2015-12-15
Bålsta Truck Stop AB (Betong-Larsson) har köpt 20000 kvm mark i Kungsängen.
Tillträde 2015-12-15.
De har även en option att köpa ytterligare 20000 kvm mark i samma område.

Kilenkrysset hjälper barnhem i Litauen

2015-12-02
I stället för julklappar till företag och sponsring till föreningar har Kilenkrysset även i år beslutat att stötta två barnhem i Litauen.
Vi har valt Litauen p.g.a. att vi har anställda som kommer därifrån och som åker hem med jämna mellanrum. De tar då med sig våra gåvor och lämnar på plats. På så sätt vet vi att hjälpen når fram.

Detaljplan Sneden, Enköping, har nu vunnit laga kraft

2015-12-01
Detaljplan Sneden,170 000 kvm i Enköping har nu vunnit laga kraft, vilket innebär att man kan söka och erhålla bygglov för avsett syfte.

STARKA i Strängnäs arrenderar lagringsyta på Gorsingeberget

2015-12-01
STARKA i Strängnäs har nu fått tillgång till 20 000 kvm lagringsyta på Gorsingeberget. Ytterligare 22 000 kvm kommer till den 22/12. Kontraktet gäller i 15 år. Kilenkrysset har även färdigställt väg mellan STARKAs fabrik till Gorsingeberget. Asfaltering sker dock till våren.

Bostadstomter i Strängnäs till salu

2015-11-30
Nu finns det endast 4 st. bostadstomter kvar i Storängskilen och
10 st. i Fårhusområdet. Dessa säljs via Fastighetsbyrån i Strängnäs.
Kontakta Christina Segerstedt, tel. 0152-142 13 om du är intresserad.
Jysk förlänger sitt hyreskontrakt med 10 år

2015-11-16
Jysk förlänger sitt hyreskontrakt vid Solberga Handelsplats med 10 år fr.o.m. 2016-03-01.

Abbekås Åkeri, ny hyresgäst i Kronoslätt Företagspark, Staffanstorp.

2015-10-27
Abbekås Åkeri kommer fr.o.m. 1/2-16 att hyra 9500 kvm kontor, lager och fordonsverkstad i Kronoslätt Företagspark, Staffanstorp.
Hyreskontraktet gäller i 7 år.
Abbekås Åkeri är ett familjeföretag som i huvudsak bedriver livsmedelstransporter och lagerhållning till sina kunder.

Idag invigdes den enorma rikskombiterminalen Stockholm Nord i Rosersberg

2015-09-24
Kilenkrysset etablerade sig i området för tio år sedan. Företaget bekostade stora delar av den nya motorvägsavfarten från E4:an i Rosersberg, då satsningen på terminalen annars inte hade varit möjlig.
- Det finns ett stort behov av en rikskombiterminal och nu kan vi utveckla området, säger Jan Persson, ägare och grundare av koncernen Kilenkrysset.
Kilenkrysset har investerat i kombiterminalens infrastruktur och GCT har åtagit sig att bemanna och utrusta terminalen med kranar, truckar, dragfordon och IT-system.
Den nya kombiterminalen har en total yta på 88 000 kvm och är en av landets största terminaler. Den kommer att bidra till smidigare och effektivare godstransporter inom Stockholm och Mälarregionen.
Läget vid E4:an och Ostkustbanan samt närheten till Arlanda ska medföra att den tunga trafiken på Essingeleden minskar.
- Det känns kul att kunna vara med och bidra. Det innebär en stor samhällsvinst när vi nu öppnar rikskombiterminalen. Att slippa långtradare som köar genom stan har ett stort värde, säger Kilenkryssets affärsutvecklare, Owe Eklund.
Kombiterminalen består av fyra lastnings/lossningsspår på vardera 750 meter som servas av två rälsgående kranar.
I kombiterminalen flyttas containrar, trailers och lastflak från tåg till lastbil eller från väg till järnväg.
Den totala investeringen inklusive byggnation och kranar är ca 300 miljoner kronor.
I anslutning till terminalen finns redan logistikföretag såsom DHL, Dustin, Lidl´s centrallager, Nokian och Samdistribution etablerade, som nu också får helt andra möjligheter. I området pågår för tillfället även bygget av Ericssons nya datacenter.

Vi har tecknat ett nytt 5-årigt hyreskontrakt med Malte Månson Verkstäder AB i fastigheten Linvävaren 1, Södertälje.

2015-09-23
Malte Månson Verkstäder AB är en av Sveriges ledande verkstadskedjor för tunga fordon. Företaget finns idag på åtta orter, från Växjö i söder till Gävle i norr, där de servar och reparerar alla märken samt erbjuder tjänster inom flera områden, exempelvis färdskrivare, släcka 2:or och tung kyla.

Hösten 2015 invigs Rikskombiterminalen i Rosersberg

2015-08-05

Torsdag 24/9 kl.14.00 blir det invigning av Rikskombiterminalen i Rosersberg.
Arbetet med Riksombiterminalen pågår för fullt.
Stockholm Nord blir en fullserviceterminal med fyra järnvägsspår á 750 meter, och en total yta på 88 000 kvm.
Investering totalt inkl. byggnation och kranar ca 300 miljoner.

I en snar framtid kommer Stockholm Nord-terminalen att vara den mest betydelsefulla i landet. På lång sikt innebär det ett lyft för hela regionen, och det säger inte lite med tanke på att det redan idag är ett av landets hetaste områden. Det är norr om Stockholm som tillväxten sker, säger Jan Persson, Kilenkryssets ägare, som på kort tid byggt upp logistiknavet Stockholm Nord i Rosersberg.

Industriområde i Nykvarn kan ge
tusentals jobb

2015-06-03

Mörby verksamhetsområde är en del av Stockholm Syd och planeras i samarbete med Södertälje kommun. Med sina 1000 hektar blir det Stockholmregionens, och ett av landets, största industriområden.
I området planeras såväl tung industri som hotell och en godsterminal. Planen har tagit ovanligt stor hänsyn till befintliga naturområden. Man har valt att behålla naturområden och lägga industriområden som öar i det gröna. På så sätt ska två områden med fornlämningar bevaras och vilt ska kunna passera genom området.
Nu ska planen ut på samråd i tre-fyra veckor och berörda personer och myndigheter ska få uttala sig.
Kilenkrysset äger ca.500 000 kvm mark i Stockholm Syd.
Ny film om Stockholm Syd på stockholmsyd.se

SPT Stockholm Nord AB -
Ny hyresgäst i Rosersberg

SPT Stockholm Nord AB är en del av GCT,Gävle Conteinerterminal som ingår i Yilport Holding.
Stockholm Nord kombiterminal är en av Yilport Holdings senaste projekt.
Terminalen blir en av landets riktigt stora med snabb järnvägsförbindelse till ostkustens största containerhamn i Gävle med ett optimalt läge i Rosersberg,
i landets hetaste tillväxtregion.
Kombiterminalen öppnar hösten 2015.
Översiktsbild över området Strängnäs Etableringspark

Kilenkrysset och Strängnäs kommun i gemensam satsning på Strängnäs Etableringspark

1,7 miljoner kvm byggklar mark för industri, lager och handel saluförs nu som Strängnäs Etableringspark.
Området ligger strategiskt placerat i anslutning till E 20 och riksväg 55.
Ett 40-tal företag finns redan i Strängnäs Etableringspark som omfattar Biskopskvarn, Solberga, Gorsingeberget och logistikparken.
Här finns byggklara tomter att köpa och lokaler att hyra eller så väljer man att tillsammans med oss skräddarsy en lösning från val av tomt och byggnation till nyckelfärdig hyr- och förvaltningslösning.
Läs mer på vår gemensamma hemsida, separk.se

Många nya jobb när Mörby etableras

2015-03-30
Industriområdet Stockholm Syd i Mörby utanför Nykvarn har ett bra läge med bra hyresnivå och närhet till motorväg, järnväg och hamn. Satsningen kan så småningom innebära upp till 200 nya tjänster.

Aditro Logistics är den största transportörsoberoende tredjepartslogistikern i Norden.
Företaget har 700 egna anställda i Sverige, Norge, och Finland.
De erbjuder ett brett serviceerbjudande inom lagerhantering, logistik, supply- chain management, transportupphandling, bemanning och konsultering.

Stegborgs EL-evators ägare Fredrik Stegborg gratuleras av Kilenkryssets VD, Peter Kavén

Vår hyresgäst, Stegborgs EL-evator utsedda till Årets företagare i Strängnäs

2015-03-14
När det hölls mässa och galamiddag för det lokala näringslivet i Mariefred och Strängnäs fick Stegborgs EL-evator ta emot det prestigefyllda priset, Årets Företagare.
Företaget utvecklar, producerar och säljer ombyggnadssatser för modernisering av hissar.

Blomgrens Bygg & Fönsterrenovering -
ny hyresgäst på Annebergsvägen 1
i Strängnäs

2015-02-18
Blomgrens Bygg & Fönsterrenovering är ett företag med 25 år i branschen som sysslar med snickeri- och byggnadsarbeten. Deras specialitet är renovering av fönster.
Gustav Lundberg, Produktion/Försäljning, Catharina Lundberg, Ekonomi/Försäljning, Lukas Håkansson, Produktion

Cellbetong i Sverige AB - ny hyresgäst på Fjädervägen 14 i Strängnäs

2015-02-06
Cellbetong i Sverige är ett av de ledande företagen inom volymgjutning och av produktion av lätta golv. De tillhandahåller även lösningar för bland annat ventilerade undergolv och armering av gräsmattor.
Bernt-Olof Gustavsson VD COOP Fastigheter och Jan Persson Styrelseordförande Kilenkrysset

Kilenkrysset gör en stor fastighetsaffär i Strängnäs

2014-12-22
Kilenkrysset har förvärvat KF Fastigheter 50 procentiga andel av köpcentrat Solberga i Strängnäs. Nu kommer Kilenkrysset att äga Solberga till 100 procent. Kilenkrysset har arbetat med KF Fastigheter som delägare sedan många år tillbaka och har många gemensamma projekt.

-Kilenkrysset brukar normalt sett inte ägna sig åt köpcentrum, men vi gör ett undantag för Strängnäs, säger Kilenkryssets Styrelseordförande Jan Persson.
-Vi har expanderat hela tiden och tänker fortsätta med det. Solberga är bra för Strängnäs, det är bra att vi har en lokal ägare. Det blir ingen skillnad i Solberga och alla butiker fortsätter som tidigare.

Ytterligare 150 nya arbetstillfällen till Brunna Kungsängen

2014-12-19
Det blir verklighet nu när den senaste etableringen i området för SMD Logistics AB är klar, bolaget är ett dotterbolag inom Swedish Match-koncernen och distribuerar konsumentvaror till ca 10 000 butiker på den svenska marknaden. Distributionen som tidigare skett från två centraler, belägna i Stockholm respektive Göteborg slås nu samman till en central i Kungsängen. Det innebär i princip fullständig täckning av svensk handel.
Swedish Match är världens största tillverkare av snus med marknadsledande positioner i både Sverige och Norge. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Under januari 2015 kommer Kilenkrysset starta byggnation av den nya anläggningen för SMD Logistics AB. Vi är mycket nöjda med att få ytterligare ett starkt varumärke i Brunna. Det är vår tredje etablering i vårt nya område Brunna Kungsängen säger Kilenkryssets VD Peter Kavén.
I månadsskiftet oktober – november 2015 flyttar SMD AB in i sina nya lokaler. Byggnaden inrymmer ca 15000 lager och ca 2500 kvm kontor.

För mer information kontakta :
Jan Persson, Styrelseordf. Kilenkrysset, telefon 070-7665404 eller via mail: jan.persson@kilenkrysset.se
Peter Kavén, VD Kilenkrysset, telefon 070-7665396 eller via mail: peter.kaven@kilenkrysset.se
Jens Karlsson, VD SMD Logistics AB 073-6404900 eller via mail: jens.karlsson@swedishmatch.se


Kilenkrysset hälsar Ramirent välkommen till Brunna Kungsängen

2014-12-19
Under januari 2015 kommer Kilenkrysset att starta byggnation av en ny anläggning för maskinuthyrningsföretaget Ramirent AB.
Företaget kommer att hyra sin nya anläggning av oss och det är vår andra etablering i vårt nya område Brunna Kungsängen, säger Kilenkryssets vd Peter Kavén.

Ramirent AB ingår i den finska Ramirentkoncernen som är en av Europas ledande aktörer i branschen med marknadsledande position i flera länder och drygt 300 kundcenter i Norden samt i Öst- och Centraleuropa. Ramirent erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster relaterade till uthyrning av maskiner samt utrustning för bygg och industrisektorn.

Totalt handlar det om cirka 8000 kvm lager och verkstad, ca 2500 kvm kontor och ca 12100 kvm skärmtak som Ramirent kommer att hyra i Kungsängen. Den totala markytan är cirka 88 000 kvm.

Till den nya anläggningen i Kungsängen flyttar fyra av Ramirents enheter samt även delar av företagets huvudkontor. Anläggningen kommer på sikt att sysselsätta cirka 200 anställda och tas i bruk 2016-05-01.

Ramirent AB har tecknat ett långt hyreskontrakt med Kilenkrysset och vi är mycket nöjda med att få ytterligare ett starkt varumärke i Brunna och på detta sätt komma igång med vår andra stora etablering i Brunna Kungsängen, säger Peter Kavén.

Alex Mabäcker Johansson, Mabäcker Group AB har varit rådgivare till Ramirent AB gällande detta avtal.

För mer information kontakta :
Jan Persson, Styrelseordförande Kilenkrysset 070-7665404 eller via mail: jan.persson@kilenkrysset.se
Peter Kavén, VD Kilenkrysset, 070-7665396 eller via mail: peter.kaven@kilenkrysset.se
Erik Alteryd, VD Ramirent AB 08-6212924Kilenkrysset säljer fastigheter för 137,5 mkr

PRESSMEDDELANDE
2014-12-19
Kilenkrysset genomför sin andra paketaffär med fastigheter genom att sälja samtliga fastigheter i Flen, Katrineholm, Kungsör och en fastighet i Kungsängen. Köpare är Stendörren Fastighets AB.
Affären passar Kilenkrysset väl och ger möjligheter till att fortsätta förädla koncernens fastighetsbestånd till att växa i Mälardalen.


Kilenkrysset hjälper barnhem i Litauen

2014-12-01
I stället för julklappar till företag och sponsring till föreningar har Kilenkrysset även i år beslutat att stötta två barnhem i Litauen.
Vi har valt Litauen p.g.a. att vi har anställda som kommer därifrån och som åker hem med jämna mellanrum. De tar då med sig våra gåvor och lämnar på plats. På så sätt vet vi att hjälpen når fram.

Kilenkrysset säljer samhälls- och logistikfastigheter till Hemfosa Fastigheter AB

2014-10-30
Kilenkrysset har idag sålt ett flertal fastigheter (se pressmeddelande nedan) till Hemfosa Fastigheter AB. Detta är ett led i vår framtida utveckling då denna affär frigör kapital till våra pågående och kommande satsningar i våra mest expansiva områden.

Sedan tidigare har vi ett gott samarbete med Hemfosa. Vi är övertygade om att hyresgästerna även forsättningsvis kommer att bli väl omhändertagna.

/ Jan Persson, Styrelseordförande Kilenkrysset

Följande fastigheter avyttras:
Danmark-Säby 6:11, Uppsala
Nedre Gruvriset 33:278, Falun
Signalisten 18, Västerås
Torlunda 1:278, Eskilstuna
Valhalla 1:6, Eskilstuna

Lars Thagesson, Hemfosa, Tapio Mäenpää, Kilenkrysset, Jenny Lindholm, Hemfosa, Jan Persson, Kilenkrysset, Jens Engwall, Hemfosa

Pressmeddelande

Nacka 2014-10-30
Hemfosa Fastigheter förvärvar samhälls- och logistikfastigheter till ett värde av 795 mkr.

Hemfosa Fastigheter genomför två förvärv av totalt sex fastigheter och två tomträtter i mellersta Sverige till ett totalt värde av cirka 795 mkr, varav cirka 200 mkr utgör samhällsfastigheter. De förvärvade fastigheterna omfattar en uthyrningsbar area om cirka 94 000 kvm med bland annat skolor och landstingsverksamhet.

Hemfosa förvärvar av fastighetsbolaget Kilenkrysset samhälls- och logistikfastigheter i Falun, Uppsala, Västerås och Eskilstuna med en uthyrningsbar area om drygt 89 000 kvm. Bland hyresgästerna återfinns bland annat landstinget i Västmanland och ett antal större företag. Tillträde sker den 30 oktober 2014.

Därutöver förvärvar Hemfosa två samhällsfastigheter i Örebro kommun av Larroy Fastighets AB. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till drygt 5 000 kvm och hyresgäster är två friskolor med grundskoleverksamhet. Tillträde sker den 5 november 2014.

– Förvärven stärker Hemfosa inom det prioriterade segmentet samhällsfastigheter samtidigt som vi kompletterar vårt fastighetsbestånd med moderna logistikfastigheter i expansiva orter, säger Jens Engwall, VD för Hemfosa Fastigheter AB.


För mer information, vänligen kontakta:
Jens Engwall, VD, jens.engwall@hemfosa.se, mobil 070-690 6550, växel 08-448 04 80


Om Hemfosa Fastigheter
Hemfosa är ett svenskt fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd som har en balanserad geografisk spridning och hög andel samhällsfastigheter med stat och kommun som största hyresgäster. Detta ger stabila intäktsflöden och god direktavkastning. Samtidigt ska Hemfosa skapa värde genom att aktivt delta i transaktionsmarknaden. Per den 30 juni 2014 ägde Hemfosa kommersiella fastigheter i Sverige med ett totalt fastighetsvärde om cirka 20,5 mdkr, inklusive bolagets andel av fastighetsvärdet i samägda bolag. Bolagets aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap sedan den 21 mars 2014.
Läs mer på www.hemfosa.se.

Sibylla

2014-10-23
Vår nya hyresgäst, snabbmatskedjan Sibylla, öppnar nu sin restaurang vid Solberga handelsområde i Strängnäs.

Fabriken

2014-10-15
"Fabriken" grundades 2014 av Habib Aissaoui, som har många års erfarenhet inom branschen.
"Fabriken" öppnade i somras i Sparreholm och finns nu alltså även i Strängnäs.

Rusta, ny hyresgäst i Strängnäs

2014-09-24
Rusta som säljer hem-och fritidsprodukter öppnar idag sin nya butik i Gorsingeområdet i Strängnäs.
Fastigheten ligger på Fjädervägen 4 och ingår i Kilenkryssets koncern.

Spadtag rikskombiterminal Stockholm Nord

2014-08-26
Gemensamt spadtag togs av Anders Ygeman, Ordf i Riksdagens trafikutskott,
Jan Persson, Styrelseordförande Kilenkrysset AB, Lars Bryntesson, Ordf. Kommunstyrelsen Sigtuna kommun, Stig Wåhlstedt, VD Gävle Containerterminal och SPT Stockholm Nord samt Efe Hatay, Operativ chef Yilport Holding Inc.
Jan Persson, Styrelseordförande Kilenkrysset och Safim Said Al-Habi, Sultan av Oman

Omans Sultan på besök i Rosersberg

2014-08-21
Träffen inleddes med att Jan Persson, Kilenkrysset berättade om utvecklingen i omtrådet och hur det hela började med trafikplats Rosersberg. Detta trafikprojekt har bekostats av både Sigtuna kommun, Trafikverket och Kilenkrysset.
Sultanen, Safim Said Al-Habi var nyfiken på att få höra hur Kilenkrysset så framgångsrikt under flera år lyckats utveckla området i Rosersberg och dess infrastruktur. Kilenkrysset har bland annat byggt ett flertal logistikanläggningar och hela Rosersbergområdet är unikt i och med att all inftastruktur är samlad på ett och samma ställe.
Vilmas Skruibis, Mirza Salkic, Joakim Edmark, Håkan Lagerqvist

Kilen Prefab

2014-08-18
Vår fabrik Kilen Prefab är nu kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2008.
Jan Persson, Kilenkrysset och Lars-Henrik Persson, VD STARKA

Invigning STARKA

2014-08-14
Torsdag 14/8 invigde Betongföretaget STARKA sin nya fabrik på Fjädervägen i Strängnäs (ÖoB´s tidigare lokal).
Från vänster: Per Heikman, Jonas Liljebäck, Owe Eklund, Joakim Mattinson, Marcus Callemo.

Expohouse Sweden AB,
ny hyresgäst i Rosersberg

27 maj 2014
Vi har en ny hyresgäst i Rosersberg, norr om Stockholm, på fastigheten Rosersberg 11:107.
Expohouse Sweden AB är en fullserviceleverantör inom inredning, mäss- och eventproduktion.
De hyr till 2029-06-30.

Jan Persson, Per Ingesson, Peter Kavén, Krister Widström

STARKA etablerar ny produktionsanläggning i Strängnäs

24 april 2014
Det Skånebaserade betongföretaget Starka flyttar hälften av sin markstensproduktion
från södra Sverige till Strängnäs.
Starka räknar med att producera 50 000 ton betong varje år i Strängnäsfabriken som är
inhyst i den fastighet längs med Biskopskvarnsleden som ÖoB hade sin verksamhet i
före flytten till Solberga köpcentrum.
- Strängnäs ligger bra till logistiskt. En stor del av Starkas kunder finns i Mälardalen och Stockholm,
på så sätt kommer vi närmare kunderna. Även miljömässigt är det vansinnigt att frakta produkterna
600 kilometer, säger företagets projektledare Per Ingesson.
När fabriken är i full drift kommer de att ha ett tiotal anställda på plats i Strängnäs.
Etableringen innebär en investering på närmare 40 miljoner kronor,
vilket även inkluderar en toppmodern markstensmaskin.
Den 5 augusti blir det invigning.

Strukton Rail AB, ny hyresgäst i Norrköping

2014-04-15
Vi har byggt om fastigheten Statorn 31, på Malmgatan 14, Norrköping, för vår nya hyresgäst Strukton Rail AB.
Företaget bygger, driver och underhåller järnvägssystem.


Titta gärna i Kilenkryssets nya katalog 2014!

27 februari 2014
Björn Gärtze och Jan Persson överlämnar en TV och kläder som de hade med sig vid deras första besök i oktober.

Kilenkrysset stödjer barnhem i Litauen

25 november 2013
Istället för julklappar till företag och sponsring till föreningar har Kilenkrysset beslutat att stötta två barnhem i Litauen.
Vi har valt Litauen p.g.a. att vi har anställda som kommer därifrån och som åker hem med jämna mellanrum.
På så sätt vet vi att hjälpen når fram.

Logistik-centret medför ingen negativ miljöpåverkan enligt WSPs kontrollprogram

9 oktober 2013
Stockholm Nord Logistikcenter ligger i Rosersberg i Sigtuna kommun och är ett centrum för lager och logistik i norrra Mälardalsregionen. Inför etableringen projekterade WSP dagvattenhanteringen.

För att säkerställa dagvattensystemets reningsförmåga tog WSP även fram ett kontrollprogram som skulle mäta dagvattnets påverkan på den känsliga recipienten Verkaån.
Det första kontrollprogrammet upprättades redan 2009, det vill säga innan EU:s ramdirektiv för vatten fick fullt genomslag i Sverige. Kontrollprogrammet har senare reviderats och ett särskilt fokus har lagts på utvärdering av MKN-påverkan. Kontrollprogrammet fokuseras framför allt på näringsämnet fosfor eftersom Verkaåns fosforhalt sedan tidigare är oroväckande hög. Genom den provtagning som genomförts har det dock tydligt framgått att utsläppet av dagvattnet inte ger en ökad fosforhalt i Verkaån.
Utöver näringämnen analyseras även samtliga så kallade prioriterade ämnen som är särskilt utpekade i EUs ramdirektiv.
För många av dessa ämnen saknas ofta miljöövervakningsdata, så även i Verkaån.
Det underlag som tack vare kontrollprogrammet numera finns har redan visat sig vara ett värdefullt underlag vid val av ekonomiskt och ekologiskt hållbara miljölösningar inför kommande etapper av logistikcentrets expansion.

Artikel i ”WSP Projekt & Affärer” 3/13

Ericsson bygger datacenter i Sverige – Kilenkrysset säljer mark till Ericssons nya etablering i Rosersberg

3 september 2013
Investeringen är på totalt 7 miljarder kronor. Ericsson kommer under 2014 att färdigställa två center i Sverige som blir en plattform för telekomjättens utveckling och testning av nya och befintliga produkter.

Stockholm Nord Kombiterminal i Rosersberg – Öppnar redan 2014

27 augusti 2013
Den nya kombiterminalen Stockholm Nord i Rosersberg ska drivas av Gävle Containerterminal (GCT).

- I en snar framtid kommer Stockholm Nord-terminalen att vara den mest betydelsefulla i landet. På lång sikt innebär det ett lyft för hela regionen, och det säger inte lite med tanke på att det redan idag är ett av landets hetaste områden. Det är norr om Stockholm som tillväxten sker, säger Jan Persson VD i Kilenkrysset, som på kort tid byggt upp logistiknavet Stockholm Nord i Rosersberg.

Kombiterminalen ska enligt planerna öppnas i slutet av nästa år. Den blir en av landets största, och kommer att bidra till smidigare och effektivare varuflöden i trafikmässigt ansträngda stor-Stockholm och Mälardalen. Det innebär exempelvis en reducering av den tunga trafiken på Essingeleden.

En väsentlig del av importen till och exporten från huvudstadsregionen ska gå via Stockholm Nord.
Import-containrar till Stockholm/Mälardalen kan då komma med båt till GCT och sedan vidare med järnväg till Stockholm Nord. Sedan några år tillbaka försörjs f.ö. Arlanda med flygbränsle via en järnvägspendel från Gävle hamn.

- Med ett unikt bra läge vid Ostkustbanan och E4 nära Arlanda har vi bästa tänkbara förutsättningar för en framgångsrik verksamhet, säger GCT:s VD Stig Wåhlstedt.

Kilenkrysset investerar nu i kombiterminalens infrastruktur, och GCT åtar sig att bemanna och utrusta terminalen med kranar, truckar, dragfordon och IT-system.

Den nyligen invigda motorvägsavfarten till Rosersberg/Stockholm Nord innebär snabb och smidig anslutning till järnvägsnätet.

Fakta

Fastighetsbolaget Kilenkrysset har framgångsrikt utvecklad logistik- och lagerhållning i Rosersberg/Stockholm Nord. Flera stora verksamheter har sina anläggningar där. Bland andra Lidl, Dustin, Bonniers, DHL och Nokian. Även Posten etablerar sig i Stockholm Nord med uppsamling och spridning av post till
800 000 hushåll och 77 000 företag.

Gävle Containerterminal togs i drift 2006 och har sedan dess etablerat sig som Sveriges mest effektiva containerhamn. GCT är ostkustens största och Sveriges tredje största containerterminal. Farleden in till hamnen muddras nu för att klara betydligt större fartyg än idag.
För mer information se www.gct.se

I kombiterminaler flyttas containrar från tåg till lastbil eller vice versa. Stockholm Nord blir en fullserviceterminal med fyra järnvägsspår á 650 meter, och en total yta på 80 000 kvadratmeter. Ytterligare ytor är reserverade för framtida utbyggnad.

Kontaktpersoner

Jan Persson VD Kilenkrysset 070-766 54 04
Owe Eklund Affärsutvecklare Kilenkrysset 070-630 88 36
Stig Wåhlstedt VD Gävle Containerterminal 070-414 05 96
Bengt Lönnberg Pressansvarig Gävle Containerterminal 070-544 83 83

Mikael Graffman och Jan Persson

NCC säljer mark i Rosersberg för 136 MSEK

5 juli 2013
NCC säljer mark för logistikverksamhet i Rosersberg till ett sammanlagt värde om 136 MSEK.
Tillträde sker successivt från och med tredje kvartalet 2013 och ger en positiv resultatpåverkan vid tillträdestillfällena 2013 och 2014. Köpare är Kilenkrysset AB.

Affären genomförs som bolagsförsäljning av nio fastigheter med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 136 MSEK.

- NCC har under flera år varit delaktiga i att framgångsrikt utveckla området Rosersberg och dess infrastruktur, bland annat genom ett antal egenutvecklade logistikanläggningar. Nu känns det som ett naturligt steg att sälja den återstående marken till Kilenkrysset som är en av de största aktörerna i området. NCC kommer även fortsättningsvis att utveckla logistikprojekt i de områden där vi är verksamma, säger Carola Lavén, affärsområdeschef för NCC Property Development.

-Det är mycket glädjande att vi nu lyckats få förvärva NCC:s kvarvarande markbestånd här vid STOCKHOLM NORD LOGISTIKCENTER i Rosersberg. Detta i samband med att Kilenkrysset nu bygger en av Sveriges största rikskombiterminaler kommer även behovet av stora crossdocking och logistikfastigheter att kräva sammanhängande markarealer. Detta kan vi nu leverera utan inblandning av annan part, säger Owe Eklund, affärsutvecklare, Kilenkrysset AB.

Margareta Le Calve, VD Office Depot och Jan Persson, Kilenkrysset klipper bandet.

Nyinvigningen av Office Depots helautomatiserade logistikcenter i Strängnäs ägde rum den 18 juni.

26 juni 2013
Det var i mars 2011 som det blev känt att amerikanska Office Depot köpt den svenska kontorsmaterialleverantören Svanströms och att lagret i Strängnäs skulle moderniseras och bli företagets centrallager. Lagret i Sollentuna har sedan dess lagts ner.

Från att ha varit ett manuellt lager har Office Depot nu gått till en automatisering av hela plockprocessen.
”Vi har skapat ett logistikcenter i världsklass som ger oss möjlighet att möta våra kunders behov av snabba och flexibla leveranser”, säger Office Depots VD, Margareta Le Calvé.
Det betyder att alla företagets kunder, och deras egna butiker, kan beställa vad som helst ur sortimentet ena dagen och få det levererat dagen efter.

Office Depot i korthet

Office Depot Svenska AB är ett av Sveriges ledande kontorsvaruföretag med försäljning via butiker, Internet samt direktförsäljning.
Bolaget förvärvades 2011 Svanströms och den svenska verksamheten har totalt en omsättning på 1.1 miljard SEK och 420 anställda.
Det svenska lagret beläget i Strängnäs, har ett sjuttiotal anställda som hanterar i snitt 2200 ordrar varje dag.

14/6 invigdes Trafikplats Rosersberg

25 juni 2013
Trafikverket har nu färdigställt trafikplats Rosersberg.
Det innebär en kort och smidig förbindelse från E4 till Rosersbergs villastad och Rosersbergs industriområde/Stockholm Nord.
Motorvägsavfarten har delfinansierats av Kilenkrysset.

Kilenkrysset säljer Präntaren

21 maj 2013
Köpare är två lokala fastighetsägare, Johnny Hammarstedt och Björn Gärtze. Strängnäsbon Johnny Hammarstedt äger idag ca.200 lägenheter i Strängnäs, Stallarholmen och Mariefred. Björn Gärtze äger 400 lägenheter i Eskilstuna och har nyligen flyttat tillbaka till Strängnäs. Dessutom äger de två kompanjonerna redan 100 lägenheter tillsammans i Mariefred.

Affären, som totalt handlar om 300 miljoner kronor, är tvådelad. Första delen, köpet av Präntaren, är nu klart. Andra delen handlar om att Hammarstedt och Gärtze lägger in delar av sina hyresfastigheter i det gemensamma bolaget. Den blir klar inom en snar framtid och då äger det gemensamma bolaget 370 hyresrätter.

De är nu mycket intresserade av att vara en del av utvecklingen av centrumhandeln i Strängnäs. Jan Persson tror att det är viktigt både för Präntaren och för Strängnäs att ha en ägare på plats. Det är Hammarstedt förvaltning som kommer att sköta fastigheterna.

Jan Persson, Årets Företagare i Strängnäs 2013

23 april 2013
Under Näringslivsdagen som hölls på Campus i Strängnäs 15/3, tilldelades Jan Persson, Kilenkrysset AB pris för ”Årets Företagare i Strängnäs 2013″

-Otroligt kul, särskilt i sin egen stad. Det är första utmärkelsen av näringslivet, säger Jan Persson.

Priset delades ut av Företagarna Strängnäs Mariefred.

Jan har varit egenföretagare sedan 1978 inom branscher som bildelar, verktyg och produktion. Han har tidigare fått utmärkelser av Länsstyrelsen. Han har även fått en guldmedalj av ”Kungliga patriotiska sällskapet” för gagnerik gärning inom svenskt näringsliv.

Sparbanken Rekarne, Präntaren

12 mars 2013
Nu är första etappen av ombyggnationen för Sparbanken Rekarnes yta i Präntaren klar.

Fr.o.m. maj kommer hela ombyggnationen vara färdigställd och i lokalen kommer
även Fastighetsbyrån att finnas.

ÖoB flyttar till Solberga!

19 februari 2013
ÖoB flyttar från sin nuvarande lokal till Solberga handelscentrum.

Euronics tomma butiksyta kommer att byggas ut och Ö&B får då totalt en ca. 2300 kvm stor lokal bredvid Djurmagazinet.
Butiken öppnar 1/10.

Nu flyttar vi in!

26 november 2012
Kilenkryset presenterar nytt kontorshus i Stockholm Nord Logistikcenter. Vi är stolta över att NCC Construction och NCC Roads valt Kilenkrysset och hälsar dem välkomna till Rosersbergs vackraste byggnad. Från den 27/11 hittar ni oss i Rosersbergs mest exklusiva kontorslokaler.

Kilenkrysset på väg mot SM-final i entreprenörskap

15 november 2012
Tävlingen är ett slags SM i entreprenörskap. Syftet är att uppmuntra andra entreprenörer och företagare med de visioner och ledarskap som vinnarna uppvisar.

Riksfinalen avgörs den 7 februari men först är det final i Stockholmsregionen den 15/11. Platsen är Saltsjökvarns kaj i Nacka och tre företag tävlar. Fastighetskoncernen Kilenkrysset Holding AB, med Strängnäsentreprenören Jan Persson är ett av dem.

Rosersbergsterminalen nästa steg i Postens framtidssatsning

25 oktober 2012
Den nya brevterminalen i Rosersberg kommer att ersätta terminalerna i Uppsala, Tomteboda och delar av Årsta och Norrköping. Flytt av brevvolymer från dessa terminaler kommer att påbörjas under 2014 och vara klar under 2015. När den är klar kommer Roserbergsterminalen att ha uppsamling och spridning av post till 800 000 hushåll och 77 000 företag i 42 kommuner. Placeringen i Rosersberg intill stambanan gör det möjligt att kunna transportera en stor del av volymerna med tåg istället för flyg och bil.

Terminalen i Rosersberg, med sin nya teknik som innebär en mer automatiserad och kostnadseffektiv produktion, innebär att Posten Meddelande utvecklar sin position som en av de mest moderna postverksamheterna. Dessutom är terminalens logistiska placering med anslutningen till stambanan och närhet till övrig infrastruktur optimal ur produktionssynpunkt, säger Andreas Falkenmark, VD för Posten Meddelande.

I Postens framtida terminalstruktur ingår även en ny terminal i Hallsberg som kommer att vara i drift under 2013. Även den terminalen byggs i anslutning till järnvägens stambana och med toppmodern teknik. Att båda de nya terminalerna ligger intill stambanan gör det också möjligt att lägga över fler försändelser på tåg istället för flyg och landsväg. Satsningen på en ny terminalstruktur skapar förutsättningar för Posten att behålla sin ställning som en av världens mest moderna postoperatörer med en kvalitet i världsklass.

Den framtida terminalstrukturen gör oss mer flexibla och leder till att vi kan ställa om vår produktion efter behov. Det ger oss möjlighet att möta kommande volymminskningar samtidigt som vi ökar vår konkurrenskraft och upprätthåller vår service. Det ger oss även möjlighet att erbjuda nya produkter och tjänster till våra kunder, säger Andreas Falkenmark.

Fakta: Postterminalen
Rosersberg – Sveriges största postterminal

Yta: 49 000 kvm
Spåranslutning: en 200 meter lång spårhallar
Hanterar uppsamling och spridning av post till ca 800 000 hushåll och 77 000
företag i 42 kommuner.
Hanterar 1,7 miljoner adresserade försändelser per dygn och 34 miljoner
oadresserade försändelser per månad.
Antal anställda på terminalen: 5-600 medarbetare
Entreprenör: Peab
Byggtid: 2 år
Färdigställande: september 2014.
GreenBuilding-projekt med beräknad energianvänding: 25 procent under BBR.
2 000 kvadratmeter solcellspaneler på taket.

Vid frågor kontakta:
PostNord Medierelationer, tel: 010-436 10 10, e-post: press@posten.se

Om Posten

Posten ingår i PostNord-koncernen. PostNord bildades 2009 genom samgåendet mellan Post Danmark A/S och Posten AB. Koncernen erbjuder kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden och har en omsättning på cirka 40 miljarder SEK och drygt 40 000 medarbetare. Verksamheten bedrivs i affärsområdena Breve Danmark, Meddelande Sverige och Logistik, samt i Strålfors. Moderbolaget är ett svenskt publikt bolag och huvudkontoret ligger i Solna, Sverige. Läs mer om Posten på www.posten.se och om PostNord på www.postnord.com

Kort information om infrastrukturen i Rosersberg

23 oktober 2012
Trafikverket bygger en ny trafikplats vid E4 Rosersberg.Trafikplatsen gör att Rosersberg får en direkt anslutning till E4:an. Det innebär en kort och smidig förbindelse från E4 till Rosersbergs villastad och Rosersbergs industriområde samt är en förutsättning för områdets fortsatta expansion. Motorvägsavfarten delfinansieras av Kilenkrysset.

Trafikverket planerar att anlägga en överlämningsbangård till Postens anläggning och till kombiterminalen i Rosersberg. Bangården är av yttersta vikt för att kombiterminalen ska fungera, vilket i sin tur leder till att vi kan transportera varor och gods på långa sträckor via järnväg. Posten anlägger en ny postterminal i Rosersberg som blir spåranknyten via överlämningsbangården. Det blir landets största postterminal och ersätter nuvarande terminaler i Tomteboda och Uppsala.

I Rosersberg byggs en kombiterminal. Det är en omlastningsplats där gods lastas om mellan järnväg och lastbil. Varor och gods ska kunna transporteras långa sträckor på järnväg, medan lastbilar tar vid där järnvägen inte räcker till.

Järnvägsplan ska fastställas och vinna laga kraft inom kort.

Kontorslokaler uthyres i attraktivt läge,
Stockholm Nord

17 oktober 2012
Huset är nybyggt och har 5 våningar, dessa kontorslokaler är lediga omgående och hyresgästanpassas efter ert behov:

Plan 1: 312 kvm

Plan 2: 877 kvm

Plan 3: 882 kvm
Jan Persson, Kilenkrysset, Yvonne Stein, Upplands Bro, Veli-Matti Passinen, Altia, Irené Seth, Upplands Bro

Spaden sattes i marken i Brunna

2 juli 2012
På onsdagseftermiddagen påbörjade Kilenkrysset bygget av Altias lokaler i Brunna, i alla fall symboliskt.

Redan nästa sommar ska det finska företaget Altias nya lagerlokal stå klar i Brunna, lokaler som Kilenkrysset bygger för att därefter även äga och förvalta. Altias nuvarande lokal i Årsta, söder om Stockholm, är för liten och därför väljer de att flytta till Upplands-Bro. Där räknar de också med att kunna expandera.

– Vi är ungefär 70 anställda i Årsta idag men räknar med att det blir runt 100 anställda här. Vi vill växa i Sverige och därför etablerar vi oss här, berättar Veli-Matti Passinen, direktör på Altia.

Kilenkrysset VD, Jan Persson, är nöjd med samarbetet med Upplands-Bro kommun och berömde det samarbete som verkar finnas mellan politiker och tjänstemän.
– Vi har blivit väl bemötta. Jag jobbar bara med enkla kommuner och er människor tycker jag om, säger han.

Irène Seth (M), kommunalråd i Upplands-Bro kommun, är glad att det äntligen blir något av marken i Brunna.
– Det är kul att det blir fler arbetstillfällen i kommunen, vi vill att man ska kunna leva, bo och arbeta här.

Yvonne Stein (FP), kommunalråd i Upplands-Bro kommun, talar om ett unikt spadtag.
– Det är det första med Kilenkrysset och Altia, nu kan vi andas ut och se början av ett logistikcentrum och det kommer det att bli fler av i Upplands-Bro. Det ser vi fram emot, konstaterar hon glatt.

Onsdagens symboliska spadtag kommer att följas av många fler, redan i augusti 2013 ska Altias nya lokaler stå klara.

Kilenkrysset hälsar IL Recycling välkomna till Stockholm Nord Logistikcenter i Rosersberg

26 juni 2012
IL Recycling, som är en ledande aktör inom återvinning och miljötjänster, öppnar ny anläggning inom Stockholm
Nord Logistikcenter i Sigtuna kommun.

Byggnationen beräknas starta inom några månader och inflyttning sker oktober 2013.

Kilenkrysset är ett privatägt fastighetsbolag med säte i Strängnäs. Bolaget bygger, äger och hyr ut i första hand kommersiella ytor och har för närvarande en sammanlagd uthyrd lokalyta om ca 550 000 kvm. Koncernen är i en mycket stark expansionsfas och har sin tyngdpunkt norr och söder Mälaren.

Sedan några år tillbaka etablerar och bygger Kilenkrysset för att skapa ett så komplett Logistikcenter som möjligt i Rosersberg. Etableringar av stor betydelse pågår just nu i form av nytt kontorshus där hyreslediga kontor finns, järnväg dras in i området, Posten bygger sin nya brevterminal, Lidl bygger sitt nya centrallager, Stockholm Nord Kombiterminal kommer att starta byggnation sent under 2012 och motorvägsavfarten är färdigställd våren 2013. En medveten och långsiktig strategi som nu gör att ett logistikcenter av högsta kvalité och med bästa läge fortsätter att växa.

Kilenkrysset är glada att knyta IL Recycling till detta område. De sysslar med en verksamhet som ligger i tiden och det finns många potentiella kunder i närområdet.

För mer information konakta:

Jan Persson, vd Kilenkrysset,
tel 070-7665404 eller via mail: jan.persson@kilenkrysset.se

Kilenkrysset hälsar Altia och Cabby välkomna till Brunna Kungsängen

12 juni 2012
Under maj månad 2012 startade Kilenkrysset byggnation av försäljningsanläggning till Cabby Caravan AB. De kommer att hyra sin nya anläggning av oss och det är vår första etablering i vårt nya område Brunna Kungsängen, säger Kilenkryssets koncernchef och ägare Jan Persson.

Altia Sweden AB, som är en ledande aktör inom den nordiska vin- och spritbranschen, etablerar sitt nya logistikcenter Sverige genom Kilenkrysset. Det ca 22 000 kvm stora logistikcentret kommer att tas i bruk tredje kvartalet 2013. Byggnationen startar sommaren 2012.

Altia Sweden AB har tecknat ett långt hyreskontrakt med Kilenkrysset och vi är mycket nöjda med att på detta sätt komma igång med vår andra etablering i Brunna Kungsängen på mycket kort tid, säger Jan Persson.

Colliers International AB var Altias ombud i processen.

Kilenkrysset äger flera stora markområden i Bro och Brunna Kungsängen inom Upplands-Bro kommun. Vår avsikt är att på dessa markområden skapa lager och logistiklösningar för ett antal kunder de närmaste åren. I samband med starten är det extra roligt med en större investering som även bidrar till att skapa långsiktiga arbetstillfällen i kommunen.

Kilenkrysset är ett privatägt fastighetsbolag med säte i Strängnäs. Bolaget bygger, äger och hyr ut i första hand kommersiella ytor och har för närvarande en sammanlagd uthyrd lokalyta om ca 550 000 kvm. Koncernen är i en mycket stark expansionsfas och har sin tyngdpunkt norr och söder Mälaren.

Upplands-Bro kommun kommenterar:

Vi är glada över detta,
Kilenkryssets etablering bidrar till att sätta Upplands-Bro kommun på kartan och bidrar till många arbetstillfällen i kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Iréne Seth (M). – Vi ser fram emot ett fortsatt samarbete och ett stärkt näringsliv med nya företag som etablerar sig i Brunna.

För mer information kontakta:

Jan Persson, vd Kilenkrysset, tel 070-7665404 eller via mail: jan.persson@kilenkrysset.se

Kilenkrysset bygger nytt åt Cabby Caravan AB i Upplands Bro

17 april 2012
Byggytan är totalt 1500 kvm. Inflyttning beräknad till 1 mars 2013.
Fastighetsbeteckning: Viby 19:30

Kungsängen

3 april 2012
Ytan är ca 750 000 kvm varav 100 000 kvm är planlagt. Planläggningen pågår av resterande markområde.

Tamro flyttar in i Nykvarn

28 mars 2012
Tamro är specialister på apoteklogistik. Varje dag levereras läkemedel samt hälso och sjukvårdsprodukter till landets apotek. Tamro lagerhåller, distribuerar och utvecklar logistiken men de varken tillverkar eller marknadsför läkemedel.

Inflyttning 1/6 2012.

Leo´s Lekland i Eskilstuna

28 mars 2012
Leo´s Lekland har tagit över Tools tidigare lokaler i området. Tools finns idag i grannhuset. Leklandets affärsidé är att ta emot barn och föräldrar där barnen får leka med olika aktiviteter samt att man samtidigt har möjlighet till fika och lunch. Leo´s Lekland öppnar 30/3 2012.

KF Fastigheter och Kilenkrysset i gemensam investering

28 mars 2012
Den initiala investeringen uppgår till cirka 60 miljoner kronor. KF Fastigheter har sedan länge haft ett omfattande markinnehav i Upplands-Bro
mellan E18 och Mälaren. Det aktuella markområdet på165 hektar består av industrimark, naturmark samt mark som i översiktsplanen för Upplands-Bro
beskrivs som lämplig för verksamheter och bostäder. Området ska nu utvecklas av Bro Markutveckling som ägs av KF Fastigheter och Kilenkrysset med 50 procent vardera.

- Vår vision är att utveckla Stor-Stockholms västra logistikcentrum här i Upplands-Bro. Men en viktig förutsättning för projektet är att den nya trafikplatsen Kockbacka vid E18 byggs, säger Mikael Gerhardsson, styrelseordförande i Bro Markutveckling.

Bro Markutvecklings initiala investering i området är på cirka 60 miljoner kronor. Man tittar även på möjligheten att utveckla nya bostäder och service inom området i lägen invid Mälaren.

- Upplands-Bro är en väldigt intressant kommun att investera i framför allt med tanke på dess strategiska läge i Stockholmsregionen, säger Ulf Herder, vd för Bro Markutveckling.

- Det sker många etableringar i Upplands-Bro nu. KF Fastigheters och Kilenkryssets investering sker i ett mycket spännande område där det finns en
stor potential för både verksamhetsetableringar och det sjönära boendet. Vi ser fram emot vårt samarbete med KF Fastigheter och Kilenkrysset, säger
kommunstyrelsens ordförande Irène Seth (M).

I affären ingår också ett cirka 50 hektar stort område i Norsholm vid E4 mellan Norrköping och Linköping. KF Fastigheter och Kilenkrysset samarbetar även i Solberga, ett handelsområde strax utanför Strängnäs.

Kilenkrysset bygger nytt kontor i Rosersberg

7 mars 2012
Huset blir totalt 4700 kvm och vi planerar att hyra ut 4 våningar till externa hyresgäster och ha en våning själva. Vi beräknar flytta in 1/11 2012.

Leo´s Lekland öppnar i Uppsala

7 mars 2012
Leklandets affärsidé är att ta emot barn och föräldrar där barnen får leka med olika aktiviteter samt att man samtidigt har möjlighet till fika och lunch. Vi bygger totalt 5350 kvm, varav 2200 kvm i spekulation till annan hyresgäst. Leo´s Lekland öppnar 27/4 2012.
Jan Persson, Kilenkrysset, Ulla Persson, Kommunalråd, Robin Carlsson, Uponor, Danile Lange, Uponor

Kilenkrysset bygger åt Uponor AB

23 februari 2012
Uponor AB, internationell leverantör av VVS- och inomhusklimatsystem med produktion i Virsbo och försäljningskontor i Västerås, bygger nytt distributionscenter på Hacksta i Västerås.

Uponor har under de senaste åren centraliserat sina nordiska lager till Virsbo samtidigt som volymerna har ökat. Den nya byggnaden på
Hacksta är ett steg i Uponors långsiktiga plan att bygga för framtida expansion och erbjuda bättre leveransservice till kunderna på den nordiska marknaden, främst genom kortare ledtider och en effektivare lagerprocess.

”Vi har sedan 2009 jobbat med strukturella förändringar inom vår lager- och logistikverksamhet i Norden, och under de senaste två åren fokuserat
på effektivisering och utveckling av nya servicekoncept kring våra system och produkter. Det nya lagret ger oss nu möjlighet att komma vidare”, säger
Peter Malmberg, nordisk logistikchef på Uponor.

Det nya distributionscentret innebär att delar av lager- och logistikverksamheten flyttas från Virsbo till Västerås. Kvar i Virsbo blir fabrikslagret, som levererar system producerade på enheten i Virsbo till Uponors övriga distributionscenter, främst inom Europa. Den övriga verksamheten i Virsbo (produktion, inköp, administration, teknologi- och produktutveckling) påverkas inte av flytten.

Distributionscentret blir ca 7 000 kvadratmeter stort. Byggstart sker nu i februari och inflyttning är beräknad till december i år.

Kilenkrysset bygger, äger och hyr ut Uponors nya distributionscenter i Västerås

Kilenkryssets ägare och vd, Jan Persson, är glad över att man har lyckats knyta Uponor till skaran av hyresgäster och säger att Västerås är en bra plats att finnas på med en stark expansion.

”Genom denna etablering skapar vi vårt tredje objekt i Västerås och har fortfarande mark för ytterligare etablering i kommunen”, säger Jan Persson.

Förlagssystem i Falun bygger ut

1 november 2011
I november 2009 togs första spadtaget för Kilenkryssets och Förlagssystems storsatsning på cirka 300 miljoner kronor i Falun och den jättelika 32 760 kvm stora lager -och logistikanläggningen började resa sig och stod inflyttningsklar i början av 2011.

Nu har Kilenkrysset satt spaden i marken igen och på baksidan har utbyggnaden av Förlagssystem med ytterligare 11 000 kvm startat. Byggnaden tar upp en markyta på 8 300 kvm och får också en 3 000 kvm stor våningsyta i ett andra plan inomhus. Även matsalar och omklädningsrum byggs ut för ytterligare 70 arbetsplatser.

I mars 2012 ska den nya delen vara klar.

Kilenkrysset utvecklar Stockholm Syd

26 oktober 2011
Stockholm Syd får med den nya trafikplatsen en snabb anslutning till de båda motorvägarna E4 och E20. Rakt genom området går järnvägen och det är bara ett par kilometer till hamnen i Södertälje. Utmärkta markförhållanden och områdets storlek passar bra för alla slags verksamheter.

Kilenkrysset, Vasallen, Nykvarns och Södertälje kommun utvecklar tillsammans Stockholms Syd.

Kontaktperson på Kilenkrysset är Leif Lundborg.

Kilenkrysset har 300 000 kvm planlagd industrimark i Stockholm Syd.

För att läsa mer besök Stockholm Syds hemsida

Kilenkrysset bygger nytt åt Atlas Copco och Dynapac

1 september 2011
Det nya servicecentret kommer att ligga i Slagsta, beläget söder om Stockholm längs E4:an. Byggstart hösten 2011. Inflyttning oktober- november 2012.

Atlas Copco är en industrigrupp med världsledande ställning inom kompressorer, expansionsturbiner och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssytem. Med innoativa produkter och tjänster erbjuder Atlas Copco lösningar för hållbar produktivitet. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 170 länder. Under 2010 hade Atlas Copco 33 000 anställda och en omsättning på 70 miljarder kronor. Mer information finns på atlascopco.se

Kilenkrysset medverkar i ungdomssatsning i hemkommunen Strängnäs

30 augusti 2011
I ett för Kilenkrysset unikt samarbete har vi betalat en stor summa pengar till Strängnäs kommun. Samarbetet, som sträcker sig över 2011 och 2012, går ut på att skapa ett tryggare Strängnäs. Pengarna ska användas på ett Aktivitetshus i Strängnäs och ett samarbete mellan kommunen och Fryshuset/Lugna gatan. Efter utvärdering hoppas vi att detta ska vara en bra satsning för ungdomar och övriga invånare.

Kilenkrysset säljer 40 000 kvm i Strängnäs och Göteborg

17 februari 2011
Fastigheterna, som ägdes av Kilenkryssets dottterbolag Dagberget Invest AB och Håltsås Fastighets AB, förvaltar kyl- och fryslager till MENIGO Foodservice AB samt postterminal till Posten Sverige. Köpare är NREP Logistic AB.

Se vidare på Fastighetsvärldens hemsida.
Anders Johansson, Helena Sundberg, Jan Persson, Göran Hammarsjö

Första Spadtaget – Motorvägsavfarten till Rosersberg

18 oktober 2010
Tisdagskvällen den 24 aug. togs första spadtaget för motorvägsavfarten till Rosersberg. Avfarten beräknas vara klar i början av 2012. Första steget blir att flytta den vattenledning som idag ligger nära E4:an.

Nytt projekt i Rosersberg

16 december 2010
Dels med handelsbolaget 20:20 Mobile (SWE) AB och Förlängda Armen Logistik AB. Vi kommer att bygga en logistikfastighet på ca 14.000 kvm för dessa två hyresgäster. Byggnaden kommer vara klar för inflyttning 1 oktober 2011.

Stegborgs EL-evator

2015-03-14
Stegborgs EL-evator utvecklar, producerar och säljer ombyggnadssatser för modernisering av hissar.