Bostadsutveckling i Mälardalen

Tillsammans ska vi vara verksamma i Mälardalsregionen och utveckla morgondagens hyresbostäder. Genom Kilenkryssets bostadsbyggrätter och K-Fastigheters koncepthus skapar vi en långsiktig förvaltning. Denna långsiktiga strategiska satsning sker genom det gemensamägda bolaget K-Fast Kilen AB. Den i stort sett gemensamma affärsfilosofin som finns i respektive bolag, förväntas bidra till en god energi och påverka Kilenkrysset koncernens framtida utveckling i rätt riktning.

Hyresrätter i Mälardalsregionen

Nya hyresrätter, ett framtidskoncept Tillsammans ska vi vara verksamma i...

Nyheter