Stockholm Nord

Logistiknavet som växer fram för miljöns skull

I Rosersberg, straxt norr om Stockholm, alldeles granne med Arlanda, E4 och Ostkustbanan, växer en slagkraftig grön transportkedja fram – logistikcentrumet Stockholm Nord. Den binder samman containerhamnen i Gävle med tågnätet och avlastar på så sätt vägnätet, huvudstadsregionen och miljön från påfrestande långtradartrafik.

Bakom denna satsning står Kilenkrysset, Yilport GCT AB, Bocksjö AB (genom Mälarringen Logistikcenter AB) och Sigtuna kommun. Fullt utvecklad kommer upp emot en halv miljard kronor ha satsats på detta nya logistikcentrum, som dimensioneras för att årligen kunna hantera 130 000 tjugofotscontainers.

Stockholm Nord är inte bara ett logistikcentrum utan lika mycket ett hållbarhetsprojekt. Tillsammans har vi tagit lika stor hänsyn till näringslivet och samhället som till miljön.

Mälarringen Logistikcenter

Mälarringen Logistikcenter AB, ett strategiskt samarbete mellan Bockasjö och...

Åhlens Logistikcenter

Högautomatiserat logistikcenter inflyttningsklart senhösten 2021 Med...

Rosersbergs Logistikcenter

Norra Stockholms mest tillgängliga område Rosersberg ligger i ett av norra...

Nyheter