Stockholm Syd

1000 hektar stort område med plats för logistik, industri, utbildning och kontor

Två expansiva kommuner, Nykvarn och Södertälje, två bolag som specialiserat sig på stora och krävande utvecklingsprojekt, Catena och Kilenkrysset, samt en privat markägare, Smedberg, står bakom satsningen av Stockholm Syd.

Med våra olika styrkor och kompetenser utvecklar vi tillsammans ett nytt logistiskt nav mellan Södertälje och Nykvarn, bara 30 minuter från Stockholm.

Stockholm Syd

Det nya logistiska navet mellan Södertälje och Nykvarn 30 minuter från...

Nyheter