Printz bageri hyr av Kilenkrysset

Pressrelease
2017-12-15
Printz Bageri etablerar sig i Solberga Handelsområde. Kilenkrysset kommer bygga och hyra ut lokaler till Printz bageri i Solberga Handelsområde för café och försäljning av bagerivaror och närproducerat mathantverk.

Som ett led i att stärka och utveckla verksamheten i närregionen satsar vi nu på en etablering i Solberga. Vi vill finnas där kunderna finns och ser att vi kan erbjuda ett utbud som idag saknas i området säger Maria Printz, VD och grundare av Printz bageri med hemvist och bageri i Gula Industrihuset i Stallarholmen.
Vi på Kilenkrysset är mycket nöjda och glada över att Printz bageri etablerar sig hos oss i Solberga Handelsområde. Etableringen är en pusselbit som kommer passa väl in och göra området än mer attraktivt säger Matilda Pettersson, affärsutvecklare på Kilenkrysset.

Till hösten slår Printz bageri upp dörrarna i Solberga och erbjuder en skön oas för att slå sig ner och ta en fika samt försäljning av bröd bakat på ekologiska råvaror och mathantverk producerat i närområdet.Matilda Pettersson, Affärsutvecklare Kilenkrysset, Maria Printz, VD Printz bageri och Peter Kavén, VD Kilen Bostad

Ny vd och koncernchef till Kilenkrysset

Pressmeddelande
2017-09-29
Jens Persson har utsetts till ny vd och koncernchef för bolagen i Kilenkryssetkoncernen.
Jens som har lång och bred erfarenhet från ledande befattningar inom såväl näringslivet som politiken tillträder sin tjänst den 1 november.
Jan Persson kvarstår som arbetande styrelseordförande och ägare.
– Jag är mycket glad över att vi har lyckats rekrytera Jens till Kilenkrysset. Han kommer att kunna tillföra mycket genom sin gedigna erfarenhet och fortsätta utveckla Kilenkryssets framgångssaga, säger Jan Persson.

Om Kilenkrysset
Kilenkrysset är en familjeägd koncern som bygger, äger och förvaltar fastigheter i 13 kommuner, främst i Mälardalen. Koncernen omsatte under 2016 cirka en miljard kronor.

För ytterligare information kontakta gärna:
Jan Persson, styrelseordförande och ägare, tfn: 070 766 54 04, eller:
Jens Persson, tillträdande vd och koncernchef, tfn: 070-323 20 08

Kilenkrysset och Max har tecknat avtal för etablering i Strängnäs

Pressmeddelande
2017-09-18
Bygg- och fastighetskoncernen Kilenkrysset och Max Burgers har tecknat markavtal vid trafikplats Biskopskvarn längs E20 söder om Strängnäs.

– Strängnäs Etableringspark växer. Det är fantastiskt roligt att vi nu har tecknat avtal med Max.
Området blir därmed ännu mer attraktivt för verksamheter och besökare, säger Jan Persson, VD och grundare Kilenkrysset.

Denna restaurang kommer att byggas enligt Max nyaste koncept ritat av Gert Wingårdh. Det blir en fristående restaurang med drive-in, cirka 135 platser inomhus och 100 utomhus. Öppning beräknas ske 2019.

– Vi är glada att de första stegen för att öppna vår första restaurang i Strängnäs har tagits. Området runt trafikplatsen är under utveckling, vilket ger goda förutsättningar för oss på Max att möta nya gäster, säger Tony Jakobsson, Etablerings-, bygg- och fastighetschef på Max Burgers.


För mer information kontakta:
Jan Persson, VD Kilenkrysset, 070-766 54 04
Marita Wengelin, PR-chef Max Burgers, 070-365 79 89


Kilenkrysset köper Eldsundsviken av Vasallen

Pressmeddelande
2017-07-12
Strängnäsföretag tar över utvecklingen av Eldsundsviken
– Vasallen säljer till Kilenkrysset

Statliga fastighetsutvecklaren Vasallen och Strängnäsbaserade Kilenkrysset har träffat avtal där Kilenkrysset AB köper Vasallens exploateringsbolag Vasallen Strängnäs Exploatering AB. Affären innebär att Kilenkrysset tar över all mark för framtida bostadsexploatering, motsvarande 2 500 byggrätter.

Avtalet mellan Vasallen och Kilenkrysset träffades den 12 juli, och innebär att Kilenkrysset tar över den fortsatta utvecklingen av Eldsundsviken. I avtalet ingår all mark för framtida bostadsexploatering, befintliga lokaler motsvarande cirka 31 000 kvm BTA-yta, samt de planarbeten som pågår för fortsatt exploatering av nya lokaler och bostäder.

– Vi är väldigt glada över att ha kommit överens med Vasallen om den här affären, som passar oss perfekt. Vi tar över ett mycket välskött förvaltningsbolag med Mälardalens finaste byggrätter för bostäder som är under framtagande. Detta kommer utan tvekan att bli Mälardalens mest spännande stadsutvecklingsprojekt, säger Jan Persson, VD på Kilenkrysset.

Vasallen lämnar över med varm hand
Tillträdet är den 1 september 2017. Erik Engström, fastighetschef på Vasallen, kommenterar affären så här:

– Vi är glada över att genomföra den här affären med Kilenkrysset. Det är en stark aktör med tydlig lokal förankring som tar över Eldsundsvikens utveckling. Vi önskar lycka till med det fortsatta utvecklingsarbetet av Eldsundsviken som Strängnäs nya stadsdel.

Vasallen lämnar dock inte Eldsundsviken helt, utan kommer fortsätta utveckla färdigt Brf Eldsundsviken 1 och Brf Eldsundsviken 2, genom bolaget Vasallen Strängnäs Bostad AB.

Strängnäs kommun är positiva
Jacob Högfeldt, som är kommunstyrelsens ordförande i Strängnäs, ställer sig också positiv till affären. Han tycker det är bra att det är en lokal aktör som fått det fortsatta förtroendet att utveckla Eldsundsviken.

– Det är ett viktigt område för utvecklingen av Strängnäs och därför också viktigt att det är en ägare som ser potentialen och samtidigt har en långsiktig ambition. Genom att vara med och skapa denna nya del av Strängnäs stad, kommer de vara med och bygga Strängnäs kommun ännu starkare. Långsiktigheten och viljan att skapa i Strängnäs är tydlig hos Kilenkrysset och vi ser därför mycket positivt på att de nu gör det här förvärvet.

Kontakt och mer information:
Leif Rytter, VD, Vasallen | 070 – 536 08 28
Erik Engström, Fastighetschef, Vasallen | 070 – 210 89 91
Jan Persson, VD, Kilenkrysset | 070 – 766 54 04

Vänligen ange källan ”Vasallen” på ev bildmaterial.Fördjupande information:

Eldsundsviken är Strängnäs nya stadsdel som ligger precis vid Mälarens strand och i direkt anslutning till Strängnäs stad. Vasallen bygger ut Eldsundsviken med bostäder, skola och arbetsplatser. Totalt kommer Eldsundsviken att bebyggas med ca 2 500 bostäder, där de första började säljas under 2016. Läs mer på www.eldsundsviken.se

Vasallen grundades 1997 och är en renodlad fastighetsutvecklare som driver projekt från köp till försäljning. Vasallen utvecklar idag mark och fastigheter på två orter i landet; Strängnäs och Vaxholm. Vasallen ägs av svenska staten. Läs mer på www.vasallen.se

Kilenkrysset utökar i Rosersberg och säljer Bro

Pressmeddelande
2017-04-13
Genom bolagstransaktion har Kilenkrysset förvärvat fastigheterna Rosersberg 11:101 och 11:92 från Stendörren. Fastigheterna förvärvas för ett underliggande fastighetsvärde om 135 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar cirka 6 500 kvm lokaler samt byggrätter motsvarande cirka 14 000 kvadratmeter bruttototalarea.

Samtidigt säljer Kilenkrysset sin del i samarbetsbolaget Stockholm Väst Logistik AB till Stendörren. Tillgångarna i bolaget utgörs av byggklar mark för lager och logistik med ett bedömt marknadsvärde om 134 miljoner kronor.

”Kilenkrysset expanderar i Rosersberg som är en av bolagets kärnmarknader. Kombinationen av befintligt kassaflöde i lokalerna samt outnyttjade byggrätter ger goda möjligheter för oss att utveckla fastigheterna i ett av Sveriges bästa logistikområden där vi redan har 150-170 000 kvadratmeter logistikyta och kontor om ytterligare cirka 4 000 kvadratmeter”, säger Jan Persson, ägare till Kilenkrysset.

”Vi väljer att fokusera våra projektledningsresurser på att utveckla det spännande projektet Stockholm Väst Logistik i Bro som har väldigt goda förutsättningar till värdetillväxt. Samarbetet med Kilenkrysset är fortsatt gott. Deras väsentligen starkare närvaro i Rosersberg ger dock större förutsättning för utveckling av fastigheterna, varför vi nu säljer”, säger Fredrik Brodin, VD Stendörren.

För ytterligare information kontakta gärna:
Jan Persson, styrelseordförande och ägare, tfn: 070 766 54 04 eller:
Ida Åsberg, adm. chef affärsutveckling och bolagsjurist, tfn: 070-766 53 95, e-post: ida.asberg@kilenkrysset.se

Jan Persson, Styrelseordförande Kilenkrysset och Fredrik Brodin, VD Stendörren

Kilenkrysset säljer mark i Kungsängen, Upplands-Bro

Pressmeddelande
2016-12-20
I december har Kilenkrysset sålt cirka 250 000 kvm planlagd industrimark i Kungsängen till Castellum och NREP. -Vi är väldigt glada över att kunna genomföra dessa försäljningar till två mycket kompetenta aktörer och därigenom ytterligare förstärka våra möjligheter till nyförvärv och utvecklingen av nya områden inom både bostads- och logistiksegmenten säger Kilenkryssets koncernchef Jan Eriksson.Fastighetstidningen nr 7 2016

Kilenkrysset startar Kilen Bostad och gör samtidigt en organisationsförändring

Pressmeddelande
2016-09-14
Kilenkrysset informerar om att vi kommer att starta Kilen Bostad och därmed skapar vi ytterligare
ett ben till i koncernen. Koncernen har idag en egen prefabfabrik och en stor markbank som
lämpar sig för bostadsbyggande. VD i Kilen Bostad och ansvarig blir Peter Kavén, idag VD
för koncernen. Peter har lång erfarenhet av bostadsutveckling. När han nu antar den nya
utmaningen med bostäder så passar vi på att föryngra och göra en organisationsförändring
i koncernen för att möta framtiden.

Till ny koncernchef har vi utsett Jan Eriksson, som idag är vice VD. Jan har lång
erfarenhet från ledande befattningar inom finansbranschen.
Vice VD i koncernen blir Bodil Gistrand som har stor kunskap från ledande befattningar inom revision- och konsultbranschen.

Kilenkryssets nya koncernledning kommer att bestå av: Jan Eriksson, Bodil Gistrand,
Peter Kavén, Dan Bohman, VD Kilen Prefab samt Ove Nilsson, Bygg- och förvaltningschef.

- Jag är väldigt nöjd med de rekryteringar som vi gjort under det senaste året för att förstärka
och klara den generationsväxling som koncernen nu genomgår. Jag ser också fram emot
att Kilenkrysset skapar ett nytt område med Kilen Bostad, där vi kan vara med och bygga
ett modernt bostads-Sverige. Kilenkryssetkoncernen är väl rustad för att kunna bygga
hyresrätter för långsiktig egen förvaltning. Vi ser även att vi kommer att bygga en del bostads-
rätter för att skapa en bra blandning och attraktiva bostadsområden för våra kunder, säger Jan Persson, ordförande och ägare till Kilenkryssetkoncernen.


För ytterligare information kontakta:
Jan Persson, ordförande och ägare, tel. 070-766 54 04
Jan Eriksson, koncernchef, tel. 070-316 40 48, jan.eriksson@kilenkrysset.se


Stendörren och Kilenkrysset skapar nytt logistikcenter i Upplands-Bro

Pressmeddelande 14 juli 2016
Stockholm Väst Logistik är namnet på det nya logistikcenter som Stendörren och Kilenrysset skapar i ett 50/50 ägt joint-venture bolag. Stockholm Väst Logistik tillförs cirka 400 000 kvm planlagd mark i Nygårds industriområde i Upplands-Bro kommun. Fastigheterna som ingår i det gemensamma bolaget är Upplands-Bro, Nygård 2:17 och del av Nygård 2:14. Fastigheten Nygård 2:14 (ägs av Stendörren) är till stor del redan bebyggd med Coops centrallager för kolonialvaror.

"Det unika läget med egen järnvägsanslutning till stambanan och närheten till E18 ger fantastiska möjligheter att skapa ett mycket attraktivt logistikläge i Stockholms absoluta närhet. Vi har möjlighet att bygga cirka 200 000 kvm nya lokaler i området inom befintlig detaljplan. Järnvägsanslutningen och den nya trafikplatsen med ny motorvägsavfart från E18 som leder rakt ned till Nygårds industriområde ger oss möjlighet att skapa en flexibel kombiterminal för framtidens krav på miljövänliga logistiklösningar och konsumenternas krav på snabba leveranser. Den erfarenhet som Kilenkrysset med Jan Persson och hans team har inom logistik är mycket värdefullt för vårt gemensamma JV”, säger Stendörrens VD Fredrik Brodin.

Jan Persson, Kilenkryssets grundare och ägare, gläds också över samarbetet ”Vi vet styrkan i området, vår mark vid E18 Brunna har haft väldigt hög efterfrågan. Genom att få tillgång till järnvägsanslutning kan vi bygga en kombiterminal för ankommande och avgående gods från området vilket vi har mycket positiv erfarenhet av från Rosersberg”.


För ytterligare information kontakta

Fredrik Brodin, verkställande direktör Stendörren Fastigheter AB. Telefon 070-8886665, fredrik.brodin@stendorren.se eller

Jan Eriksson, Vice Vd Kilenkrysset AB. Telefon 070-3164048
jan.Eriksson@kilenkrysset.se


Kilenkrysset investerar i Rosersberg, ABT-Bolagen investerar i Upplands-Bro

Pressmeddelande
2016-02-11
Det blev verklighet när affärerna mellan Kilenkrysset AB och ABT-Bolagen AB genomfördes
2016-02-09.

Kilenkrysset köper fastigheten Spångs Soldattorp 1:1 i Rosersberg av ABT-bolagen AB.
Fastigheten omfattar ca 3250 kvm kontorsyta, ca 1100 kvm verkstadsyta och ca 51000 kvm mark.
Samtidigt tecknar ABT-Bolagen AB ett nytt 10-årigt hyreskontakt med Kilenkrysset AB.

ABT-Bolagen köper 45000 kvm icke planlagd mark av Kilenkrysset del av Upplands-Bro Ekhammar 4:268 inom Rankhusområdet i Upplands-Bro.
Planläggning av området har precis påbörjats.

Bägge bolagen är väldigt glada att denna affär har kunnat genomföras och är ett led i fortsatt bra samarbete mellan bolagen säger VD Mikael Graffman ABT-Bolagen och VD Peter Kavén Kilenkrysset AB.För mer information kontakta :

Peter Kavén VD Kilenkrysset, telefon 070-7665396 eller via mail: peter.kaven@kilenkrysset.se
Mikael Graffman VD ABT-Bolagen AB 070-4800106 eller via mail: mikael.graffman@abtbolagen.se

Pressinformation från Strängnäs kommun och Kilenkrysset 18 maj 2015.

Strängnäs kommun och Kilenkrysset i gemensam satsning på Strängnäs Etableringspark.
Strängnäs kommun och Kilenkrysset ökar samarbetet kring att få fler företag att etablera sig i Strängnäs.
1,7 miljoner kvadratmeter byggklar mark för industri, lager och handel saluförs nu som Strängnäs Etableringspark.
Parterna lanserar bland annat en gemensam webbplats www.separk.se och samverkar på Logestik- och Transportmässan i Göteborg 19-21 maj. Det blir också aktuellt med nya skyltar intill E20 och riksväg 55.

Strängnäs Etableringspark är ett långsiktigt samarbete mellan kommun och Kilenkrysset. Området ligger strategiskt placerat i Stockholmsregionen. 2,5 miljoner invånare kan nås inom 60 minuter. Det är ett fantastiskt läge säger Krister Widström, näringslivschef Strängnäs kommun.

Här finns byggklara tomter att köpa och lokaler att hyra eller så väljer man att tillsammans med oss skräddarsy en lösning från val av tomt och byggnation till nyckelfärdig hyr- och förvaltningslösning, säger Peter Kavén, VD Kilenkrysset.

Ett 40-tal företag finns redan i Strängnäs Etableringspark som omfattar Biskopskvarn, Solberga, Gorsingeberget och logistikparken.

För ytterligare information kontakta:
Krister Widström, näringslivschef Strängnäs Kommun, 076-7231681
Peter Kavén, VD Kilenkrysset AB, 070-7665396

Starka etablerar ny produktionsanläggning i Strängnäs

2014-04-24 Pressmeddelande STARKA

Vår etablering av en ny produktionsanläggning i Strängnäs är nu inne i en intensiv fas gällande byggnation och färdigställande. Till invigningen den 5 augusti kommer en, för ändamålet, skräddarsydd anläggning att stå klar som möjliggör en effektiv distribution även till våra kunder uppe i Mälardalen med omnejd.
Etableringen sker tillsammans med Kilenkrysset, vilka vi är mycket nöjda över att ha ett samarbete med.

Projektet löper på smidigt och följer den uppsatta tidplanen. Dialogen med Strängnäs kommun samt med övriga kontakter i området fungerar mycket bra.

Efter invigningen kommer vi kunna erbjuda två starka fästen - i Mälardalen (Arboga och Strängnäs) samt i Skåne. Vi kommer närmare våra kunder och kan erbjuda ett optimalt distributionsled, med en stark markstensproduktion rent geografiskt och rent kommunikativt. Ytterligare en positiv effekt är den minskade påverkan på miljön. För Strängnäs del kommer nyetableringen generera fler arbetstilfällen till orten.
Vi räknar med att vara ett tiotal anställda på plats i Strängnäs när fabriken är i full drift.

Etableringen innebär en investering på närmare 40 miljoner kronor, vilket även inkluderar en toppmodern markstensmaskin.

Vi ser med positiv förväntan fram emot augusti.

För mer information om vår nyetablering, se vår hemsida:
http://www.starka.se/strangnas/

Lars-Henrik Persson
VD, Starka Betongindustrier

Jan Persson
Styrelseordförande, Kilenkrysset