Sponsring och välgörenhet

Att ge tillbaka till samhället är viktigt för oss, som bolag och för våra medarbetare. Därför stödjer vi lokala entreprenörer och olika satsningar på kultur, skola och idrott i de kommuner där vi är verksamma.

Omsorg & Utbildning

Barnhemmen i Litauen

Vi ger stöd till två barnhem i Litauen. Det är ett sätt för oss att ge tillbaka till samhället.

Att ge tillbaka till samhället är viktigt för oss. Eftersom vi har flera medarbetare från Litauen blev det naturligt för oss att välja att stötta två barnhem. Våra medarbetare hälsar på med jämna mellanrum, och barnhemmen skickar ofta fotografier från deras verksamhet och aktiviteter med barnen. Detta gör att vi har fått en nära relation med barnhemmen.

Stiftelsen Aktiv Skola

Framtiden börjar i skolan. Därför stödjer vi stiftelsen Aktiv Skolas arbete med entreprenörskap som bidrar till att skapa en bättre skola i Sverige. De har tagit hjälp av de experter för att förmedla aktuellt och relevant material kostnadsfritt till alla skolor.

Aktiv Skola har valt att fokusera på områdena droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vill man skapa en bättre skola går det inte att bortse från dessa områden som är ofrånkomligt förenade med kunskapsinhämtning och elevernas möjligheter till en positiv utveckling. De erbjuder kostnadsfritt utbildningsmaterial till Sveriges alla skolor, framtaget i samarbete med sakkunniga på varje område.

https://aktivskola.org

Röda Korset Strängnäs

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i Strängnäs och ute i världen, men uppdraget är alltid detsamma oavsett: Röda Korset ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.

I Strängnäs kommun finns det två rödakorskretsar: Strängnäs och Mariefred samt Strängnäs rödakorskår. Röda Korset i Stallarholmen ingår i Mariefredskretsen. Besök gärna Second Hand butiken, caféerna eller mötesplatserna Kupan i Mariefred eller Strängnäs.

https://kommun.redcross.se/strangnas

Näringsliv & Entreprenörskap

Mitt Strängnäs

Mitt Strängnäs är föreningen för stadens köpmän och näringsidkare men även andra intressenter är välkomna som medlemmar. De arbetar för samverkan mellan medlemmar, kommun och fastighetsägare och vill befästa Strängnäs som det självklara valet för nöje, shopping och livskvalité. Mitt Strängnäs främjar handel och centrumutveckling i ett vidare perspektiv.

https://mittsträngnäs.se

NyföretagarCentrum Strängnäs

Den som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat företag – kan vända sig till NyföretagarCentrum i Strängnäs för rådgivning och starta eget-utbildningar. Vi är erfarna diplomerade rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring om rör ditt företagande.

Att boka rådgivning eller utbildning hos NyföretagarCentrum är alltid gratis då kostnaden inte ska utgöra något hinder för de som vill satsa på sin vision. Rådgivningen och utbildningarna är helt kostnadsfria tack vare vårt nätverk av samarbetspartners som stöder oss, både med finansiella medel och med personlig expertis och engagemang.

https://www.nyforetagarcentrum.se/strangnas

Ung Företagsamhet – Södermanland

Ung Företagsamhet är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar de även på grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap.

https://ungforetagsamhet.se/

Kultur & Idrott

Stiftelsen Let´s Make Love Great Again

Stiftelsen Let´s Make Love Great Again vill ta vara på allt det där positiva som uppfyller den stora majoriteten av oss och breda ut det över de delar av samhälle och liv där andra krafter fått härja.

Stiftelsen finansierar händelser och aktiviteter runt om i landet för kärlek, värme och att bygga gemenskap i olika praktiska, konkreta former. De skapar lokala aktiviteter över hela landet – i idrottsföreningen, studiecirkeln, teatergänget och schackklubben – och nationella aktiviteter. I samarbete med centrala partners bygger de relationer till aktiva över hela landet. Tillsammans med dem når de människor, och tillsammans med dem skapar de resurser för att bygga ett varmare samhälle.

https://letsmakelovegreatagain.se/

Strängnäsrevyn

Strängnäsrevyn produceras av den ideella föreningen ”Strängnäsrevyn” (tidigare Strengnäs Arbis) som även har andra verksamheter i form av barn- och ungdomsteater. Strängnäsrevyn har varit motorn i föreningens verksamhet sedan 1986 och revyn firade 34 år 2020.

http://strangnasrevyn.se

Idrottsföreningar

Fogdö Golfklubb
http://www.fogdogk.se/

Fogdö IF
https://www.laget.se/fogdoifofficial/

IK Viljan Strängnäs
http://www.ikviljan.se/

Eskilstuna Simklubb
https://www.eskilstunasimklubb.se

Bålsta Hockeyklubb
http://balstahockey.se

Bro-Bålsta Golf
https://www.bbgk.se/

Bålsta FBC
https://www.laget.se/BalstaFBC

Knarrbacken Football Club
https://www.svenskalag.se/knarrbackenfc