Kilenkrysset logo

Finns alltid nära kunden

Vår förvaltning sköter om drift, underhåll och ombyggnationer av alla våra fastigheter. Vi finns alltid nära kunden, och vi är alla anställda av Kilenkrysset.

Förvaltningschef är Per Heikman.

Kilen Förvaltning

Peter Hed 1
Peter Hed
Förvaltningschef
Mats Pettersson 2
Mats Pettersson
Fastighetsförvaltare
Magnus Johansson 3
Magnus Johansson
Fastighetsförvaltare
Robert Karlsson 4
Robert Karlsson
Fastighetsförvaltare/ Teknisk samordnare
Karl-Erik Hallgren 10
Karl-Erik Hallgren
Drifttekniker