Kilenkrysset logo

Finns alltid nära kunden

Vår förvaltning sköter om drift, underhåll och ombyggnationer av alla våra fastigheter. Vi finns alltid nära kunden, och vi är alla anställda av Kilenkrysset.

Förvaltningschef är Per Heikman.

Kilen Förvaltning

Kilen Förvaltning 5
Karl-Erik Hallgren
Drifttekniker
Kilen Förvaltning 6
Mats Pettersson
Fastighetsförvaltare
Kilen Förvaltning 7
Per Heikman
Förvaltningschef
Kilen Förvaltning 8
Peter Hed
Fastighetsförvaltare
Kilen Förvaltning 10
Robert Karlsson
Förvaltare/ Teknisk samordnare