Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

Följ nyheterna om vårt växande Sverige

02-01-2023
Kilenkrysset köper byggrätter inom fastigheten Örebro Almby 12:43 i Ormesta, Örebro kommun 1

Kilenkrysset har via det gemensamt ägda bolaget K-Fast Kilen AB förvärvat byggrätter för upp till 300 hyresrätter i Ormesta, Örebro kommun. Byggrätterna omfattar del av fastigheten Örebro Almby 12:43 och förvärvas från ett dotterbolag till Lantmännen Fastigheter AB. Lagakraftvunnen detaljplan finns för området och byggstart beräknas ske etappvis från och med 2023. På den förvärvade fastigheten avser K-Fast Kilen uppföra […]

Läs vidare