Kilen Förvaltning

Kilen Förvaltning sköter drift, underhåll och ombyggnationer av alla våra fastigheter. Vi använder endast egen personal, och varje kund får en egen kontaktperson som ser till att lokalen uppfyller deras behov. Vi förvaltar allt från kommersiella fastigheter och kontor till bostäder och samhällsbyggnader.

Nyheter