Vision och affärsidé

Vision

Kilenkrysset ska bidra till en berikande och hållbar framtid för människor, miljö, näringsliv och samhälle genom att erbjuda ekonomiskt sunda, behovsanpassade samt klimatsmarta produkter.

Vi ska

…växa som bolag i takt med vårt samhälle och tillsammans med våra medarbetare, uppdragsgivare, samarbetspartners, kommuner och alla andra som vi arbetar med och för.

…mäta våra framsteg genom hur vi tar del av forskning och innovationer, hur vi utmanar våra erfarenheter och vårt sätt att arbeta samt hur vi tar tillvara på våra medarbetares företagsamhet och uppfinnesrikedom.

…finnas tillhands där och när vi behövs – alltid närvarande, förutseende och förstående.

Vi finns där framtidens Sverige växer.

Affärsidé

Vår affärsidé är att bygga, förvalta, långsiktigt äga och utveckla attraktiva områden för lager och logistik, kontor, bostäder och samhällsnytta. Baserat på egen standard och produktutveckling och med koncept för kundanpassade lösningar.