Kilenkrysset logo

Vi har mark där Sverige växer

Söker du en partner för dina framtida etableringar? Med våra affärsutvecklare skapar vi framgång tillsammans.

Vi äger över 23 miljoner kvm mark i Sverige, varav 1 100 000 kvm är bostadsmark (mark som i detaljplanen tillåter bostäder).