Kilenkrysset logo

Spetskompetensen som får markinnehavet att växa

Avdelningen ansvarar avtalshantering, markanskaffning, projektering av infrastruktur och drivandet av planprocesser i nära samarbete med kommuner och partners.

Chef för avdelningen är Anders Solberg.

Mark & Plan

Mark & Plan 1
Anders Solberg
Mark & Exploateringschef
Mark & Plan 2
Thomas Holmstrand
Projekteringsledare
Mark & Plan 3
Fredrik Granlund
Exploateringsingenjör