Kilenkrysset logo

Spetskompetensen som får markinnehavet att växa

Avdelningen ansvarar avtalshantering, markanskaffning, projektering av infrastruktur och drivandet av planprocesser i nära samarbete med kommuner och partners.

Chef för avdelningen är Anders Solberg.

Mark & Plan

Anders Solberg 1
Anders Solberg
Mark & Exploateringschef
Fredrik Granlund 2
Fredrik Granlund
Exploateringsingenjör
Thomas Holmstrand 3
Thomas Holmstrand
Projekteringsledare