Kilenkrysset logo

BREEAM building

År 2013 byggde Kilenkrysset verksamhetslokal åt iL Recykling i Sigtuna.
Fastighet Rosersberg 11:116, Metallvägen 60, Sigtuna kommun.
Tomtyta: 55821 kvm, Lokalyta:10072 kvm, varav 1004 kvm kontor, 3993 kvm lokal och 5075 kvm kallager.

Byggnaden är certifierad som BREEAM building, vilket innebär att bedömning har gjorts inom ett antal olika områden. Till exempel bedöms och poängsätts byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering. Även projektledningen, byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av byggnadsmaterial och de föroreningar byggnaden kan ge upphov till ingår i bedömningen. Extrapoäng kan uppnås för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar.

Ladda ner pdf