Kilenkrysset logo

ISO 9001 – för kvalitet

Vår fabrik, Kilen Prefab, är kvalitetscertifierad enligt ISO 9001:2015 och BBC certifierad via Nordcert vilket innebär att våra betongprodukter är CE-märkta.
Kilen Prefab blev certifierade år  2014, och har i dagsläget  ISO 9001:2015.
Kilenkrysset blev certifierade år  2012, och har i dagsläget ISO 9001:2015.
Införande av ett ledningssystem för kvalitet och miljö enligt denna
standard ger oss en bättre förutsättning för vidareutveckling och
effektivisering av vår verksamhet.
Vi arbetar ständigt fortlöpande med förbättring av kvalitet och miljö.

Ladda ner pdf