Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

Solberga handelscentrum

Solberga handelscentrum – Område 2 i Strängnäs Etableringspark

Inom Solberga handelsområde finns möjligheten att etablera verksamheter inom handel, restaurang och kontor. Området är avsett för sällanköpshandel med skrymmande varor. Även handel med dagligvaror och livsmedel tillåts med en byggnadsyta upp till 10.000 kvm. Maximal byggnadshöjd är 7-9 meter.

Området är utbyggt med gator, parkeringar och anslutningar för VA, el, opto och fjärrvärme. Ledig mark i området säljs av Kilenkrysset.

Etablerade företag i Solberga handelsområde är; Solberga blommor, Willy:s, Intersport, Elon, Jysk, Elgiganten, Djurmagasinet, ÖoB, Karlsson och Sibylla.
 
Se detaljplanen över Solberga handelsområde här.

Ladda ner pdf

Matilda Pettersson 1
Matilda Pettersson
Affärsutvecklare