Kilenkrysset logo
Planlagd mark

Krummeltorp 1:1

Nykvarn

  • Bolag: Kilenkrysset AB
  • Kommun: Nykvarn
  • Tomtyta: 315687 kvm

Planlagd för: Industri.

För fullständig detaljplan inklusive planbeskrivning se kommunens webbplats.
https://www.nykvarn.se/byggaboochmiljo/kommunensplanarbete/
detaljplanering.4.6bf7b56164c42f9478d5b17.html

Ladda ner pdf

Mer planlagd mark i Nykvarn