Kilenkrysset logo
Planlagd mark

Tränset 1

Nyköping

  • Bolag: Kilen 80 Strängnäs AB
  • Kommun: Nyköping
  • Tomtyta: 6569 kvm

Planlagd för: Bilservice, handel, kontor och industri.

För fullständig detaljplan inklusive planbeskrivning se kommunens webbplats.
https://nykoping.se/bo-bygga–miljo/stadsplanering/detaljplanering

Ladda ner pdf

Mer planlagd mark i Nyköping