Kilenkrysset logo

Oppeby Gård 1:8

  • Bolag: Kilen 115 Strängnäs AB
  • Kommun: Nyköping
  • Tomtyta: 6366 kvm

Planlagd för: Bostäder, centrumverksamhet och förskola.
SÅLD: 2021
KÖPARE: Fastigheten Oppebygård Nyköping AB

För fullständig detaljplan inklusive planbeskrivning se kommunens webbplats.
https://nykoping.se/bo-bygga–miljo/stadsplanering/detaljplanering

Ladda ner pdf