Kilenkrysset logo

Centrumföreningen Mitt Strängnäs

Mitt Strängnäs är föreningen för stadens köpmän och näringsidkare men även andra intressenter är välkomna som medlemmar. De arbetar för samverkan mellan medlemmar, kommun och fastighetsägare och vill befästa Strängnäs som det självklara valet för nöje, shopping och livskvalité. Mitt Strängnäs främjar handel och centrumutveckling i ett vidare perspektiv.
https://mittsträngnäs.se

Ladda ner pdf