Kilenkrysset logo

Röda Korset Strängnäs

Röda Korset finns i nästan alla jordens länder. Arbetet ser olika ut i Strängnäs och ute i världen, men uppdraget är alltid detsamma oavsett: Röda Korset ska förhindra och lindra mänskligt lidande, var det än uppstår och vem som än drabbas.
I Strängnäs kommun finns det två rödakorskretsar: Strängnäs och Mariefred samt Strängnäs rödakorskår. Röda Korset i Stallarholmen ingår i Mariefredskretsen. Besök gärna Second Hand butiken, caféerna eller mötesplatserna Kupan i Mariefred eller Strängnäs.
https://kommun.redcross.se/strangnas

Ladda ner pdf