Bra Miljöval

Tillsammans med vår lokala aktör SEVAB Strängnäs Energi har vi tecknat ett avtal gällande elförbrukning märkt med Bra Miljöval.

Avtalet innefattar att hela Kilenkrysset koncernen får el som enbart kommer från förnybara källor såsom vatten-, vind- eller biokraft. Tillsammans kan vi med hjälp utav miljömedvetna val bidra till en mindre klimatpåverkan och på så sätt bidra till att Sverige fortsätter att växa.

Bra Miljöval 1