Kvalitet

Kilenkrysset är sedan 2012 certifierade enligt ISO 9001:2015.
Certifieringen omfattar alla bolag inom Kilenkrysset koncernen.

Införande av ett ledningssystem för kvalitet enligt denna
standard ger oss en bättre förutsättning för vidareutveckling och
effektivisering av vår verksamhet.

Vi arbetar ständigt med förbättring av kvalitet och miljö.

Kvalitet 1