Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

16 oktober, 2019

Årets Eldsjäl på landsbygden i Sörmland 2019

Årets Eldsjäl på landsbygden i Sörmland 2019

Årets Eldsjäl på landsbygden i Sörmland 2019 1
Foto från vänster: Leif Lundborg Styrelsemedlem Hela Sverige Ska Leva, Sörmland och
Jan Persson- VD och styrelseordförande Kilenkrysset AB.

Den 4 oktober tilldelades Jan Persson- VD och styrelseordförande, Kilenkrysset AB Årets Eldsjäl på landsbygden Sörmland 2019.

Juryns motivering:


”Årets eldsjäl är en sann entreprenör ända ut i fingerspetsarna. Han har drivit flera företag varav Kilenkrysset är det som större delen av Sörmland känner till. Ett bygg- och fastighetsbolag som är aktivt i de flesta av länets kommuner och som i besvärliga situationer fått igång etableringar och förnyelse av såväl företagsmarknaden som bostadsbyggande. Hans kontaktnät och byggnationer har genererat många jobb över hela länet.

Men det är som landsbygdsbo han har tagit ett stort ansvar då samhällets resurser inte räckt till. Han köpte den nedläggningshotade skolan på Fogdön. Rustade upp den och skänkte den till nybildade friskolan Vårfruberga. Hösten 2019 öppnade skolan igen med fler elever än tidigare. Han har även byggt trygghetsboende, hjälpt den lokala församlingen med bostäder, byggt nya bostäder för att fler ska kunna bo på landsbygden samt hjälpt idrottsföreningen med nytt klubbhus.

Med sitt starka engagemang för hembygden har han haft mod och vilja att på olika sätt underlätta eller gått in mot den rådande riktningen och gjort saker möjligt som få hade trott vara möjligt. Årets eldsjäl är alltid snabb och är en problemlösare av rang och ett föredöme som det finns relativt få av i Sverige. Att dela med sig av sina framgångar till gagn för bygdens utveckling är stort!
Med sitt starka engagemang för hembygden har han haft mod och vilja att göra saker som få trott vara möjligt. Som en problemlösare av rang och snabb till handling är årets eldsjäl ett föredöme som det finns få av i Sverige.

Vi gratulerar Jan Persson till utmärkelsen årets landsbygdseldsjäl i Sörmland 2019.”
– Styrelsen för Hela Sverige ska leva Sörmland