Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

6 maj, 2020

Byggnationen av verksamhetslokal åt Nybergs Deli, Haninge kommun

Byggnationen av verksamhetslokal åt Nybergs Deli, Haninge kommun

Byggnationen av verksamhetslokal åt Nybergs Deli, Haninge kommun 1
Drönarbild på grundläggningen.

Byggnationen av fastigheten Jordbromalm 4:4 med verksamhetslokal åt Nybergs Deli i Haninge kommun är i full gång. Kundens verksamhet består i beredning, förädling och förpackning av kött och vegetabiliska livsmedel, så i processen ingår både upphettning och nedkylning av produkter. Därav innefattar lokalen som skall uppföras en hög specialiseringsgrad avseende utformning, utförande, materialval samt stora restriktioner gällande att hygienkrav såsom temperaturer och flöden upprätthålls. Verksamhetslokalen blir totalt en yta på 7 500 kvm.

Byggnationen av verksamhetslokal åt Nybergs Deli, Haninge kommun 2
Första spadtaget.

Under April togs det ”första spadtaget” med representanter från både Kilenkrysset och Nybergs Deli. Foto från vänster: Ola Hellsén-Nybergs Deli, Katarina Hellsén Jarvin- Nybergs Deli, Joakim Inaeus- Nybergs Deli, Ove Nilsson- Kilenkrysset, Christer Andersson- Nybergs Deli, Niklas Söderlind- Nybergs Deli och Tom Lundqvist- Kilenkrysset.
I dagsläget pågår plintgrundläggning för pelarstommen.
Tillträde beräknas ske hösten 2021.