Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

21 april, 2020

Byggprojekten inom Kilenkrysset flyter på

Byggprojekten inom Kilenkrysset flyter på

Just nu råder det fortsatt full aktivitet inom Kilenkrysset. Samtliga inplanerade byggprojekt flyter på enligt projektplanen och inom företaget ser man positivt på framtiden.Nedan nämner vi några av alla pågående projekt.

DSV Road AB- Västerås
Byggnation av en omlastningsterminal i Västerås på ca 3 000 kvm till vår hyresgäst DSV Road AB, en av världens största leverantörer av transport och logistiktjänster med helhetslösningar för hela logistikkedjan. I dagsläget är både stomme och tak på plats. Terminalen kommer att hantera DSV:s lastbilsdistribution av gods till, från och inom Västerås upptagningsområde. Inflyttning sker den
1 september 2020 och avtalet löper på 10 år.

Byggprojekten inom Kilenkrysset flyter på 1
Foto: DSV Road.DHL Freight- Rosersberg
Tillbyggnad av vår hyresgäst DHL Freights befintliga terminal i Rosersberg.Tillkommande yta är en terminalyta på 6 045 kvm. I dagsläget är grundläggningsarbetet i uppstartsfasen. Inflyttning i den nya ytan beräknas ske 1 april 2021.

Byggprojekten inom Kilenkrysset flyter på 2
Foto: DHL Freight.


Sortera Recykling AB-Rosersberg
Kundanpassningar genomförs i befintlig lokal, för att vår nya hyresgäst Sortera Recykling AB ska kunna flytta in och bedriva en verksamhet som innefattar två utav deras verksamhetsområden Recycling -insamling och bearbetning av byggavfall till olika råvaror som bränsle, metall, gips m.m och Industry- Vakuumteknik inom bygg, industri samt kraftvärme. I dagsläget är markberedningen klar och asfaltering kommer att påbörjas. Inflyttningen sker 1 oktober 2020 och avtalet löper på 20 år.

Byggprojekten inom Kilenkrysset flyter på 3
Foto: Sortera Recykling.