Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

16 november, 2021

Kilenkrysset AB tecknar hyresavtal med SEEL gällande testbädden på Mörby industriområde, Nykvarns kommun

Kilenkrysset AB tecknar hyresavtal med SEEL gällande testbädden på Mörby industriområde, Nykvarns kommun

I egenskap av Kvarnkrysset AB, ett gemensamägt bolag tillsammans med Nykvarns kommun har nu Kilenkrysset AB tecknat hyresavtal med SEEL (Swedish Electric Transport Laboratory AB). Avtalet signerades under november månad och avser en nybyggnation på fastigheten Mörby 5:54 med placering inom Stockholm Syd Mörby, även kallat Mörby Industriområde.

Kilenkrysset AB tecknar hyresavtal med SEEL gällande testbädden på Mörby industriområde, Nykvarns kommun 1
Ove Nilsson Kilenkrysset, Henrik Svenningstorp vd SEEL, Jan Persson vd/ägare Kilenkrysset (styrelseledamot/ordförande Kvarnkrysset AB) Matilda Pettersson Kilenkrysset, David Schubert Näringslivschef, Gunilla Lindstedt Nykvarns Kommun, kommunstyrelsens ordförande, (ledamot Kvarnkrysset AB), Emma Gremo Arbetschef Oljibe, Hjalmtyr Daregård Styrelseordförande Oljibe, Tobias Berin Hyresgästens projektledare SEEL och Frida Gullstrand, Advokatfirman Glimstedt i samband med signeringen.

-Det är med en stor ära vi välkomnar SEEL till ett utav alla våra markområden. Vi är mycket positiva kring den utveckling som på senare tid skett inom Nykvarns kommun och ser en stark potential på kommande exploateringar, säger Jan Persson vd/ ägare Kilenkrysset AB och styrelseledamot/ordförande Kvarnkrysset AB.  

För Nykvarns del betyder testbädden att kommunen blir en av de aktörer som bidrar till utvecklingen av framtidens elektrifierade transporter, menar Gunilla Lindstedt, kommunstyrelsens ordförande i Nykvarn.

– Vi är mycket stolta och glada över att SEEL lokaliseras till Nykvarn. Det är ett historiskt och stort steg för vår kommun som får en tydlig roll inom utvecklingen av framtidens elektrifierade transporter. Det som händer i SEEL får inte bara genomslag i vår region utan också i hela landet och på internationell nivå, säger Gunilla Lindstedt.

Byggnaden som hyresavtalet avser blir ca 3 700 kvm fördelat på två våningsplan med kontor, testceller, manöverrum, preppytor, verkstad samt supporterande teknikytor och blir en av SEELs tre testbäddar för forskning och utveckling inom elektromobilitet.  

Kilenkrysset AB tecknar hyresavtal med SEEL gällande testbädden på Mörby industriområde, Nykvarns kommun 2
Illustrationsbild av testbädden

-Det är med stor glädje och engagemang vi nu tar nästa steg tillsammans. Placeringen i Nykvarn är strategiskt viktig för SEEL och vi kommer där på ett bra sätt kunna stötta akademi och industri att jobba för elektrifiering och rena transporter. Ser fram emot att tillsammans med Nykvarns kommun, Kilenkrysset och Oljibe se de visioner som blivit planer nu växa fram och bli verklighet, säger Henrik Svenningstorp vd SEEL.

Byggnationen kommer att ske genom utförandeentreprenad och uppförs utav byggföretaget Oljibe, en modern byggentreprenör med tredjepartscertifiering enligt BF9K inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Byggtiden beräknas till ca 12 månader med byggstart omgående så att tillträde ska kunna ske under våren 2023.

-Vi är stolta och glada över att få vara med och förverkliga framtidsinriktad forskning inom ett område som ligger helt i linje med vårt strategiska mål att bli ett av Sveriges första klimatneutrala byggföretag, 2025, säger Martin Dahlgren, vd Oljibe.

För mer information, vänligen kontakta

Jan Persson, vd och ägare Kilenkrysset AB och styrelseledamot/ordförande Kvarnkrysset AB
E-post: jan.persson@kilenkrysset.se
Telefon: 070- 766 54 04

Gunilla Lindstedt, kommunstyrelsens ordförande Nykvarns Kommun och styrelseledamot Kvarnkrysset AB
E-post: gunilla.lindstedt@nykvarn.se
Telefon: 073- 856 20 06

Henrik Svenningstorp, vd SEEL
E-post: henrik.svenningstorp@ri.se
Telefon: 073- 840 59 14

Martin Dahlgren, vd Oljibe
E-post: martin.dahlgren@oljibe.se
Telefon: 08-505 725 25

Kvarnkrysset AB bildades under 2020 och ägs gemensamt av fastighetsbolaget Kilenkrysset AB (80%) och Nykvarns Kommunkoncern (20%). Bolaget är ett fastighetsägandebolag med syfte att uppföra och hyra ut en anpassad byggnad till SEEL Forskningscenter placerad i Nykvarns kommun. Byggnaden innefattar ett mycket avancerat och omfattande forskningslaboratorium och kommer att drivas av det statliga forskningsinstitutet RISE och Chalmers i ett gemensamt bolag.

Swedish Electric Transport Laboratory, SEEL, är en testbädd för forskning och utveckling inom elektromobilitet, ägd och driven av Chalmers och RISE i ett gemensamt bolag. Syftet att stärka effektiv kunskapsutveckling och förutsättningarna för samarbete inom elektrifierade transporter, i Sverige och Europa. Aktörer inom fordonsindustrin, flygindustrin och maritima sektorn samt övriga företag som utvecklar teknik inom relevanta områden får en gemensam plattform att mötas på, och kan tillsammans dra nytta av den kunskapsutveckling och det teknikskifte som nu sker. Forskare vid högskolor, universitet och forskningsinstitut får samtidigt tillgång till en avancerad forskningsinfrastruktur inom elektromobilitet. Testbädden kommer att vara i drift 2023.

Oljibe är ett entreprenadföretag som i nära samverkan med kunden levererar utförande- och totalentreprenader med inriktning mot industri, kommersiella lokaler, hyresgästanpassningar och samhällsfastigheter. Familjeföretaget med anor sedan 1950 omsätter över 500 mkr med verksamhet i Stockholm, Uppsala och Södertälje. Oljibe bygger förtroenden. www.oljibe.se