Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

2 juli, 2020

Kilenkrysset Bålsta köper 18 000 kvm detaljplanerad verksamhetsmark i Knivsta

Kilenkrysset Bålsta köper 18 000 kvm detaljplanerad verksamhetsmark i Knivsta

Kilenkrysset Bålsta köper 18 000 kvm detaljplanerad verksamhetsmark i Knivsta 1

Kilenkrysset Bålsta har förvärvat fastigheten Gredelby 1:141 som är belägen i norra delen av Ar:s företagspark, Knivsta kommun. Fastigheten som är detaljplanerad för Industri, lager, restaurang, kontor och handel omfattar ca 18 000 kvm byggbar kvartersmark.


Affären skedde den 30 juni 2020 och säljare var Lindbäcks Bygg Aktiebolag.

Kilenkrysset Bålsta köper 18 000 kvm detaljplanerad verksamhetsmark i Knivsta 2
Planbestämmelser Ar företagspark, norra delen Gredelby 1:3 med flera.