Kilenkrysset logo

Kontakt för framtiden

Tillsammans med våra affärsutvecklare hittar vi bra lösningar för era framtidsplaner.

19 december, 2019

Kilenkrysset förvärvar stort markområde av Sigtuna kommun

Kilenkrysset förvärvar stort markområde av Sigtuna kommun

Kilenkrysset förvärvar stort markområde av Sigtuna kommun 1
Foto fr.v: Mathias Forsberg-Näringslivschef Sigtuna Kommun,
Olov Holst- Kommunstyrelseordförande, Jan Persson- VD KilenX och Owe Eklund- KilenX

Sigtuna kommun säljer mark till Kilenkrysset för 250 miljoner kronor.
Därmed genomförs den största markförsäljningen i kommunens historia.

Försäljningen gäller ett stort område råmark belägen direkt väster om det befintliga logistikområdet i Rosersberg. I och med affären åtar sig Kilenkrysset också alla framtida infrastrukturåtgärder i det aktuella området. Förvärvet ger Kilenkrysset möjlighet att fortsätta utveckla den expansiva logistiknäringen och tillskapa nya jobb i Sigtuna kommun. För kommunens del innebär det en viktig intäkt som möjliggör den nödvändiga utbyggnaden av skolor, förskolor, äldreboenden och annan kommunal kärnverksamhet, utan att behöva låna alla pengar till investeringarna. Affären är en stor och viktig pusselbit i kommunledningens arbete med att stabilisera kommunens ekonomi.

Den 18 december 2019 träffades kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) och Jan Persson (VD och styrelseordförande) för det historiska handslaget. Affären ska godkännas vid kommunfullmäktiges möte i februari innan den vinner laga kraft.

– Vi har en långvarig och god relation till Kilenkrysset och jag är mycket glad över att vi nu kan bygga vidare på den genom att genomföra den största markaffären i kommunens historia, säger Olov Holst, kommunstyrelsens ordförande (M).

– En kvarts miljard kronor är väldigt mycket pengar och affären är en riktig win-win-situation. Kilenkrysset ges möjlighet att vidareutveckla sin verksamhet och skapa nya jobb för regionen samtidigt som vi får en väldigt viktig intäkt för att mäkta med de nödvändiga investeringarna som kommer krävas i framtiden, fortsätter Olov Holst.

– Detta förvärv ger Kilenkrysset möjlighet att fortsätta utveckla ett av Sveriges mest strategiska och viktiga logistikområden. Rosersbergs expansion är central ur både ett regionalt och nationellt perspektiv. Vi har alltid haft ett gott samarbete med Sigtuna kommun och även om vi nu tar på oss ett stort ansvar för utvecklingen av infrastrukturen känner vi oss priviligierade att ha kommunens fortsatta förtroende att vidareutveckla Rosersberg som är vår främsta exploateringssatsning någonsin. Sigtuna kommunen befäster sin ställning som innehavare av högsta betyg i vår interna kommunrankning. På Kilenkrysset har vi haft glädjens år 2019 och att få kröna året med denna affär känns fantastiskt så vi har bestämt oss för att fortsätta med glädjens år även 2020, säger Jan Persson, VD och styrelseordförande Kilenkrysset.